Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

EVANGHELIA LUI ISUS, o evanghelie a prosperitătii

RĂSCUMPĂRAREA CUVINTELOR
Observ cu indignare cum termeni și noțiuni din vocabularul creștin au intrat sub monopolul unor denominații sau grupări creștine iar folosirea lor duce inevitabil la asocierea cu acestea. Bunăoară, dacă afirmi că a fi călăuzit de Duhul Sfânt, Duhul Adevărului este primordial în interpretarea biblică, interlocutorul te va trimite imediat la noiane de erezii și interpretări abuzive ale Sfintei Scripturi care provin din unele cercuri charismatice. Sau, dacă afirmi că suveranitatea lui Dumnezeu este poate cel mai important atribut divin pe drumul credinței, nu mică-ți va fi mirarea când vei fi întrebat dacă ești calvinist. Exemple de felul acesta ar putea continua. Afirmația că Evanghelia lui Isus este o evanghelie a prosperității este percepută drept eretică, în cazul în care ascultătorul nu face parte din tagma celor care îi subscriu. Dar, în cazul în care Evanghelia lui Isus se dovedește a fi o evanghelie a prosperității, ce-ar trebui să facem? Să cedăm noțiunea unor interpretări distorsionate ale Evangheliei? Așa se face că auzim predici în care ni se spune că, de fapt, doar evreilor, în Vechiul Testament, li s-a poruncit prosperitate aici pe Pământ. Apoi, ni se mai spune că Isus nu a promis o viață prosperă în viața aceasta. Eventual, doar beneficiile spirituale ne sunt garantate. „El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre” (Mat. 8:17) sunt cuvinte interpretate cu referire la ispășirea păcatelor, măcar că evanghelistul scrie chiar în contextul unor vindecări trupești.
VIAȚĂ DIN ABUNDENȚĂ
Firul roșu al narațiunii biblice începe cu viața prosperă pe care omul o trăia în Eden și continuă cu planul divin de restaurare a omului și aducerea lui la prosperitatea inițială. În Biblie, binecuvântarea sau prosperitatea cuprinde toate aspectele vieții: trupesc, emoțional, material, social, spiritual. Desigur, acestea privesc atât viața efemeră cât și cea eternă. Isus Hristos a pretins și a dovedit că este Însuși Adevărul. În consecință, sarcina credinciosului este să găsească echilibrul între „să primească în veacul acesta de o sută de ori mai mult”, „împreună cu prigoniri” și „în veacul viitor, viața veșnică”
(Marcu 10:30). Soluția nu se află nici în extrema negării prosperității în veacul acesta, dar nici în căutarea unor scurtături pentru ajungerea la prosperitate în viața de acum.
CONDIȚII NECESARE PENTRU
PROSPERITATE
Ne ducem viața pe un pământ blestemat, într-un trup blestemat de Dumnezeu. Locuim printre oameni și suntem conștienți că ultima redută în lupta împotriva răului care trebuie cucerită este iubirea de sine în detrimentul iubirii de Dumnezeu și de aproapele. Tocmai de aceea relațiile interumane, care sunt indispensabile, sunt și motivul multor dezamăgiri, frustrări și tristeți. Prin urmare, este importantă sublinierea faptului că orice imaginație a prosperității va întâmpina bariere aferente condiției umane prezente. Nu e loc pentru pretenții. Boala, suferința, degradarea, moartea sunt inerente vieții de pe malul acesta al veșniciei.
Întoarcerea la echilibru în ceea ce privește înțelegerea biblică asupra prosperității cuprinde invariabil două aspecte: condiții necesare și condiții suficiente pentru prosperitate. Condițiile necesare trebuie să existe pentru a avea parte de prosperitate, iar condițiile suficiente garantează prosperitatea.Aici rezidă perspectiva eronată a celor care susțin o așa-zis evanghelie a prosperității. E drept că, trăind într-un trup blestemat, oricând de mult l-am îngriji, el va îmbătrâni și va muri într-o zi. Totuși, Biblia oferă condiții necesare pentru a avea un trup sănătos. Foarte multe boli sunt cauzate de excesul de mâncare, dar Sfânta Scriptură ne avertizează cu privire la îmbuibare și ne îndeamnă la cumpătare și abstinență (post). Beția afectează atât sănătatea cât și mintea, iar Biblia poruncește ferirea de beție. Mai mult, conform revelației biblice trupul credinciosului este templul Duhului Sfânt. De aceea, el este responsabil de felul în care îl hrănește și îl îngrijește. Este limpede de observat cum Biblia oferă principii pentru o viață echilibrată, iar o viață echilibrată prezintă acele condiții necesare pentru prosperitate trupească.
De asemenea, și în ceea ce privește viața emoțională Cuvântul lui Dumnezeu ne dăruiește speranța unei vieți prospere: pacea, bucuria, împlinirea pe care credinciosul le poate găsi în relația personală cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt nu le poate afla niciunde în altă parte. Iubirea aproapelui și a dușmanului, empatia, compasiunea, iertarea sunt condiții necesare pentru prosperitate relațională. Niciun alt concept despre lume și viață în afara celui creștin nu oferă acest fundament esențial. O viață pașnică și liniștită, în care să ne bucurăm de prosperitate materială implică politicieni care să conducă cu dreptate, având conștiența răsplătirii veșnice, divine. Creștinului nu i se poruncește direct implicarea în politică cum nu i se poruncește direct construirea de biserici. Totuși, Domnul Isus ne-a poruncit să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Cel mai bun mod de a-l iubi pe aproapele nu este să-i oferi o pâine, ci să-l conduci spre viața veșnică dar și să-i creezi un mediu al dreptății în care să poată singur să-și procure cele necesare vieții. Dar realitatea în care trăim nu este doar fizică, emoțională sau socială. Trăim într-un univers în care atât îngerii buni cât și îngerii căzuți, demonii lucrează. Doar Dumnezeul revelat în Biblie a promis împuternicire și călăuzire prin Duhul Sfânt în aceste lupte spirituale. Totodată, în lupta împotriva egoismului doar Duhul Sfânt ne ajută și ne învață cum să învingem. Spațiul este limitat și nu permite detalierea acestor implicații. Evanghelia lui Isus este o evanghelie a prosperității în sensul că oferă o bază necesară pentru prosperitate dar fundamentul acesta nu garantează prosperitate în viața prezentă deoarece e nevoie ca și condițiile suficiente să fie îndeplinite.
CONDIȚII SUFICIENTE PENTRU
PROSPERITATE
Fără condițiile necesare prezentate mai sus pe scurt nu putem să ne bucurăm de prosperitate. Totuși, nu înseamnă că, dacă aceste condiții sunt împlinite, avem asigurată o viață de împlinire pe toate planurile. Care sunt acele condiții suficiente care garantează o viață prosperă? Chiar și vindecările divine, miraculoase se dovedesc a fi limitate. Toți bolnavii vindecați de Isus au murit mai târziu. Dar Domnul Hristos a promis că ne va învia și ne va da un trup de slavă nesupus putrezirii. Trăim într-o natură cu tendințe spre păcat, înconjurați de oameni supuși acelorași slăbiciuni ca noi, cu amenințări din partea duhurilor răutății care să războiesc împotriva noastră. Mântuitorul ne-a promis o împărăție în care nu vor mai fi aceste lupte și amenințări. Așadar, un trup de slavă, o împărăție a dreptății în care Însuși Dumnezeu va locui cu noi sunt condiții suficiente pentru prosperitate.
Probabil că cititorul a observat deja cu nemulțumire că prezentarea de mai sus nu oferă garanția unui vieți prospere aici și acum în universul care așteaptă și el răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu. Gândirea eronată a celor care proclamă o așa-zis evanghelie a prosperității constă în faptul că fac din aceasta un scop în sine și că aleg scurtături în loc să aleagă drumul echilibrat prezentat de Sfintele Scripturi. Domnul Isus a venit să prezinte o împărăție în care adevărul să guverneze, dreptatea, dragostea și mila. Suntem chemați să lucrăm la această împărăție chiar dacă pentru instaurarea ei suntem uneori prigoniți, batjocoriți, ne trudim, plângem uneori și suntem dezamăgiți. Lucrăm cu împlinirea în suflet știind că acestea sunt condițiile necesare pentru prosperitatea fizică, materială, emoțională, socială și spirituală în viața aceasta. Pe de altă parte, ne ostenim având perspectiva vieții veșnice, o prosperitate cum mintea omului nu și-a imaginat și cum ochiul nu a văzut.
Romică Ciocan