Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

FRICA OPREȘTE BINECUVÂNTAREA DOMNULUI

CUM PUTEM SCĂPA DE FRICA ÎN SLUJIRE?
Nu lăsa frica să schimbe planul binecuvântat. “Și toți munții lucrați cu cazmaua acum nu vor mai fi cutreierați, de frica mărăcinilor și a spinilor; vor da drumul boilor în ei și îi vor bătători oile”(Isaia 7:25).

Acceptă tot ce ți s-a încredințat-“Și toți munții“- deși poate oboseala, nevegherea sau alte lucruri ne-au ținut înfrânați în a-L sluji cu toată inima pe Domnul, să nu uităm că fiecare trebuie să fim credincioși în lucrul încredințat din partea Domnului.
Fii tu personal responsabil de lucrare, nu da vina pe alții -“lucrați cu cazmaua“- aceasta înseamnă o lucrare manuală în care simți pe propria piele, că ești activ în ogorul primit de la El, totodată vei descoperi puterea lui Dumnezeu de care ai nevoie să poți duce lucrul la bun sfârșit.
Să ne cercetăm cum suntem, activi sau pasivi în slujire?-“acum nu vor mai fi cutreierați“-nu există oprire din slujire fără vreo cauză, fără vreun motiv, de aceea azi este momentul oportun, nu amânarea va aduce rezolvarea.
Nu lăsa frica să biruiască dragostea de slujire -“de frica mărăcinilor și a spinilor“- e drept că trăim pe acest pământ blestemat de la Adam, dar a venit Unul care a purtat cununa de spini în locul nostru, să ne încredem în El și vom avea izbândă.
Neactivitatea noastră va schimba numele ogorului de slujire într-un ogor fără putere de schimbare -“vor da drumul boilor în ei și îi vor bătători oile“ – va fi o rușine și până la urmă o automulțumire printr-o activitate doar de formă, animalică, doar din firea pământească, fără o transformare reală a ogorului prin desțelenirea pământului împietrit, tot așa și spiritual când nu Îl vom sluji necondiționat, atunci apar stări neplăcute Domnului și biruința va fi tot mai departe de noi. Domnul să ne ajute să fim pregătiți pentru lucrarea Sa și nicio piedică să nu aibă putere asupra noastră, ci să ne încredem în El crescând din putere în putere, descoperind tot mai mult măreția slavei Sale.

B. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA DE
OAMENI?
“Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.” (Prov. 29:25)

Cunoaște-ți bine adversarul -“Frica de oameni“- aceasta apare doar pentru anumiți oameni cu care a fost un conflict, o ceartă, o neînțelegere sau doar vorbe care nu au fost potrivite cu viețuirea împreună. Dar poate fi și o concepție, o imaginație despre cineva, o bănuială rea din cauza unei gândiri lăsate liberă în minte prin simplul fapt că am crezut ceea ce am auzit că ar putea pune în pericol viața personală pentru a ști cum să îl înfrunți, nu să te lași învins.
Urmărește scopul drumului lăsat -“este o cursă“-niciodată acest drum nu va duce spre bine atâta timp cât omul e mai presus de Domnul, când noi vom crede mai mult ce spune omul decât ce spune Domnul, minciuna are picioare scurte.
Fă o pauză pentru a o analiza -“dar“- e drept că necazurile vin ca și valurile să ne năpustească, dar de urgență trebuie să găsim un loc de refugiu pentru a găsi adevărul care să ne ajute să fim liberi.
Soluția este acceptarea modalității de izbăvire -“cel ce se încrede“- putem să găsim multe soluții, dar fără acceptare nu putem înainta, pentru aceasta e nevoie de a cerceta bine cine ne oferă protecția, ca nu cumva să fim înșelați.
Nu căuta soluții decât în El -“în Domnul“- oricât am căuta în lumea întreagă o protecție, fără Domnul suntem pierduți, El este în controlul tuturor lucrurilor.
Toate fricile vor cădea când este acceptată soluția Domnului -“n-are de ce să se teamă.“- promisiunile Lui niciodată nu ne vor înșela, de aceea să le păstrăm în inimi cu scumpătate, nu să le dăm pe un preț de nimic acceptând vorbele rele, îndoieli, bănuieli care primindu-le în viață vor deveni în ochii noștri mai mari decât puterea Lui Dumnezeu, îndepărtându-ne de planul minunat de izbăvire care Îl are El cu noi.

C. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA FRAȚILOR FALȘI?
„În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: «Pace vouă!»” (Ioan 20:19).

Fii atent la oboseala vieții -“În seara aceleiași zile“- un punct vulnerabil este atunci când problemele s-au adunat, fiind multe nu este claritate destulă, timpul nu mai ajunge pentru a le putea rezolva, de aceea vegherea și răbdarea vor fi stâlpii ce ne vor putea ajuta să nu ne pripim, ci să căutăm să ne păstrăm cumpătul până vor apărea din nou zorile în care să cunoaștem exact situațiile apărute pentru a se rezolva sub lumina venită de sus de la Tatăl luminilor.
Lupta e crâncenă pentru a nu începe bine -“cea dintâi a săptămânii“- mulții oameni doresc să se pocăiască, să facă voia Domnului, fiind de acord cu ea, dar foarte puțini ajung să și pornească pe această cale, de aceea trebuie depistată această lucrare a celui rău prin care îi ține amânând mereu intrarea în planul Domnului.
Fii atent la ușile vieții -“pe când ușile locului“- într-adevăr privind în lumea aceasta avem multe posibilități de ieșire din obstacole, dar pe care le putem și închide, în toate e bine să vedem scopul: este aceasta călăuzirea Duhului Sfânt sau este o șoaptă a vrăjmașului care vrea să ne priveze de binecuvântarea Domnului?
Unitatea aduce biruință -“unde erau adunați ucenicii“-deși erau adunați de frică, această unitate i-a ajutat să poată merge înainte împreună.
Lăsând frica înăuntru, chiar dacă vor fi mulți, va micșora puterea în luptă -“erau încuiate de frica iudeilor,“-putem să avem toate oportunitățile și soluțiile de izbăvire, când frica este acceptată, ea are puterea de a răsturna tot arsenalul adunat, ucenicii 3 ani și jumătate au strâns și au văzut minunile Domnului Isus, iar acum frica i-a făcut atât de mici, închiși, fără putere de ieșire.
Numai prin Isus vom birui frica -“a venit Isus“- nu este alt nume dat oamenilor prin care oamenii să fie mântuiți, decât Numele lui Isus.
El are răbdare cu noi și ne așteaptă -“a stat în mijlocul lor“- vedem în fiecare zi bunătatea Domnului, minunile Sale și cei mai mulți nu Îl văd pe Dumnezeu prin toate aceste binecuvântări, respingându-L, de aceea e bine în fiecare zi să privim la El, căci doar așa vom putea birui frica de tot ceea ce întâmpinăm în viață.
Oprește-te din mers și ascultă-L -“și le-a zis“- să nu lăsăm să treacă zilele fără să auzim glasul blând al Domnului Isus care ne oferă protecție, dragoste și speranță.
Întotdeauna Cuvântul Lui pentru noi va oferi pacea adevărată -“Pace vouă“- aceasta este chiar semnul prin care vom deosebi glasul Păstorului adevărat de cel care este plătit, de cel care are în spate alt scop decât cel de a salva viețile și sufletele noastre.

D. CUM POȚI SCĂPA DE FRICA MORȚII?
„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor.” (Evrei 2:14-15)

Soluția e potrivită exact pentru nevoile noastre- „Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii,“- în planul Domnului a fost luată în considerare toată salvarea de care avem nevoie.
Prețul a fost plătit după nevoile noastre -“tot așa și El Însuși a fost deopotrivă părtaș la ele“- deși era Fiul lui Dumnezeu, S-a coborât luând chip de om pentru a putea lua asupra Lui neputințele noastre.
Biruința a venit prin înfrângerea trupului -“pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morții,“-și noi azi prin credință în El vom putem birui firea cu poftele ei primind puterea de a trăi pentru Isus.
Caută scopul care l-a avut Domnul Isus -“și să izbăvească pe toți aceia care“- atâta timp cât vei fi gata să pierzi viața păcătoasă, o poți câștiga pe cea veșnică și nu vei privi moartea ca pe o nenorocire, ci ca pe o binecuvântare pentru eternitate.
Nu accepta soluții, planuri care aduc frica -“prin frica morții“- frica apare când i se deschide ușa prin ceea ce auzim sau facem, de aceea să filtrăm toate lucrurile, verificându-le prin Cuvântul Adevărului.
Nu te lăsa legat de frică -“erau supuși robiei toată viața lor.“- într-adevăr multe lucruri în viața aceasta se fac de frică, nu din dragoste, de aceea să ne cercetăm ca tot ceea ce facem să facem din dragoste ca pentru Domnul.

E. CUM POȚI ÎNDEPĂRTA FRICA?
„În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.” (1 Ioan 4:18)

Caută ca toate lucrurile să fie o plăcere nu o povară -“În dragoste nu este frică“-calea pocăinței devine grea când sunt acceptate lucruri care depind de frică, adică nu au o bază care să aducă siguranță în viață.
Puterea stă în scopul lucrurilor pe care le facem- „ci dragostea desăvârșită izgonește frica,“- întotdeauna împlinirea lucrării Domnului în viața noastră va aduce pacea de care avem nevoie și nu va mai avea loc frica.
Neîmplinirea voii Lui este ușa deschisă fricii- „pentru că frica are cu ea pedeapsa“- aceasta este realitatea din lumea spirituală care lucrează, chiar dacă nu o vedem la început, dar se vor vedea consecințele ei.
Proba noastră constă în ceea ce avem în inimă- „și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste.”- nu aștepta să vină un proroc sau un păstor să îți spună de ce ți-e frică, ci ascultă ceasul inimii pentru a înțelege că trebuie să scoți afară din inimă lucrurile care nu îți aduc pacea.


Daniel Căuneac