Inaugurarea BISERICII ELIM BRUNN

Iubiți creștini, în primul rând vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a face parte din echipa de coordonare a lucrării de construcție de la Elim Brunn. În cadrul acestei lucrări am văzut în fiecare etapă, de la negocieri, aprobări, execuție, până la finalizare călăuzirea și mâna Domnului, care a deschis uși și a pregătit oameni competenți în toate domeniile de activitate, și cu ajutorul Lui s-a dus la bun sfârșit această lucrare măreață.
Indiferent cât de modești am fi, trebuie să recunoaștem că lucrarea a întrecut așteptările multora prin arhitectură, desing, calitate și funcționalitate. Acest lucru s-a făcut în proporție de 95% prin voluntariat în numele Domnului, ceea ce pentru oamenii din jur este de necrezut și neconceput, dar slăvim pe Dumnezeu pentru această minune arhitecturală.
Lucrarea a fost făcută cu ajutorul lui Dumnezeu, prin viziunea pe termen lung a fraților pastori, bunăvoința membrilor prin participare financiară și fizică și cu foarte mult efort, pe care Dumnezeu îl va răsplăti cu siguranță conform promisiunii Lui aici pe pământ, cât și în ceruri cu viață veșnică.
Aș formula foarte scurt executarea lucrării: știință, experiență și calitate austriacă combinată cu inteligență, dibăcie și hărnicie românească!
Doresc ca în toate Dumnezeu să fie lăudat și proslăvit, și chiar îmi doresc cât de repede posibil ca biserica aceasta să devină neîncăpătoare, iar tinerii noștri inteligenți, școliți în universitățile austriece să proiecteze și să plănuiască următoarea casă de rugăciune, și lucrarea de mântuire a Domnului să propășească. Fiți binecuvântați de Domnul!
Radu Juravle

Prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Domnului Isus Hristos, în data de 8 mai 2021, în Brunn am Gebirge, Rennweg 85 a avut loc deschiderea noului locaș de închinare numit Biserica Penticostală Elim Brunn am Gebirge. Într-o atmosferă binecuvântată, serviciul divin la această sărbătoare a bucuriei, a mulțumirii și a laudei lui Dumnezeu a fost condus de pastorul bisericii Ioan Vlas, președintele Organizației Gemeinde Gottes din Austria. Din partea Organizației au participat și următorii frați: Traian Supuran, Ioan Irimuș, vicepreședinți și Zaharie Hancheș.
Programul a fost împletit cu cântări spre slava lui Dumnezeu. Din pricina pandemiei, grupurile corale cor mixt și cor bărbătesc au dat slavă lui Dumnezeu în formă mai restrânsă. Grupul Ada și fanfara au slujit Domnului.
Au luat cuvântul mai mulți frați, primul dintre ei fiind fratele Sorin Popa. Chiar el mărturisește: ”mi s-a întâmplat de multe ori să fiu primul care vorbesc, mai ales pe câmpul de misiune”.
Fratele Stefan Sabău a făcut o prezentare despre cum s-a ajuns la această locație unde s-a construit biserica în Brunn am Gebirge, Rennweg 85. A mulțumit tuturor celor care s-au implicat într-un mod sau altul, financiar și cu munca.
Fratele Daniel Lörinz a rostit următoarea binecuvântare: Dumnezeu să binecuvânteze această Casă de rugăciune. „Dumnezeu să lucreze în așa fel încât în acest loc oamenii să fie mântuiți și să fie eliberați de păcatele lor. Când oamenii vin aici să se coboare Slava lui Dumnezeu peste adunare.”
Fratele Nelu Zlibuț a citit un text din Genesa 1:28a, apoi a lansat o întrebare: „Pentru ce se deschid biserici?” A dat patru răspunsuri:
01 Creșteți! Biserica trebuie să „crească în toate lucrurile” în mod desăvârșit, precum Cel care este Capul.
02 Înmulțiți-vă! Biserica este chemată să nască.
03 Umpleți! Să umplem cerul cu oameni aduși la mântuire.
04 Supuneți-l!
Fratele Nelu Irimuș a vorbit despre ziua consacrării Bisericii ca o zi a bucuriei, o zi de aducere aminte și o zi a mulțumirii. Ceea ce dă valoare a acestei clădiri este mulțimea celor care se adună împreună în numele lui Dumnezeu.
Fratele Traian Supuran a vorbit despre consacrarea bisericii. Ce este biserica? Cine este biserica? Biserica aceasta este locul împlinirii voii lui Dumnezeu. ”…voi zidi Biserica Mea … Îți voi da cheile Împărăției cerurilor…” (Matei 16 18b-19a). Isus Hristos păstorește Biserica, o duce la pășuni verzi. Duhul Sfânt pregătește această biserică pentru a o înfățișa înaintea Mirelui.
Spre final s-a citit un cuvânt de consacrare a acestui locaș înaintea Domnului: „Consacrăm acest locaș pentru gloria veșnică a Tatălui, a Fiului și Duhului Sfânt. Consacrăm acest locaș ca loc de rugăciune și de închinare în Duh și în adevăr înaintea Dumnezeului celui Sfânt, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Consacrăm acest locaș pentru propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu spre cunoașterea voii Lui, pentru mântuirea oamenilor prin har, prin credință în jertfa desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu. Consacrăm acest locaș pentru slujbele divine în vederea creșterii și maturizării spirituale a credincioșilor și pentru luminarea căii de întoarcere cu pocăință a fiilor risipitori înapoi la Tatăl Ceresc care îi așteaptă. Consacrăm acest locaș pentru lucrarea de vindecare spirituală și trupească a celor în nevoie prin puterea și rănile Domnului Isus Hristos. Consacrăm acest locaș pentru preamărirea numelui lui Dumnezeu, prin cântarea de laudă potrivit Duhului, închinări cu evlavie și pentru păstrarea credinței dată sfinților odată și pentru totdeauna în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”
Toată biserica s-a rugat Domnului pentru binecuvântare, apoi fratele Ionel Vlas a înălțat rugăciunea de consacrare a bisericii.
Mulțumim Domnului pentru ridicarea acestei Case de rugăciune, care constituie un răspuns din partea lui Dumnezeu la rugăciunile membrilor bisericii.

Gabriela Bujdei