DRUMUL BUCURIEI ÎN DUHUL SFÂNT

„Bucurați-vă şi veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.” (Matei 5:12)
În suferință și prigoană, perspectiva este esențială. Dacă grădinarul s-ar uita cât de greu se muncește pământul, dacă s-ar uita la câtă buruiană crește, câte pericole pot veni asupra grădinii sale, nu ar mai face nimic. Dar el privește prin credință, la roada pe care o va culege toamna și atunci nu mai contează sacrificiul.
1. Privește la acest tip de suferință ca la o mare comoară, pentru că este scris „răsplata voastră e mare în ceruri”
Iată perspectiva ucenicilor Domnului, când au fost trași la socoteală de autorități: „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învățați pe norod în Numele acesta? […] Petru și apostolii i-au zis: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni»” (Fapte 5:28-29). Și chiar atunci, au continuat să-L proclame și în fața lor, pe Hristos. Soborul s-a sfătuit împreună și după ce i-au bătut cu nuiele, le-a poruncit să nu mai vorbească în Numele lui Isus; apoi le-au dat drumul. „Ei au plecat […] și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți, pentru Numele lui Isus”. (Fapte 5:41).
În cartea Evrei, ne este surprins acest detaliu astfel: „după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe: pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca și voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Să nu vă părăsiți încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire.” (Evrei 10:32-35)
Așadar, credincioșii pot trece prin toate prigonirile, fiindcă ei nu se uită la sacrificii, ci la răsplătirile Domnului.
2. Prigoana și suferințele pentru Evanghelie participă la desăvârșirea noastră
Apostolul Iacov spunea: „Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.” (Iacov 1:2-4). „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Isus Hristos la slava Sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți” (1 Petru 5:10).
3. Dumnezeu oferă experiențe cerești, sufletului care suferă pentru El. De aceea e scris: „Bucurați-vă neîncetat!”
Nu lăsa ca mâhnirea, amărăciunea și resentimentele să-ți câștige inima împotriva prigonitorilor tăi. Aleargă la Domnul și procură-ți totdeauna o inimă plină de bucurie sfântă. Duhul Sfânt mângâie și umple inima celui ce suferă pentru Domnul. Iată cum este scris „bucurați-vă că aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihnește peste voi.”(1 Petru 4:12-14) Lăudat să fie Domnul pentru bucuria care vine de la Duhul Sfânt! Că astfel ne putem bucura, chiar și în necazurile noastre.
4. Vremea suferinței este scurtă, curând vine vremea răsplătirii
Pavel apostolul ne spune: „dacă suntem copii, suntem și moștenitori; moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi” (Rom. 8:17-18).
În cartea Apocalipsa, Domnul Isus Hristos, Cel biruitor, zice bisericii Sale:
„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu și nu va mai ieși afară din el… ” (Apoc. 3:10-12a)
Să privim la „… Cel ce a suferit din parte păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de Sine, …” (Evrei 12:3a)„…pentru bucuria care-i era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum, șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Evrei 12:2b).
Fie ca Bucuria Domnului să fie și tăria noastră.
Nelu Zlibuț