Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

ÎNCERCAREA-EXPERIENȚĂ NECESARĂ ÎN DRUMUL SPRE CER

În ea voi vă bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, (1 Petru 1:6,7)
Era în care creștinii sufereau mari nedreptăți, fiind persecutați atât de frații lor evrei, cât și de neamurile păgâne printre care au plecat să locuiască. Omul lui Dumnezeu Petru, sub călăuzirea Duhului Sfânt și având experiența multor încercări, scrie aceste rânduri prin care atenționează dar și îmbărbătează credincioșii.
Ei aveau să învețe că încercările nu sunt pedepse venite din pricina neascultării, ci „examene“ prin care trec cei credincioși, cu scopul de a le fi „măsurată“ implicarea, bunătatea, credincioșia, iertarea, dragostea (…).
Vorbind despre încercări, în textul sus-menționat, Petru spune că:

Încercările vin „dacă trebuie“- nu ne cere cineva acordul, Dumnezeu face ce crede că trebuie.

Încercările vin pentru „puțină vreme“ – oricât de grea este o încercare, ea va trece, iar în urma ei va rămâne bucuria biruinței cu El.

Încercările sunt „felurite“ – Domnul hotărăște prin ce îl va învrednici să treacă pe fiecare dintre noi.
Toate acestea, având ca scop final: „lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos.“ (1 Petru 1:7b)
Vă invit să vedem împreună un exemplu de încercare din viața și slujirea apostolului Petru, în Fapte 5: 17-32, când apostolii sunt închiși și izbăviți.
Omul Lui Dumnezeu slujea împreună cu alți apostoli, se întorceau multe suflete și Domnul făcea mari minuni. Însă, Marele preot și ceata saducheilor îi arestează pe apostoli și-i aruncă în temniță. Se puteau întreba „de ce?“ sau „de ce suntem opriți acum, când lucrarea merge atât de bine?“ Dar Dumnezeu a trimis un înger care i-a eliberat și le-a zis: „Duceți-vă, stați în templu și vestiți (…)!“ Scopul încercării a fost atins: apostolii au ieșit întăriți în credință, poporul a fost părtaș la minunea eliberării lor. Soborul și Marele preot, au auzit public că Dumnezeu L-a înviat pe Isus, pe care ei L-au răstignit.
În final, te îndemn să înțelegi că orice încercare prin care treci va arăta cine ești cu adevărat. Dacă ești un om al rugăciunii, dacă citești și împlinești Cuvântul, încercările prin care vei trece în viață te vor face să strălucești în ochii lui Dumnezeu, cei din jur te vor vedea ca pe o lumină și Numele Domnului va fi proslăvit.
Cu 35 de ani în urmă, un frate bătrân din Reea (Hațeg) m-a învățat o cântare de care îmi amintesc ori de câte ori trec prin încercări. O strofă spune:
„Tu fii tare, că-n ziua-ncercării
E alegerea ta pentru har.
Strălucit ești în haina ocării
Când te urci răbdător pe Calvar.“ „Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde“ (Rom. 5:4).
Fiți binecuvântați de Domnul!
Costică Pirja