Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

[:ro]Cauzele homosexualității[:de]Gründe für Homosexualität[:]

[:ro]Cercetătorii au propus mai multe cauze pentru homosexualitate:

Factorii genetici

Cel mai frecvent homosexualitatea este pusă pe seama factorilor genetici. Mulți sunt cei care acceptă baza genetică ca scuză.
Relații familiale disfuncționale

Un alt factor, despre care se susține că ar contribui la comportamentul homosexual, ar fi relațiile familiale dezordonate, familia în care mama este dominantă și tatăl pasiv. S-a constatat că mulți bărbați homosexuali fac aluzie la această disfuncționalitate în familie.

Abuzuri sau experiențe sexuale premature

Al treilea factor, care își aduce contribuția la proliferarea acestui viciu, sunt abuzurile sexuale și experiențele sexuale timpurii cu persoane mai vârstnice. Abuzurile și experiențele premature sunt factori esențiali pentru dezvoltarea ulterioară a unui comportament homosexual.
Încă din lumea antică se cunoșteau dorințele și practicile homosexuale. Din cele mai înalte până la cele mai joase straturi ale societății antice bântuia viciul homosexualității.

Gnosticismul consideră spiritul ca fiind în întregime bun, iar materia, adică trupul în esență rău. Ca atare ei susțineau ideea că desfrânarea nu are efect asupra sufletului, adică cu trupul putem face ce dorim. Pe fondul acestui curent gnostic, imoralitatea sexuală era înlesnită și tolerată. Datorită acestei învățături filozofice homosexualitatea a proliferat ajungând o practică și un obicei încetățenit.
Istoricul J.J. Doellinger numește homosexualitatea marea boală națională a Greciei antice. Acest viciu a fost învățat de romani de la greci. Nu exista pe acea vreme o opoziție puternică împotriva imoralității sexuale. Iată ce consemnează istoricul Gibbon: „Dintre primii cincisprezece împărați romani, Claudiu a fost singurul al cărui gust în dragoste a fost în întregime corect!”. Stratul superior al societății romane era caracterizat printr-o mare decădere morală.

Perspectiva biblică asupra homosexualității

In calitate de creștini, trebuie să luăm în considerare ce spune Biblia despre homosexualitate. Creștinismul era confruntat cu o situație în care religia antică păgână și imoralitatea sexuală mergeau mână în mână. Mesajul creștin al salvării întregii personalități, a întregului om, a trupului, a sufletului și a duhului a fost un lucru nou și aceasta a implicat în mod necesar o separare de păcat și acceptarea purității.

Pavel trăia într-o lume care a fost debusolată de curentul gnostic. Prin Evanghelie el a conectat oamenii la o putere miraculoasă de a trăi în puritate. Trupul este pentru Domnul era deviza lui Pavel iar gnosticii susțineau contrariul. Acum, putem să înțelegem de ce Pavel în epistolele sale își începe lista faptelor cărnii cu păcatele sexuale.

După Sfânta Scriptură, sexualitatea umană este legată de procreere – reproducerea după soiul său. Rodul omenirii – al soțului și al soției – este o altă ființă umană. De aceea, homosexualitatea nu poate duce la îndeplinire prima poruncă dată de Dumnezeu rasei umane. Genesa 1:28 „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ”. Astfel homosexualitatea este respinsă de planul inițial creator. În cartea Levitic avem o listă de porunci divine care au menirea de a apăra sfințenia căsătoriei. Levitic 18:22 „Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune”.

În cartea Romani Pavel individualizează homosexualitatea și spune următoarele cuvinte: Romani 1:24-28 „De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin”.

Pavel, scriind corintenilor îi avertizează că acei care practică astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția: 1 Corinteni 6:9-10 „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”.

Există și alte pasaje biblice care descriu în mod indirect homosexualitatea ca purtare păcătoasă.
În concluzie, Cuvântul lui Dumnezeu condamnă în mod clar homosexualitatea ca fiind păcat. Prin argumentația biblică se poate demonstra că homosexualitatea este o violare a poruncii directe a Sfintelor Scripturi. Homosexualii își pot schimba radical stilul de viață și pot să fie vindecați doar în Hristos prin pocăință și credință.

„De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin”.

 

Fedor Covaci

[:de]„Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert; er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen! “ (Römer 1:24-25)

Laut Wissenschaftlern gibt es mehrere Gründe dafür, warum Menschen homosexuell werden:

Der genetische Faktor

Der genetische Hintergrund wird von der Mehrheit als plausible Ursache für Homosexualität angesehen.

Funktionsgestörtes Familienverhältnis

Ein weiterer Faktor, der für das homosexuelle Verhalten ausschlaggebend sein kann, ist ein Familienverhältnis in dem beide Elternteile den traditionellen Geschlechterrollen nicht entsprechen. Beispielsweise wenn sich die Frau dominant verhält – ein typisch männliches Attribut – und der Mann typisch weibliche Verhaltensweisen annimmt und eher passiv agiert. Es hat sich erwiesen, dass viele homosexuelle Männer ein funktionsgestörtes Familienverhältnis als Ursache ihrer Neigungen sehen.

Sexueller Missbrauch oder frühzeitige sexuelle Erfahrung

Ein dritter Faktor, der einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von homosexueller Verhaltensweisen hat, ist sexueller Missbrauch bzw. frühzeitige sexuelle Erfahrung mit älteren Personen.

Bereits in der Antike war es bekannt, dass die Ausübung von Homosexualität sowohl in den höheren als auch in den niedrigen sozialen Schichten erwünscht war.
Der Gnostizismus, eine philosophisch-religiöse Lehre des 2. Jahrhunderts nach Christus, vertritt die Theorie, dass jede Art von körperlicher Unzucht keineswegs die Seele belasten würde, da unser Leib von Grund auf schlecht sei und keinen Einfluss auf den seelischen Zustand haben kann. Unter diesem Einfluss wurde Homosexualität in freien Zügen vom Bürgertum ausgeübt und toleriert.
Der Historiker Istoricul J.J. Doellinger bezeichnet die Homosexualität als das große nationale Übel der griechischen Antike, welches von den Römern ebenfalls übernommen wurde. Die römische Oberschicht war grundsätzlich von moralischem Verfall geprägt. Zur damaligen Zeit gab es auch keinen sonderlichen Wiederstand gegenüber unmoralischen Sexualtaten.

Homosexualität aus biblischer Sicht

Als überzeugte Christen ist es von großer Bedeutung die Problematik der Homosexualität aus Sicht der Bibel zu betrachten. In der Antike konfrontierte sich das Christentum mit der von der Gesellschaft akzeptierten und vom Gnositzismus beeinflussten Unmoral der Homosexualität.

Unter diesen Umständen lebte Paulus und predigte von einer christlichen Erlösung, welche die Kraft mit sich bringt in körperlicher und seelischer Reinheit zu leben. Seiner bzw. der biblischen Lehre nach, ist unser Körper dem Schöpfer also Gott geopfert und nicht dazu bestimmt unseren sündigen Gelüsten nachzugehen. Diese Lehre steht im Gegensatz zu den Lehren des Gnostizismus, was auch erklärt warum Paulus in seinen Schriften oftmals die Thematik der körperlichen sexuellen Sünden anspricht.
Der heiligen biblischen Schrift nach ist Sexualität im Kontext der menschlichen Fortpflanzung vorzufinden. Wie von Gott vorgesehen und erwünscht, ist es nur dann möglich sich fortzupflanzen, wenn sich Frau und Mann körperlich vereinen. „Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“ (1 Moses 1:28) Demnach lehnt der gottgegebene schöpferische Plan die Homosexualität eindeutig ab und schützt unter Verwendung einer Vielzahl von Geboten die Reinheit in der Ehe. „Du darfst mit keinem anderen Mann Geschlechtsverkehr haben. Das verabscheue ich.“ (3 Moses 18:22)
Im Römerbrief bezieht Paulus mit folgenden Worten: die Homosexualität auf das einzelne Individuum „Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert; er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen! “ (Römer 1:24-25)
Des Weiteren warnt Paulus im ersten Korintherbrief davor, dass Menschen, die Homosexualtaten nachgehen, das Reich Gottes nicht betreten werden. „Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch nicht: Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben.“ 1 Korinter 6:9-10
Unter anderem gibt es auch andere biblische Stellen, welche auf indirekte Weise darauf hinweisen, dass Homosexualität zu den Schandtaten zählt.
Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass das Wort Gottes die Homosexualität klar verurteilt und als Sünde ansieht, da sie im direkten Gegenspruch zu Gottes Gebot steht. Homosexuelle Menschen können sich durch Reue von diesem sündigen Lebensstil abwenden und nur durch Jesus Christus Erlösung erlangen.[:]