DRUMUL HARULUI

„Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!” (Matei 5:7)

De obicei omul, când vede pe cineva care suferă, este cuprins de sensibilitate și simte nevoia de compătimire. Astfel este determinată acțiunea lui de bine, oferind ajutorul. Lucrul acesta este bun, însă această fericire nu face referire numai la acest tip de comportament. Poate ați auzit de povestea unei femei, care a venit la regele Napoleon să ceară milă pentru fiul ei, condamnat la moarte. „Împărate, te rog ai milă de fiul meu!” a zis ea. „Femeie, băiatul tău a făcut lucruri vrednice de pedeapsa lui”, a răspuns regele. „Împărate, nu am venit să-mi faceți dreptate” a insistat ea. „Dar fiul tău nu merită milă”, a continuat regele. „Împărate, dar milă înseamnă ceva ce primești fără să meriți”, a sfârșit ea. Regele, deplin mișcat, l-a eliberat pe băiatul acestei femei. A fi milostiv înseamnă să oferi ajutor, grație, har, indulgență, compasiune, clemență, îndurare semenului tău. Să-i faci bine chiar dacă din punctul tău de vedere nu ar merita aceasta.
OFERĂ IERTARE SEMENILOR TĂI
Zilnic în jurul nostru sunt oameni care greșesc față de noi, de la partenerul nostru de viață până la cel cu care te întâlnești în trafic. De la prietenul nostru, până la cel care nu ne prea agreează. Domnul Isus ne prezintă o pildă în Matei 18, ca să ne arate cât de important este să iertăm pe toți care ne-au greșit. Stăpânului I s-a făcut milă de robul cel dator, dar robul a fost nerecunoscător și nu a oferit iertare (milă) semenului său. Astfel robul cel nemilos a sfârșit chinuit, în temniță. Domnul în concluzie ne spune: „Tot așa va face și Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său”. (Matei 18:35) „Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri” (Matei 6:12) și Domnul subliniază: „Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre” (Matei 6:15). Să nu uiți niciodată că ai căpătat îndurare, de aceea trebuie să fii și tu bun cu toți. Alegerea ta de astăzi determină iertarea sau pedeapsa ta de mâine!
NU FI JUDECĂTORUL OAMENILOR CI MIJLOCITORUL LOR ÎNAINTEA DOMNULUI
Suntem ispitiți, când cineva calcă Scripturile, să-l condamnăm aspru, fără să ținem cont de circumstanțe. Ucenicii erau flămânzi într-o zi de Sabat, au trecut printr-un lan de grâu, și au început să rupă spice să le mănânce. Fariseii au condamnat această faptă, spunând că nu e îngăduit așa ceva într-o zi de sabat. Domnul a zis: «Dacă ați fi știut ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă”, n-ați fi osândit niște nevinovați.» (Matei 12:7) Nu te grăbi să judeci pe fratele tău, nu cunoști toate detaliile. Mai bine roagă-te și mijlocește înaintea Domnului ca fratele tău să fie salvat. „Căci cum ai făcut așa ți se va face” (Obadia 1:15). Dacă vrei în ziua căderii tale să fii ajutat, fi milos cu cei ce cad astăzi, ajută-i cu tot ce poți, în limitele neprihănirii.
IUBEȘTE-I PE CEI PĂCĂTOȘI ȘI CAUTĂ-I
Iubește-i pe cei păcătoși și caută-i fiindcă peste tine s-a revărsat dragostea lui Dumnezeu. Într-o zi Domnul Isus era la masă și fariseii au început să-L judece: „… Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” (Matei 9:11b). Fariseii erau foarte silitori în ce privește păzirea Legii, jertfeau foarte mult pentru religia lor, dar în înțelegerea lor, oamenii păcătoși, trădători și săraci erau de disprețuit. Domnul îi mustră astfel: «Duceți-vă de învățați ce înseamnă: „Milă voiesc, iar nu jertfă!”, că n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși». E important să învățăm să slujim pe cei ce nu merită dragostea noastră. Așa este harul lui Dumnezeu față de noi toți.
ÎMPARTE-ȚI PÂINEA CU CEL FLĂMÂND!
„Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul…” (Ps. 112:5a) „Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea” (Prov.19:17). Nu poți zice toată ziua în rugăciune: „Ai milă de mine, Doamne! …” (Ps. 86:3a), dar tu să nu „… iubești mila …”? (Mica 6:8). Fiindcă doar cei milostivi vor avea parte de ea. „Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruie judecata” (Iacov 2:13).
Doamne ajută!
Nelu Zlibuț

You may also like...