Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

DESPRE PROROCI ȘI PROROCII

Fraților, întotdeauna Dumnezeu a avut proroci autentici. Dar pe lângă cei autentici a avut și diavolul prorocii lui, falși, mincinoși, ipocriți și obraznici. Din păcate, aceștia sunt cu mult mai mulți decât cei buni și autentici veniți de la Domnul, la fel stă situația și cu învățătorii. Pe calea rea și largă și lucrătorii răi (prorocii, învățătorii, văzătorii, făcătorii de minuni și scamatorii) sunt mai mulți, deoarece este facilă, se merge lesne, ușor pe ea. Însă pe calea îngustă sunt mai puțini, pentru că acolo este adevăr, lumină, cercetare și luptă. Așa că locul este mai strâmt și mai mic și vor fi mai puțini lucrători pe ea, doar aceia care se vor nevoi să intre și să umble pe ea. Cei răi vor căuta mereu să-i omoare pe cei buni, să-i batjocorească, ponegrească și, dacă se poate, să-i reducă la tăcere. Cei buni au datoria să-i descopere pe cei răi, dovedindu-i că sunt falși și calea mântuirii să o păzească dreaptă, curată și necompromisă. Pentru aceasta, Dumnezeu a lăsat un ghid de verificare (Biblia) și daruri supranaturale date de la Duhul Sfânt pentru descoperirea falsului: de cunoștință, de deosebire a duhurilor, de descoperire etc. Dar ne-a lăsat, de asemenea, și porunca de a cerceta lucrarea fiecărui proroc, văzător, învățător, vindecător etc., de ce duh este călăuzită. „Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. (1 Ioan 4:1). Așa că faptul că cercetăm și suntem cercetați nu este rău, ci faptul că sunt exterminați și cei buni împreună cu cei răi. Și asta se întâmplă când cei ce o fac nu au nici cunoașterea Cuvântului și nici darul de deosebire, dar au impresia că, dacă au o slujbă de conducere sau o școală mai deosebită, au și abilitatea aceasta. Pentru a nu greși, este bine să folosim Biblia ca pe un ghid prețios și darurile Duhului Sfânt pe care le avem și le credem. Eu o să vă las mai jos o lucrare de studiu ce am făcut-o pe această temă. Dar sunt conștient că lucrarea de cercetare este mult mai largă și că Domnul mai are și alți frați care pot să completeze această lucrare. Fiți binecuvântați de Domnul.
Darul prorociei și rolul ei în lucrarea bisericii (1 Tes. 5:19-22)
Cercetând cu de-amănuntul și având un interes deosebit cu privire la darurile Duhului Sfânt și, în mod aparte, asupra darului prorociei, mă văd nevoit să fac o scurtă prezentare biblică a darului prorociei pentru a avea o înțelegere cât mai bună a rolului, locului și lucrării lui în activitatea Bisericii.
Conform Bibliei și textului din 1 Cor. 12, prorocia se găsește între cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Daruri care la rândul lor se împart în 3 categorii :
Daruri de descoperire
•Cuvânt despre înțelepciune
•Cuvânt despre cunoștință- descoperă ceva
•Deosebirii Duhurilor

Daruri de putere
•Credinței
•Vindecărilor – manifestarea puterii
•Minunilor

Daruri de inspirație
•Prorocia
•Vorbirea în alte limbi – comunicare verbală
•Tălmăcirea limbilor

Darul prorociei este trecut pe locul 7 între cele 9 daruri ale Duhului și pe locul 2 între cele 5 slujbe din Efeseni 4:11. Darurile sunt date de Duhul Sfânt, slujbele de Domnul Isus. Așa că, înțelegem că este o deosebire între Daruri și slujba de Proroc. Această lucrare de cercetare se va rezuma la doar două caracteristici ale lucrării de prorocie:
01 Prorocia și formele de inspirație
02 verificarea și recunoașterea prorociei de către pastor, biserică și credincioși
Pentru a avea o abordare cât mai corectă a celor două teme, vreau să vă încredințez căci sursa de inspirație folosită va fi 100% din Scripturi, considerând că în Scripturi este izvorul vieții.
Cu părere de rău trebuie să menționez că la ora actuală Biserica Penticostală se confruntă cu cel puțin 4 categorii de credincioși.
Categoria cesaționistă:
– care au această înțelegere cu privire la lucrarea Duhului Sfânt: Darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu perioada apostolică.
Categoria celor ce au asistat la abuzuri ale manifestărilor darurilor Duhului Sfânt, cu care nu voiau să se asocieze.
– ex. lucrările în care prorocul spune: ,,Domnul vindecă” și apoi bolnavul moare
Categoria celor care cred orice și nu cercetează
Categoria celor înțelepți care cred, studiază și experimentează puterea lor în biserică și în viața lor
Textul ne îndeamnă la 4 pași pe care trebuie să-i facem:
•nu stingeți Duhul
•nu disprețui
•cercetați
•acționați făcând separare (1 Cor. 11:4).

CE ESTE UN PROROC, PROFET?
Conform numeri 24:15-16 un profet este omul care are ochii deschiși, care aude cuvintele Domnului, cel ce cunoaște planurile lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochii sunt deschiși.
CE TREBUIE SĂ CERCETĂM?
Prorocia și forma ei de inspirație (duhul din care vine). Bazat pe Scriptură vă voi prezenta prorocia ca având 5 surse de inspirație falsă:
dintr-un duh de îndrăzneală
– când prorocul crede că gândul lui este și gândul Domnului: Isaia 55:8-9 ,,căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de ale voastre și gândurile mele față de gândurile voastreˮ (Ieremia 23:31-32).
dintr-un duh străin (1 Ioan 4:1) ex. duh de minciună 1 Împ. 22:19 – Mica și prorocii lui Ahab
duh de ghicire (Fapte 16:16)
duhurile morților (1 Sam. 28:7) – Saul
pentru câștig (Mica 3:11, Neemia 6:10).
Inspirație din Duhul Sfânt:
Dacă inspirațiile false le-am prezentat ca având 5 ramuri (4 surse false), vom prezenta și inspirația divină ca având 4 surse de inspirație, conform Numeri 24:15-16 sau 3 nivele spirituale.
prorocia prin inspirația duhului
este asemănătoare cu cea a vorbirii în altă limbă, este întâlnită mai mult în Noul Testament și poate să o experimenteze orice credincios botezat cu Duhul Sfânt. Este foarte ușor să fie falsificată și are cel mai mare nivel de confuzie (se cere din partea prorocului curăție și sinceritate personală).
prorocia pe bază de cunoștință
– exemplu Ioan 4:16 – femeia samariteancă sau Luca 19:5 „Zachee dă-te jos degrabă …
prorocia pe bază de vedenie
– atunci când prorocul prorocește are ochii deschiși și vede și vedenia Domnului. Este un nivel de prorocie mai înalt și oferă mai multă încredere, descoperire și călăuzire prorocului, exemplu Numeri 24:17
prorocia pe baza auzirii glasului lui Dumnezeu
– este prorocia cu cel mai înalt nivel de inspirație și este foarte greu de falsificat (oile mele cunosc glasul meu). Acest nivel de inspirație l-au dobândit doar câțiva profeți mari ai Bibliei: Moise, Ioan – ex. Apocalipsa 1:10 și alți profeți mari ai Scripturii. Este de dorit, Dumnezeu să binecuvânteze vasele de lucru din Biserică cu cele mai înalte forme de inspirație. Când Duhul Sfânt vorbește prin prorocie, ea poate fi însoțită sau neînsoțită de vorbirea în alte limbi, ea poate fi în timpul rugăciunii, predicării sau personal și poate vorbi cu privire la trecut, prezent și viitor.
Orice slujire în Biserică, învățătură, prorocie trebuie verificată. Biblia ne poruncește să nu dăm crezare oricărui duh, ci să cercetăm toate duhurile. La această lucrare, vom întâlni două categorii de frați cu două atitudini:
lesne crezători (sinceri, dar fără discernământ) (1 Cor. 14:29)
sceptici; reținuți; rezervați (1 Tes. 5:20-21).
Cine poate judeca prorocia („ceilalți să judece”)? – proroci, păstori, biserica.
Orice proroc, pastor care se sustrage de la cercetare – nu este de la Domnul.
I. CRITERII DE JUDECATĂ
1. CERCETAREA PERSOANEI, PERSONALITATE MATEI 7:15-20
Atitudinea față de muncă și față de bani
– lenea = păcat, cine cere bani = păcat
Atitudinea față de biserică
– nu dezbină biserica, prorocesc dar numai pe la case, hulesc biserica, trebuie să fie sub autoritatea pastorală a bisericii.
Atitudinea față de autoritatea spirituală
1 Ioan 4:6 – cine este din Dumnezeu este supus bisericii și lucrătorilor ei. Iar cei falși ce nu sunt din Dumnezeu, sunt nesupuși slujitorilor bisericii și spun că ei se supun doar duhului, iar prin aceasta își dovedesc falsitatea lor.
Mărturisirea lui Hristos
Caracterul omului și mândria spirituală
(mândria, supărarea, vorbirea) – omul lui Dumnezeu trăiește ce vorbește. Atenție! Nu ne luăm după minuni!
2. MESAJUL, PROROCIA
II. CERCETÂND MESAJUL
Nici un mesaj profetic sau de învățătură nu se poate contrazice cu Biblia
– ex. prorocia despre căsătorie
Cercetarea scopului
– sfătuire, zidire, mângâiere – 1 Cor. 14:3
Un mesaj de la Domnul va promova unitate, dragoste, pace
Împlinirea prorociei
Deut. 18:22 – chiar dacă s-ar împlini și s-ar abate de la Biblie – să nu ascultați! Biblia rămâne – învățătura neschimbată
Prorocia autentică – nu va aduce obligație unde Biblia dă libertate
Nu promovează frica
Legătura duhului interioară
Trebuie să aibă claritate
Remus Oros