Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Hristos s-a născut!

,, Astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos
Domnul!”
Bucuria îngerilor și a păstorilor să vă însuflețească toată viața!
Mulțumim pentru timpul și articolele dumneavoastră, care aduc bucurie unde este tristețe, pace
unde este război, liniște unde este ceartă și dragoste unde este ură.
Colegiul de redacție al Revistei Apa Vieții
Nicolae Seni