Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

EU, CUVÂNTUL VIEȚII!

Eu sunt! Eu sunt slova scrisă cu deget dumnezeiesc în piatră, sunt vrere și voie divină, sunt plan din veșnicii alcătuit în Sine, sunt început și sfârșit a toate! Eu sunt esență și echilibru, fundament și înălțare, ax și lărgământ!
Eu sunt rostire și împlinire, despărțire și însoțire în același timp… mângâiere și mustrare, condamnare și grațiere divină! Eu am atins haosul și neființa a devenit ființă și ce nu era, a apărut, pentru că eram în Dumnezeu și din Dumnezeu sunt toate! Eu am căpătat conturul unor semne și rostirea a devenit ecou în slovă și ce doar urechea percepea a devenit și pentru ochii tăi cunoscut!
Eu, îmbrăcat în atâtea culori și materiale, cel mai adesea în piele și fermoar sau, și mai practic, în carne și simțăminte, citit sau uitat …împlinit sau ignorat, eu aduc dragoste sau ură peste măsură! Am unit sau dezbinat…am fost motiv de război și aducător de pace! Eu am îndreptat strâmbătatea și am fost folosit în mod viclean de cei răi să își poată impune silnicia!
Am fost pus la loc de cinste cu praful așternut peste mine sau în locuri dosnice pentru a nu fi reperat de prigonitori, am însoțit pașii căutătorilor de Dumnezeu sau a superstițioșilor în călătorii cu același adevăr și cu aceeași putere! Am fost în mâna prelaților o armă sau în tranșee un medicament neprețuit pentru răni și frică. Am fost și încă sunt în palate mândrie și în bordeie hrană și speranța pentru ziua de mâine!.
Am ținut loc de tată și mamă cu alinare și mângâiere orfanului și în pierderile lor în mine, părinții și-au înecat amarul, udându-mă cu lacrimile lor!
Savanții au cercetat lungul, adâncul și înaltul, dar mie nu mi-au găsit granițele și căutătorii de aur nu mi-au putut străbate niciodată galeriile pline de comori pentru ca vreunul, vreodată să îmi estimeze valoarea!
Am fost scris cu mâna tremurândă și pioșenie pe piei de animale sau impregnat de tiparnice fără viață, dar am rămas peste veacuri la fel de actual, la fel de biruitor împotriva vitregiilor!
Am fost vândut pe bani grei sau dat gratis, dar valoarea mea a rămas neschimbată și cei care m-au avut au fost recompensați când s-au împărtășit cu mine! Eu am schimbat istorii și am îngenunchiat armate și oști, am fost autentic și de netăgăduit chiar când s-au ridicat minți luminate să caute pată în mine, dar nici o iotă nu a căzut la pământ din rostirile mele!
Eu am dragostea și judecata împletite în mine și drumul spre veșnicie este mantia din spatele pașilor mei! Am născut credință în suflete seci, am ridicat pe nenorocit și am îmbărbătat pe cel trudit în lucrarea mâinilor lui!
Eu! Da, Eu sunt Cuvântul vieții și tu cel care citești ești viața Cuvântului! Suntem aici față în față, să ne oglindim unul în altul pentru ca binecuvântarea nu blestemul să-ți fie drumul! Ține-mă înălțat sus în viața ta, în mijlocul celor din jur și sus te voi lua lângă mine, la vremea hotărâtă!
Traian Suciu