Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

PoeziiTineret

Destin şi Cruce

Fărâme de timp, fărâme de umbre
Pribeag eşti în lume pe drumul pierdut
Şi-n vreme ce umbra destinu-ţi ascunde
Nu uiţi că finalu-i un nou început.
Acolo pe cruce în ultima clipă
Murind El, Viaţa, în taina sfârşirii
Mai falnic din moarte viaţa-nfiripă
Zdrobind efemerul, dând glas nemuririi.
Lumina ta slabă pe ciob de candelă
Reflectă o slavă de palid amurg
Precum aurora pe boltă, rebelă,
Te-nchini în oglindă, spre falsul demiurg.
Şi nu ştii că-acolo bătut în Gabata
Purtând ruşinoasa cunună de spini
Lumina Lumini-şi primea judecata
Din mâna nedreaptă a celor haini.
Vânând idealuri de falsă-mplinire
Te-avânţi azi prin codri de vechi bântuiri
Momit de fantasme, şi-n semn de-arvunire
Îşi pui gaj viaţa primind năluciri.
Şi nu şti că-n ceasul genezei, în taină
Cu mâna Lui Sfântă menirea ţi-a scris
Nu-n trupu-ţi de carne, în searbăda haină,
Ci-n sufletu-ţi veşnic, divin paradis.
Florin Ost