Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieSănătateTineretToate

Este permis creștinului să bea?

Una dintre întrebările cu care m-am confruntat în ultimul timp este: este permis unui pocăit, unui credincios să consume alcool? Bineînțeles, când vorbim de consumul de alcool, se înțelege consumul în cantitate moderată, bețiile fiind condamnate în Scriptură: „Cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu” (Galateni 5:21). Răspunsul la această problemă este legat de două aspecte:

1 Există anumite texte în Scriptură, mai ales în Vechiul Testament care se pare că încurajează un consum moderat de alcool: „Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inima bună vinul; căci demult a găsit Dumnezeu plăcerea în ce faci tu acum” (Eclesiastul 9:7), „Tu faci să crească iarba pentru vite și verdețuri pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană: vin, care înveselește inima omului,(…)” (Psalmii 104:14-15). Bineînțeles că astfel de texte alternează cu texte care condamnă consumul de vin: „Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar; el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora, și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg” (Prov. 23:31-34).

2
Nu cumva cei care cer o abstinență totală de la alcool sunt niște fanatici religioși bazați pe o anumită cultură și tradiție omenească, iar cei care își permit un consum moderat sunt mai liberi în Hristos?

Răspunsul la întrebările legate de problemele consumului de alcool trebuie să cuprindă următoarele aspecte:

I Particularități ale lumii antice cu privire la vin:

A Vinul în anticitate era un articol de lux. „Abuzul de alcool nu constituia o problemă majoră a oamenilor simpli din antichitate, deoarece vinurile bune și tari erau scumpe și în cantități limitate” (Peter Masters, Ar trebui creștinii să bea?, p.18). Nu exista o industrie a băuturilor alcoolice ca în vremurile de astăzi. Cantitățile de vin erau limitate. La nunta din Cana rămân fără vin și nu le trece prin cap să meargă la magazinul din localitate, nu merg să caute pe la vecini sau prin sate învecinate. La orice nuntă cumperi mai mult decât trebuie ca să nu te faci de rușine rămânând fără cele necesare. Ei nu au de unde să își procure vin și sunt nevoiți să apeleze la Isus, care nu dă un răspuns foarte satisfăcător: „Isus i-a răspuns: «Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul.»”

B Vinul era mult mai slab decât în vremurile de astăzi. „Vinul obișnuit al Palestinei antice era desigur fermentat și, fără îndoială, intoxicant în cantitate, dar în același timp era un produs deosebit de slab raportat la standardele de astăzi, estimat fie între 2% (pentru un must ușor fermentat) și 6% tărie.” (Peter Masters, Ar trebui creștinii să bea?, p.18) Vinurile de astăzi au un conținut de alcool între 8% și 14%. Iar băuturile spirtoase peste 40%. Bineînțeles, chiar acel vin din antichitate băut în cantități mari putea duce la beție.

C Vinul în antichitate se bea amestecat cu apă. În Odiseea lui Homer se vorbește de un amestec de 20 la 1 apă/vin. Evreii de Paște beau cele patru cupe de vin amestecate cu apă. Și în Scriptură se vorbește de acest obicei. „Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roși? Ale celor ce întârzie la vin, și se duc să golească paharul cu vin amestecat” (Proverbele 23:29-30), „Și-a junghiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa” (Proverbele 9:2), „Veniți de mâncați din pâinea mea, și beți din vinul pe care l-am amestecat!” (Proverbele 9:5). Un obicei era ca vinul să se amestece cu lapte (Cântarea cântărilor 5:1, Isaia 55:1). Apocalipsa 14:10 vorbește de vinul mâniei lui Dumnezeu neamestecat, nediluat.

D Există patru cuvinte ebraice traduse în limba română prin cuvântul vin.

1 Asis este folosit pentru a descrie vinul, dar se referă cel mai probabil la sucul proaspăt de struguri. De altfel sunt convins că la Cină Domnul a folosit vin nou și nefermentat. „Tabloul biblic este cel al unor struguri proaspăt presați și astfel simbolul cel mai potrivit al sângelui vărsat de Cristos este sângele proaspăt al strugurelui”.

2 Tirosh este folosit de 38 de ori în Vechiul Testament „și face referire la must sau vin nou, proaspăt, care a trecut prin procesul unei fermentații simple.”

3Yayin este folosit de 141 de ori în Biblie și face referire la vinul fermentat de struguri.

4Shekar (tradus de multe ori cu băutura tare) este condamnat în Vechiul Testament.
Acești termeni sunt în Biblie interschimbabili și traduși de multe ori în funcție de context.

Când vorbim de consumul de vin în Vechiul Testament, pe lângă particularitățile antice, și anume că era mult mai slab și se bea diluat, trebuie privit și al doilea aspect:

II Paralelisme ale credincioșilor din Vechiul și Noul Testament

Nu tot ce era permis credincioșilor din Vechiul Testament este permis și credincioșilor nou testamentali. De exemplu poligamia a fost permisă în vechime și nu poți, luându-i ca modele pe Avram, Iacov etc., să îți iei mai multe soții. Un alt exemplu este dansul. Este o mare diferență între dansul cultural al evreilor, unde dansau bărbații cu bărbații și femeile cu femeile, și dansul erotic al vremurilor de astăzi. David a dansat în 2 Samuel 6:16 dar nu cu femei și nici nu cred că a fost ceva foarte obișnuit că altfel Mical nu l-ar fi disprețuit. Apoi sclavia nu este condamnată explicit în Biblie, dar exista o mare diferență între practica evreiască a sclaviei unde sclavii trebuia eliberați în al șaptelea an și nu era voie să fie vânduți în piață, și practica vremurilor moderne unde sclavia a fost una dintre cele mai cumplite rele.
Credincioșii Noului Testament sunt chemați la un nivel mai înalt de sfințire, au o chemare mai înaltă.
De ce este interzis consumul de alcool pentru credincioșii Noului Testament și de ce se cere o abstinentă totală?

1 În Vechiul Testament preoților le era interzis să consume vin când intrau în Cortul întâlnirii (Leviticul 10:9). Dumnezeu motivează de ce: „ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce este curat și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile, pe cari li le-a dat Domnul prin Moise.” De altfel și împăraților li se cerea să nu consume vin. Noi, conform 1 Petru 2:9, suntem o preoție împărătească și un neam sfânt, preoția levitică a fost înlocuită de împărăția tuturor credincioșilor și principiile valabile pentru ei sunt valabile și pentru noi.

2
1 Tesaloniceni 5:22 „Feriți-vă de orice vi se pare rău.” Alcoolul este un rău care a distrus multe vieți și familii. Mâncarea e necesară pentru organism și este rea doar în exces. Alcoolul nu este necesar și ia mințile omului.

3
În Noul Testament nu există texte care să încurajeze consumul de alcool. În 1 Timotei 5:23, unde Pavel îi zice lui Timotei că datorită bolii să bea și câte puțin vin, puțini observă că Pavel vorbește de o regulă: „Să nu mai bei numai apă.” Se pare că aceasta era regula creștinilor din primul secol să bea numai apă și noi trebuie să ne ținem de regulă. Excepția de a bea câte puțin vin datorită bolii de stomac se referă nu la alcool, care i-ar fi fost dăunător, ci mai degrabă la un suc proaspăt de struguri.

Un alt text dificil este nunta din Cana unde Isus a preschimbat apa în vin. Despre care a fost capacitatea celor șase vase de piatră sunt păreri foarte diferite care variază dela 540 până la 720 de litri. Dacă ne gândim la o nuntă cu câte de 250-350 de nuntași, vin cam 2 litri de vin pe persoană. După 2 litri de vin toți nuntașii ar fi trebuit să fie beți. Este greu de imaginat că Isus cel Neprihănit ar fi făcut o astfel de minune care să se termine cu o beție în masă. Alții susțin că nunta ar fi durat o săptămână și chiar mai mult. Și atunci cantitatea care ar fi revenit fiecărei persoane s-ar fi redus la 250 de ml pe zi, care conform obiceiurilor din vremurile acelea, ar fi trebuit diluate cu apă, probabil 6 măsuri de apă la una de vin. Ce fel de vin a făcut Isus la nunta din Cana nu se știe, dar același termen este folosit și pentru must și pentru vin. Și sunt convins că Isus nu le-a alimentat beția.

4 Practica arată că este foarte greu a face o delimitare între cumpătare și beție. Mulți pornesc cu câte un pahar și după un timp mai scurt sau mai lung sfârșesc în beție. Dacă acceptăm câte un pahar, de ce să nu acceptăm câte o țigară sau câte o doză de droguri?

5 Mărturia în lume. Trăim într-o societate care are probleme mari cu consumul de alcool și una dintre metodele eficiente de a ne arăta că suntem deosebiți e abstinența totală de la alcool. Una dintre trezirile religioase care s-a produs în Oradea a fost la Biserica Baptistă Emanuel, unde pastorul Liviu Olah a interzis consumul de alcool.

Închei cu Filipeni 3:15
„Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți; și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.”

Daniel Lucuţa