DRUMUL SFINȚIRII

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” (Matei 5:8)

Cel cu inima curată, poate sta lângă Domnul în părtășie, Ps. 24, rugăciunea îi este ascultată. 1 Ioan 3:21. El vede în toate provocările vieții pe Domnul care îi conduce destinul, „… știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu… (Rom. 8:28a). Inima omului este tărâmul râvnit, pentru că ea este centrul spiritual al omului. Căderea omului în păcat, a atras domnia diavolului asupra lui. Însă cei ce se întorc la Domnul cu pocăință, sunt curățiți de păcatele lor și izbăviți de puterea vrăjmașă, „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui” (Col. 1:13). De acum inima trebuie păstrată curată, pentru Domnul, noul ei Stăpân, trebuie umplută cu lucruri bune și protejată de pericole.
01. PROCURĂ-ȚI O INIMĂ CURATĂ
Inima omului este izvorul gândurilor, vorbelor, atitudinilor și faptelor. Dacă ea este curată toate vor fi curate. Domnul Isus a spus: „Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om;…”(Matei 15:19,20a). Dacă în inima ta sunt asemenea lucruri, vino la Domnul cu pocăință, mărturisește-ți toate păcatele tale, El vrea și poate să-ți ofere „vă voi da o inimă nouă …” (Ezechel 36:26a). Roagă-te ca David, „zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, …” (Ps. 51:10a) „… Cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară” (Ioan 6:37b).
02. PĂSTREAZĂ-ȚI INIMA CURATĂ
„Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții” (Prov. 4:23). Inima curată e cea mai mare comoară. Ceea ce vei lăsa să intre înăuntru poate distruge izvoarele vieții tale. De aceea veghează în zonele tale vulnerabile, la porți și ferestre, să nu intre nimic rău în ea! Ai nevoie de cel puțin două lucruri: un ochi sănătos – (conștiința) și de Duhul Sfânt – (Lumina) „Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric” (Luca 11:34). Cine pierde conștiința curată, pierde simțul realității. S-ar putea să mărturisească omul că inima lui este curată, dar vorbele, atitudinile și faptele lui, vor arăta realitatea. Pentru că „… din prisosul inimii vorbește gura”. (Luca 6:45b).
Duhul Sfânt luminează conștiința, arată Adevărul, descoperă Cuvântul Scripturii, vorbește inimii și ne conduce în voia lui Dumnezeu. El conduce lucrarea curățirii omului. Conștiința luminată de Duhul Sfânt este esențială în păstrarea unei inimi curate. Așadar, păstrează-ți conștiința curată, fii plin de Duhul Sfânt și veghează la porțile tale!
03. PROCURĂ LUCRURI BUNE ÎN INIMA TA
Ai grijă cu ce îți hrănești sufletul! „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” spunea David în psalmul 119:11. Mereu trebuie să scoatem din inimă lucrurile rele care apar și să punem altele bune, după cum este scris în Efeseni 4:31 „orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru” , „… îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, […] dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea …” (Col 3:12;14).
04. ALEGE SĂ ÎL IUBEȘTI PE DOMNUL!
„Fiule dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele” (Prov. 23:26). Cea mai mare poruncă din Scripturi este „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta …”(Marcu 12:30a). Inima este sediul sentimentelor. De aceea dragostea face diferența în multe căi ale inimii. Plăcerile vieții de acum, banii, slava lumii sunt câteva din ispitele ce concurează cu dragostea de Dumnezeu. Dacă îl vei iubi pe Dumnezeu, vei păzi poruncile lui și vei căuta părtășia cu El. Astfel inima ta va fi tot mai bună, tot mai curată.
Tu ești logodnica Mirelui ceresc. Fii credincioasă în inima ta, Mirelui tău! Doamne ajută!

Nelu Zlibuț