Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

DRUMUL PĂCII

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:9)

Odată cu păcatul, armonia din univers s-a distrus. Răutatea, silnicia și războiul guvernează inimile oamenilor, după cum este scris în Isaia 57:20-21 „Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu”.
Unul din mesajele învierii a fost: „pace vouă”, noi am fost învățați să ne salutăm cu „pace” și această Cale pe care suntem chemați să mergem se numește „calea păcii”. Isus Hristos este Prințul Păcii, El a venit să restaureze Împărăția păcii și dorește ca noi, credincioșii să fim mesagerii ei.
Înainte de toate, pace cu Dumnezeu
Ca să fi mesagerul ei, trebuie mai întâi să intri în pace cu Dumnezeu prin Domnul Isus, și precum scrie în Romani 5:1-2, să umbli după lucrurile lui Dumnezeu, deoarece „… umblarea după lucrurile Duhului, este viață și pace.” (Romani 8:6)
Nu te compromite cu păcatul
A fi împăciuitor nu înseamnă a te compromite cu păcatul sau cu diavolul. Împărăția păcii este în război cu „împărăția spaimelor”. Diavolul s-ar bucura să fim prieteni cu el, să-i acceptăm dorințele și să-i tolerăm lucrările. Sanherib așa promitea poporului lui Iuda: „… Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie, […] și veți trăi și nu veți muri” (2 Împ. 18:31,32). Promisiunile diavolului sunt totdeauna mincinoase, cu el și cu lucrările lui nu putem face pace. De aceea spunea Domnul: „să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia” (Matei 10:34). În acest context Domnul vorbește de confruntarea ucenicilor cu lumea. El nu a venit să facă pace cu lumea, fiindcă ea „… zace în cel rău” (1 Ioan 5:19b). Aici războiul va ține până la sfârșit. Este trist când unii creștini lumești sunt susținuți chiar în biserică, în numele dragostei și a păcii. Să ținem cont de ce e scris: „urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul” (Evrei 12:14).
Pace în cadrul relațiilor
În relațiile tale fii omul păcii. Nu lăsa ca în inima ta să se cuibărească amărăciunea sau răutatea împotriva cuiva, ci „caută pacea și aleargă după ea” (Ps. 34:14). Ucenicul este agresat continuu de lucrările răutății, ca să-și piardă pacea și să păcătuiască. Pentru pace va trebui adesea să renunți la drepturile tale, la dorințele tale și să plătești prețul ei.
Avraam, de dragul păcii, a oferit nepotului său dreptul alegerii. Lot a ales câmpiile mănoase ale Iordanului. Lui Avraam i-au rămas făgăduințele Domnului… Gen. 13:7-12
Isaac a continuat să sape fântâni, fără să-și revendice drepturile asupra fântânilor luate de filisteni. Și a făcut aceasta, până a fost pace… Gen. 26:12-22
Domnul Isus, ca să ne ofere pacea cu Dumnezeu, a luat păcatele noastre asupra Lui. „Pedeapsa care ne dă pacea, a căzut peste el” (Isaia 53:5). „El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, și a înlăturat vrăjmășia…” (Efes. 2:14-17). Să privim la sacrificiul Său pentru noi, ca să putem și noi să plătim prețul astfel să fim în pace cu semenii noștri. „Întrucât atârnă de noi să fim în pace cu toți oamenii” (Rom. 12:18).
Nu lua parte la nedreptate
Ajută-ți semenii implicați în relații șubrede. Nu participa și nu încuraja nedreptatea, răutatea sau vorbirile de rău și judecățile, ci „… să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune” (Evrei 10:24), pentru că „lucrarea neprihănirii va fi pacea… ” (Isaia 32:17a). „Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră.” (Romani 14:19)
Fii un sol al păcii!
Împlinește-ți slujba împăcării. Dumnezeu ne-a împăcat cu El, prin Isus Hristos „Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos; […] în numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu!” (2 Cor. 5:20). Ucenicul este trăitorul și predicatorul păcii. „Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea …” (Isaia 52:7). Ferice de cel ce ajută și luptă pentru oameni, să se împace cu Dumnezeu. Doamne vreau să fiu un sol al păcii, să fiu și eu numit un fiu al Tău! „Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel…” (2 Tes. 3:16).

Nelu Zlibuț