Editorial

…atât de mult a iubit Dumnezeu lumea…

Omul, coroana creațiuniii n-ar fi putut niciodată să înţeleagă de unul singur iubirea infinită pe care o nutreşte Dumnezeu faţă de el. Iubirea adevărată poate fi exprimată nu doar prin cuvinte emoţionante, ci şi prin fapte care dovedesc autenticitatea cuvântului, de aceea Ioan în epistola sa rezumă „explozia” de iubire a lui Dumnezeu: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16) Adică, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, care trăia în păcat, încât L-a dat morţii pe unicul Său Fiu, pentru ca omenirea să mai aibă o șansă la viaţa veşnică. Este imposibil ca mintea noastră săracă să înţeleagă valoarea acestei realități dumnezeiești. Domnul Isus spune că așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, la fel va trebui să fie înălțat și Fiul Omului pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Pe crucea Golgotei Isus a fost înălțat ca priveliște pentru întreaga omenire și până astăzi această priveliște nu încetează să fie în atenția omenirii.

Moise a înălţat şarpele în pustie și a poruncit ca toţi să privească numai la el. Privirea și credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu dădea vindecarea. În toată pustia nu era alt semn care să vindece. Cine nu voia să privească la acesta, trebuia să moară.

Astăzi crucea are efect prin vedere cu pocăință și credință. Uitându-ne la cruce, Biblia ne spune că pe cruce, împreună cu Hristos a fost răstignit și omul nostru cel vechi împreună cu patimile lui, astfel ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. ”Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului” (Romani 6:6). De aceea dacă te uiți la cruce cu pocăința și credință, ai șansa ca firea ta pământească să fie dezbracată de puterea ei prin răstignire, și în felul acesta ți-ai câștigat o viață nouă.

Hristos a înviat!

Ce înseamnă pentru tine: „Hristos a înviat?”
Cum ar fi fost viaţa mea dacă Isus Hristos nu ar fi înviat?
Este ceva diferit în viaţa mea pentru că Isus Hristos a înviat?

Puiu G. Timofte