Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

FAMILIA ESTE LOCUL UNDE TEAMA DISPARE

Dragi frați, nu este o noutate faptul că trăim vremuri dominate de un sentiment de teamă. Oamenii se tem de instabilitatea societății, lipsuri materiale, singurătate, pierderea locului de muncă, boală, război … ș.a. Te întrebi cum ai putea trăi fără teamă într-o lume atât de coruptă, o lume în care sentimentul de teamă este impus și accentuat tocmai de cei care ar trebui să se ocupe cu asigurarea unui climat de siguranță? Cum te vei simți protejat într-o lume dominată de ură, egoism, desfrâu, lăcomie și nedreptate? În vremea de acum, parcă este tot mai actual cuvântul scris de profetul Mica 7:2-6 „S-a dus omul de bine din țară …”. Dumnezeu, în dragostea Lui, S-a îngrijit de noi dându-ne familia ca loc în care sentimentul de teamă să dispară. Singura condiție pentru împlinirea acestei meniri a familiei, este ca familia să fie parte a marii familii a Lui Dumnezeu. Psalmul 91 cred că este concludent pentru noi. Mai luăm ca exemplu poporul evreu la ieșirea din Egipt. În timp ce afară bântuia groaza morții, familiile unite în ascultare de Domnul, la adăpostul Sângelui Mielului, aveau să vadă slava Domnului așa cum nu a mai văzut-o niciun alt popor. (Exod 12).
Să vedem doar trei lucruri pe care familia le oferă, alungând astfel teama:
– Familia îți oferă identitate: Câtă vreme știi cine ești, ai niște rădăcini bine definite, știi cui aparții – atunci sentimentul de teamă dispare. Apostolul Pavel scria în Romani 8:15 „Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: «Ava adică: Tată!»” Să nu uităm că identificarea ca familie impune o purtare care să facă cinste familiei. Domnul întreabă în cartea Maleahi 1:6 „… dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine?”
– Familia oferă purtare de grijă: în familia creștină sunt valori pe care lumea nu le are: dragostea, iertarea, mila, grija față de toți membrii familiei, fidelitate, bucurie, rugăciune, nădejdea vieții veșnice … Când le ai pe toate acestea, orice teamă dispare. Nimic și nimeni nu te vă desparți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, spunea apostolul Pavel în Romani 8:38-39 – nicio teamă!
– Familia oferă o moștenire: Aici nu mă refer la lucrurile materiale, care au și ele importanța lor, ci mă refer la valori spirituale, morale, educaționale pe care le moștenim de la familiile noastre, având obligația de a le transmite generațiilor viitoare. Psalmul 78:3-4 ne spune clar despre preluarea de la înaintași și transmiterea către generațiile viitoare care la rândul lor vor transmite mai departe… În Romani 8:17, citim că „dacă suntem copii, suntem și moștenitori ai lui Dumnezeu”. Moștenim de la familie (și Biserică), de la învățături de bun simț elementar, până la cele despre revenirea Domnului, răpirea Bisericii și veșnicia cu Domnul. Și atunci când ai identitate clară, când ai o familie care-ți este alături în orice situație și când ești moștenitor al cerului, cred din toată inima că teama dispare. Iar dacă mai apar „întristări ușoare, de o clipă”, ele nu vor reuși să ne strecoare în inimi teama, pentru că știm că toate vor trece, iar noi „vom fi totdeauna cu Domnul” (1 Tes. 4:17)
Nu ai motive să te temi când El a promis că este cu tine-n fiecare zi pe pământ și-n veșnicie!

Costică Pirja