Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

GÂNDIREA CELOR NEPRIHĂNIȚI

CE GÂNDURI AI?
Dragi cititori, ați încercat vreodată să vă examinați propriile gânduri? Sunt ele gânduri bune sau rele? Dumnezeu și Satan sunt nu numai izvoare de putere, ci și de gânduri. Dumnezeu deține și transmite gândurile bune, iar Satan gândurile rele.
Omul nu poate să producă singur gândurile, ci el are capacitatea de a le prelua. De aceea este foarte important ce fel de gânduri preia omul și de unde. Alege să preia gândurile lui Dumnezeu sau pe ale lui Satan? Dacă vrem binele, atunci suntem ajutați de Dumnezeu și preluăm gândurile Lui, dar dacă vrem răul suntem ajutați de Satan și preluăm gândurile rele. Noi decidem singuri ce fel de gânduri acceptăm și pe care le respingem.
În spatele fiecărui gând se află o forță: un gând bun fortifică și îți dă o stare de bine, un gând rău distruge și te descurajează.
Gândirea de la Dumnezeu este singura gândire corectă și unica sursa de siguranță. „Gândurile celor neprihăniți nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune“ (Prov. 12:5). „Gândurile rele sunt urâte Domnului, dar cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui“(Prov. 15:26).
GÂNDURI BUNE PRODUC CUVINTE CURATE
Gândurile noastre provin din convingerile pe care le avem, iar valorile din inimă stau la baza convingerilor. Convingerile nutresc gânduri, creează mentalități și atitudini. Gândurile și mentalitățile determină sentimente și trăiri. Sentimentele ne împing spre alegeri. Alegerile conduc la acțiuni și fapte, iar faptele aduc rezultate și consecințe. De aceea, dacă valoarea supremă pe care o avem în inima noastră este Dumnezeu, atenția noastră va fi îndreptată spre EL, spre cuvintele rostite prin Fiul Său, faptele Lui consemnate în Biblie, expresia Sa prin Creație, promisiunile Sale și gândurile transmise cu privire la noi.

Gândirea este „însușirea creierului omenesc de a reflecta în mod generalizat și abstract realitatea obiectivă, prin teorii sau judecăți, permițând oamenilor să înțeleagă, să interpreteze, să reprezinte sau să modeleze lumea din jurul lor”. Este definiția dată de Dicționarul explicativ al limbii române (Dex). Gândirea are un rol important în sistemul psihic uman și este definită ca fiind o succesiune de operații care duc la dezvoltarea unor aspecte importante ale realității și la rezolvarea lor.

„Căci Eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace ci nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde“ (Ier. 29:11).

„GÂNDEȘTE ȘI VEI DEVENI MAI BOGAT“
Gândindu-ne la un anumit lucru, noi experimen-tăm automat ceea ce credem. Aceste gânduri creează anumite emoții. De exemplu, dacă ne-am îmbolnăvit sau dacă am rămas fără un loc de muncă, sau… putem să ne concentrăm pe problemele care ne închipuim că urmează după aceste evenimente. Concentrarea pe probleme creează sentimente de frică, vină, încredere de sine scăzută, stres, nesiguranță, furie și tristețe. Dar noi, copiii Domnului, ne focalizăm pe tipare de gândire pozitivă, așa cum ne învață Dumnezeu, și putem alege să privim toate aceste probleme ca pe niște provocări pe care Dumnezeu ni le dă ca să ne întărească și să acceptăm voia Lui în toate lucrurile.

 

Lidia Brindea