DRUMUL PROCLAMĂRII

„Ferice de voi când din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și ne-adevărate împotriva voastră!” (Mat. 5:11)
1. NUMELE ISUS STÂRNEȘTE ÎN LUME MULTĂ ÎMPOTRIVIRE.
„Veți fi urâți de toți din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit” (Mat. 10:22). Nu totdeauna când trăiești frumos, ai parte de necazuri. Dar dacă începi să vorbești despre Isus, mulți se vor ridica împotriva ta. Toată ura celui biruit la Golgota, se ridică împotriva celor ce ascultă de Isus. Ucenicul este chemat ca o „oaie în mijlocul lupilor”, să vestească Evanghelia chiar și în prigoniri, cu dragoste și răbdare până la sfârșit. Chiar dacă Isus și Evanghelia Sa sunt o nebunie pentru mulți, după cum este scris în 1 Corinteni 1:18 „propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu”.
2. PROCURĂ DRAGOSTE PENTRU ISUS, CA SĂ POȚI TRECE PESTE ORICE PIEDICĂ ÎN MĂRTURISIREA EVANGHELIEI.
Suntem ispitiți adesea să tăcem, să nu fie nimeni jignit, ne mulțumim cugetul că noi le predicăm Evanghelia prin fapte. Da, e necesar să trăiești pocăința, dar asta nu scuză lipsa de râvnă. Apoi observ că ne dorim așa de mult aprecierea lumii, încât putem vorbi despre orice alt subiect, dar despre Isus, mai puțin. Teama de reacțiile oamenilor, teama de pierderi, rușinea și lipsa de cunoaștere a Evangheliei ne țin adesea gura închisă. Toate acestea ni se întâmplă fiindcă avem o inimă împărțită. Iată ce este scris: „Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua, suntem ca niște oi de tăiat”. Totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața,…, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru”.(Rom. 8:35-39).
Când dragostea lui Dumnezeu ne umple, suntem eliberați de frică și rușine.
3. PUNE-ȚI VIAȚA ÎN SLUJBA SEMENILOR TĂI.
Folosește toate ocaziile să mărturisești pe Domnul. Pregătește-te, să știi cum să abordezi oamenii. Cunoaște Cuvântul Scripturii! Roagă-te special pentru asta. Găsește metode potrivite, ca să oferi Cuvântul celor cu care intri în contact. „Oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri”. (Mat. 10:32).
Viața ucenicului trebuie pusă în slujba Mântuitorului. „Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui” (Marcu 8:35).
4. FII UN MESAGER INTEGRU!
Mesagerul Domnului poate fi prigonit chiar în adunare. Ieremia trebuia să aducă mesajul lui Dumnezeu într-o perioadă când poporul Israel se depărtase de căile Domnului. Cuvântul trimis de Domnul era aspru. El scrie: „Ori de câte ori trebuie să vorbesc, trebuie să strig: Sâlnicie și apăsare! Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai ocară și batjocoră, toată ziua.” (Ier. 20:8). Dar omul lui Dumnezeu trebuie să predice ce vrea Domnul, nu ce vor oamenii. De aceea, Domnul îi spune: „Dar tu, încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi poruncii. Nu tremura înaintea lor ca să nu te fac să tremuri…” (Ier. 1:17).
Mesagerii sunt ca niște străjeri pe ziduri, ei stau la sfat cu Domnul și apoi aduc poporului Cuvântul Domnului. Ei denunță orice păcat, nu au predici dulci și plăcute firii, pentru că înțeleg rolul lor, ca să smulgă pe cât mai mulți din rătăcire. Vrăjmașul va căuta să-i intimideze, să-i oprească prin diferite suferințe, dar secretul lor este că Domnul este cu ei. După cum este scris: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin” (Mat. 28:18-20)
Ferice de cei ce se va teme de Domnul și nu de oameni. Ei vor fi tari, că este scris, că Domnul îi face „o cetate întărită, un stâlp de fier, un zid de aramă, împotriva întregii țări” (Ier. 1:18).
Doamne ajută-mă să nu fiu un laș, ci plin de curaj și îndrăzneală pentru Tine!
Nelu Zlibuț