Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Scopul şi viziunea RevisteiScopul şi viziunea Revistei

Scopul revistei „Apa Vieţii“

Fiind o publicaţie a Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich care nu urmăreşte profit şi nici crearea unui nume, revista are un scop asemănător cu al Bisericii, adică:

 • Glorificarea lui Dumnezeu prin mărturiile transmise.
 • Păstrarea învăţăturii Bibliei prin articolele publicate.
 • Publicarea de materiale folositoare pentru creşterea spirituală a cititorilor şi înţelegerea voii lui Dumnezeu conform Bibliei.
 • Răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi.
 • Provocarea generaţiei tinere de a-şi îmbogăţii vocabularul limbii române.
 • Informaţii care cuprind anumite aspecte interesante din viaţa Bisericilor. Prin acestea se face o unitate spirituală între cititor şi biserici.
 • Descoperirea şi promovarea tinerilor cu chemare din partea Domnului.

Viziunea revistei „Apa Vieţii“

 • Viziunea sau visul echipei de redacţie este să contribuie la realizarea unui scop comun cu al Bisericii Pfingstkirche Gemeinde Gottes.
 • Într-o vreme când se produc multe schimbări, iar cititorii au multe posibilităţi trebuie găsite soluţii pentru a ne menţine viziunea, fără a ne lăsa duşi de val şi a ne păstra adevărata identitate.
 • Dacă privim la prima şi apoi la ultima revistă sunt diferenţe destul de mari. S-au adus îmbunătăţiri atât la partea vizuală, aranjament cât şi la conţinutul articolelor.
 • Conştienţi fiind că oricât de bună ar fi revista, nu va fi apreciată niciodată de toţi. Totuşi ea va trebui să transmită calitate, credibilitate, respect şi informaţie pentru toţi cititorii în mod onest, corect fără părtinire.
 • Nefiind o revistă care transmite ştiri senzaționale, articolele scrise trebuie să fie originale şi să trezească interesul cititorilor.
 • A se lua mai multe interviuri fulger, luate pe nepregătite care prezintă mai mult interes pentru cititori.
 • Să atragă câţi mai mulţi cititori şi pe cei care au renunţat să caute surprize în revistă.
 • În fiecare număr trebuie să apară articole care să continue şi în numerele următoare pentru a ţine cititorul interesat şi a stârni în cititor dorinţa de a vedea ce-i va oferi revista în numărul următor.
 • Revista „Apa Vieţii“ îşi propune să publice numai acele articole potrivite cu tema, doctrina, care ajută la creşterea spirituală a cititorilor şi care nu prezintă multe greşeli.Totodată colectivul de redacţie îşi asumă răspunderea de a corecta şi reformula articolele. De aceea colaboratorii revistei trebuie încurajaţi în a-și îmbunătăţi modul de a scrie, folosind cuvinte uzuale şi a se autocorecta critic înainte de a trimite articolele.
 • Respect pentru toţi colaboratorii îndeosebi pentru cei începători în care se văd valori, care ar trebui încurajaţi pentru a-şi dezvolta aptitudinile, întrucât încă e nevoie de colaboratori.
 • Chiar dacă colectivul de redacţie nu e foarte specializat trebuie să lucreze în echipă şi să facă o analiză critică pentru toate articolele trimise înainte de publicare.
 • Dat fiind faptul că revista se adresează mai multor categorii de vârstă, de preferinţă materialul trebuie să conţină o diversitate de articole, poze şi informaţii.
 • Revista „Apa Vieţii“ nefiind un instrument de marketing, nu e în competiție cu alte reviste, ci cu ea însăşi, de aceea îşi propune chiar schimburi de experienţă cu unele reviste sau chiar schimburi de articole sau informaţii.
 • Întrucât colaboratorii şi colectivul de redacţie fac o muncă voluntară sunt îndemnaţi a căuta călăuzirea şi inspiraţia din partea lui Dumnezeu, scriind sau lucrând cu sentimentul că îndeplinesc o slujbă pentru care Domnul răsplăteşte.

Apoc. 22:12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

Varadin Ioan

Preşedinte al Comunităţii Bisericilor Penticostale din Austria

Scopul revistei „Apa Vieţii“

Fiind o publicaţie a Pfingstkirche Gemeinde Gottes in Österreich care nu urmăreşte profit şi nici crearea unui nume, revista are un scop asemănător cu al Bisericii, adică:

 • Glorificarea lui Dumnezeu prin mărturiile transmise.
 • Păstrarea învăţăturii Bibliei prin articolele publicate.
 • Publicarea de materiale folositoare pentru creşterea spirituală a cititorilor şi înţelegerea voii lui Dumnezeu conform Bibliei.
 • Răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi.
 • Provocarea generaţiei tinere de a-şi îmbogăţii vocabularul limbii române.
 • Informaţii care cuprind anumite aspecte interesante din viaţa Bisericilor. Prin acestea se face o unitate spirituală între cititor şi biserici.
 • Descoperirea şi promovarea tinerilor cu chemare din partea Domnului.

Viziunea revistei „Apa Vieţii“

 • Viziunea sau visul echipei de redacţie este să contribuie la realizarea unui scop comun cu al Bisericii Pfingstkirche Gemeinde Gottes.
 • Într-o vreme când se produc multe schimbări, iar cititorii au multe posibilităţi trebuie găsite soluţii pentru a ne menţine viziunea, fără a ne lăsa duşi de val şi a ne păstra adevărata identitate.
 • Dacă privim la prima şi apoi la ultima revistă sunt diferenţe destul de mari. S-au adus îmbunătăţiri atât la partea vizuală, aranjament cât şi la conţinutul articolelor.
 • Conştienţi fiind că oricât de bună ar fi revista, nu va fi apreciată niciodată de toţi. Totuşi ea va trebui să transmită calitate, credibilitate, respect şi informaţie pentru toţi cititorii în mod onest, corect fără părtinire.
 • Nefiind o revistă care transmite ştiri senzaționale, articolele scrise trebuie să fie originale şi să trezească interesul cititorilor.
 • A se lua mai multe interviuri fulger, luate pe nepregătite care prezintă mai mult interes pentru cititori.
 • Să atragă câţi mai mulţi cititori şi pe cei care au renunţat să caute surprize în revistă.
 • În fiecare număr trebuie să apară articole care să continue şi în numerele următoare pentru a ţine cititorul interesat şi a stârni în cititor dorinţa de a vedea ce-i va oferi revista în numărul următor.
 • Revista „Apa Vieţii“ îşi propune să publice numai acele articole potrivite cu tema, doctrina, care ajută la creşterea spirituală a cititorilor şi care nu prezintă multe greşeli.Totodată colectivul de redacţie îşi asumă răspunderea de a corecta şi reformula articolele. De aceea colaboratorii revistei trebuie încurajaţi în a-și îmbunătăţi modul de a scrie, folosind cuvinte uzuale şi a se autocorecta critic înainte de a trimite articolele.
 • Respect pentru toţi colaboratorii îndeosebi pentru cei începători în care se văd valori, care ar trebui încurajaţi pentru a-şi dezvolta aptitudinile, întrucât încă e nevoie de colaboratori.
 • Chiar dacă colectivul de redacţie nu e foarte specializat trebuie să lucreze în echipă şi să facă o analiză critică pentru toate articolele trimise înainte de publicare.
 • Dat fiind faptul că revista se adresează mai multor categorii de vârstă, de preferinţă materialul trebuie să conţină o diversitate de articole, poze şi informaţii.
 • Revista „Apa Vieţii“ nefiind un instrument de marketing, nu e în competiție cu alte reviste, ci cu ea însăşi, de aceea îşi propune chiar schimburi de experienţă cu unele reviste sau chiar schimburi de articole sau informaţii.
 • Întrucât colaboratorii şi colectivul de redacţie fac o muncă voluntară sunt îndemnaţi a căuta călăuzirea şi inspiraţia din partea lui Dumnezeu, scriind sau lucrând cu sentimentul că îndeplinesc o slujbă pentru care Domnul răsplăteşte.

Apoc. 22:12 Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.

Varadin Ioan

Preşedinte al Comunităţii Bisericilor Penticostale din Austria