Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

[:ro]Dumitru Cornilescu, Capela Calimachi Stîncesti[:]

[:ro]Mă întorc întotdeauna cu drag pe meleagurile moldave, unde Dumnezeu a desenat în sufletul poporului român un triunghi al spiritualității format din Eminescu, Iorga și Enescu, valori universale recunoscute de lumea întreagă. De data aceasta pașii mă poartă pe coasta satului Stîncești, unde vântul își rupe aripa în coama dealului unde tronează Capela Calimachi încărcată de istorie spirituală. Este locul în care a fost chemat Dumitru Cornilescu pentru a traduce Biblia în limba română. Era la începutul veacului XX când prințul Calimachi a hotărât să sprijine financiar eforturile tânărului preot Cornilescu care, binecuvântat de Dumnezeu și înzestrat cu inspirație divină, avea să realizeze în cei 6 ani de muncă neobosită (1915-1921) cea mai exactă și completă traducere a Bibliei. Ediția sa este folosită astăzi în toate confesiunile din țară și din diaspora românească. Deși expulzat din țară în anul 1923 de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, deoarece Dumnezeu lucrase și modelase inima sa după litera Scripturii și poruncile Sale, Dumitru Cornilescu rămâne un stindard pe care creștinii își înalță steagul biruinței cu Hristos.

Vicisitudinile istoriei, în special cea a comunismului, au șters temeliile conacului familiei Calimachi însă Dumnezeu nu a îngăduit să dispară și capela împreună cu criptele mormintelor. Clopotnițe stau mărturie în fața timpului despre minunatele lucrări ale Domnului pe plaiurile mioritice, începute prin apostolul Andrei și pecetluite prin Dumitru Cornilescu.

Astăzi Capela Calimachi este restaurată și declarată monument istoric. Prea puțin însă se face din partea autorităților pentru a o include într-un circuit turistic afluent din care n-ar lipsi nici vestigiile celei mai vechi cetăți geto-dacice din nordul Moldovei, aflate în apropierea capelei.

În rest, vântul continuă să-și frângă aripa în pământul orbit de țărână al Stînceștilor care așteaptă o nouă trezire și întoarcere a poporului român la Dumnezeu.

 

Nelu Dăscălescu
Biserica LOGOS Gleisdorf

[:]