Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

PoeziiToate

EU SUNT STĂPÂNUL GÂNDURILOR MELE

Eu sunt stăpânul gândurilor mele.
Nu ele mă conduc, ci eu pe ele.
Și nu permit niciunui gând străin
Să-mi ducă-n suflet fiere și pelin.
Eu sunt mai mult decât biruitor
Cu-Acel Ce-i veșnicul ocrotitor.
Și poruncesc oricărui gând străin:
Să stea departe de al meu cămin.
Prin nașterea din nou eu sunt un fiu
Al Aceluia ce-i pururi viu
Și orice gând tulburător, neghiob
În numele lui Isus, îl fac rob.
Eu sunt pecetluit pentru vecie
Și nu dau voie gândului să fie,
Un spațiu sumbru, trist, întunecos,
Ci mai degrabă-un loc pentru Cristos.

Corneliu Buda