Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineret

IMPORTANȚA ȘCOLII DUMINICALE în cadrul bisericii


CE ESTE ȘCOALA DUMINICALĂ?

Școala duminicală este un program care are scopul de a-i învăța pe copii despre Isus Hristos și de a le prezenta adevărurile Scripturii pe un limbaj adecvat lor. Acesta se desfășoară în general duminica, în sălile de clasă pregătite în incinta bisericii, și are loc în paralel cu una dintre slujbele religioase.
Un program de școală duminicală cuprinde de regulă: rugăciune, lecție biblică, cântare, verset de memorat, lecție misionară, joc recapitulativ, și alte activități (colecta, lucru manual, fișe de lucru etc.)
CARE SUNT SCOPURILE?
În cadrul programelor de școală duminicală copiii vor fi îndemnați și ajutați să înțeleagă Cuvântul lui Dumnezeu, să creadă în Domnul Isus, să crească în credință, să fie implicați în viața bisericii locale, dar și în lucrarea de misiune, să fie echipați pentru a fi lucrătorii de mâine, să fie organizați și pentru alte activități. 1
Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Lăsați copilașii să vină la Mine şi nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.“ Ce cuvinte minunate și importante transmite Domnul Isus! Chiar dacă ucenicii voiau să îi îndepărteze pe cei ce aduceau copiii la Isus, totuși El își face timp pentru copii.
Vedem în acest tablou ca Domnul Isus se află în opoziție cu ucenicii, ceea ce ne sugerează faptul că El le acordă copiilor aceeași importanță ca și adulților. Își face timp pentru ei, îi prețuiește, le arată dragostea Lui, vede sinceritatea lor. Atitudinea Lui intră în contrast cu cea a ucenicilor, care îi ceartă pe cei ce îi aduc, dorind astfel să îndepărteze copiii, care în opinia lor L-ar deranja pe Învățător.
1 Punctele 1,2,3 sunt preluate din Cursul de instruire PRO 7, a învățătorilor de Școală Duminicală, nivelul 1
Dacă Domnul Isus și-a făcut timp de ei, aceasta înseamnă că și noi suntem datori să facem același lucru. Școala duminicală își propune să lucreze, alături de părinți, la modelarea acestei „perle“ minunate, adică sufletul copilului. Cu cât punem mai mult accentul pe lucrarea cu copiii, cu atât pregătim mai bine lucrătorii zilei de mâine. În aceste timpuri grele din punct de vedere spiritual, copiii au nevoie mai mult ca oricând să fie plini de Duhul lui Dumnezeu, precum găsim scris în Biblie în Efeseni 6:13-17 “De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.“
Chiar dacă traversăm prin această pandemie cu restricțiile ei, chiar dacă poate vom ajunge din nou momentul în care nu vom mai reuși să ne întâlnim fizic în cadrul bisericii pentru a ține orele de Școală duminicală, putem să folosim tehnologia în scopul continuării predării adevărurilor biblice prin platformele Zoom, Webex sau altele, până vom reuși să lucrăm din nou în cadrul Școlii duminicale, în biserică.
Să ne facem cât mai bine datoria în fața Domnului, pentru ca El să spună: „Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!”. Doamne ajută! Doamne dă izbândă!

Lenuța-Ana Linu