ÎNDEPĂRTEAZĂ PIEDICILE DIN CALEA UNITĂȚII

Unitatea este un subiect foarte important prezentat pe paginile Sfintelor Scripturi și totodată foarte neglijat în zilele noastre. Hristos a venit în lumea noastră să ne arate că unitatea în dragoste este ca ploaia de primăvară care înviorează pământul. Într-o lume dezbinată este foarte importantă unitatea.
1. CHEMAREA LA UNITATE
În vremea aceasta este nevoie de chemarea la unitate deoarece trăim într-o lume divizată, egoistă și chiar răutăcioasă. Biserica primară a avut șansa să audă despre lucrarea Domnului Isus prin predica lui Petru de la Rusalii, unde 3 000 de suflete au fost cercetate de Duhul Sfânt, stăruind în legătura frățească. În fiecare zi erau nelipsiți de la Templu, în părtășie unii cu alții, lăudând pe Domnul.
Apostolul Pavel subliniază un adevăr: atunci când avem părtășie unii cu alții, plinătatea lui Hristos se manifestă în inimile noastre. E ușor să fii creștin de unul singur, să faci ce vrei tu, dar este mai greu să trăiești în unitate cu alții! Unde există credință în Hristos, există unitate. „Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință” (Efes. 3:17). Unitatea credincioșilor cu Hristos este realizată prin credință. Când credem în Hristos, suntem uniți cu persoana Lui. Hristos este dragoste, Duhul Sfânt ne cheamă la unitate în fiecare zi. Duhul Sfânt ne aduce la unitate, dar păstrarea unității este treaba noastră. Apostolul Pavel avea pe inimă ca în biserică să fie păstrată unitatea prin harul lui Dumnezeu: „căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii” (Efes. 4:3).
2. PIEDICI ÎN CALEA UNITĂȚII
E important să nu fim un obstacol în calea unității, ci un slujitor care îndepărtează piedicile. Atâta timp cât vei îndepărta obstacolele din calea zidirii unității, vei putea participa la zidirea bisericii. Unitatea zidește, ura dărâmă! Aș aminti doar câteva piedici:
a
Diavolul este împotriva unității, aducând ură și dezbinare. Diavolul vrea oameni dezbinați, dar Dumnezeu vrea o biserică unită și chiar o familie unită.
b
Vorbirea de rău este un obstacol în calea unității. Noi nu putem cumpăra unitatea ca pe un obiect, dar o putem crea, o putem realiza. Unde suntem așezați trebuie să dezvoltăm unitatea: în familie, în biserică, la locul de muncă, ș.a.m.d. Noi trebuie să trăim în pace cu toți oamenii (Rom. 12:18), pentru a trăi în pace cu oamenii e important ce vorbim cu ei și despre ei. Relațiile prietenești vor fi mai durabile dacă nu−i vorbim de rău pe frații noștri. Apostolul Pavel s−a despărțit de Barnaba din cauza lui Ioan Marcu, Avraam s−a despărțit de vărul său, Lot, dar niciodată n−au vorbit ceva rău despre ei (nu este consemnat în biblie).
c
Critica: Atâta timp cât vom critica biserica, nu putem să fim oameni ai unității, nicidecum. La o adunare s−au adunat mai mulți slujitori. Un frate de la țară a ieșit în față și a predicat din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar un tânăr foarte pregătit în teologie l−a criticat pe fratele spunându−i: v−am urmărit predica și ați făcut 8 greșeli gramaticale. Fratele înțelept i−a răspuns: când dau mâncare la găinile mele, grâul conține și pleavă. Găinile sunt așa de înțelepte încât mănâncă doar grâul și nu pleava. Fratele a știut să îndepărteze critica așa de ușor. Dacă unii critică, cei care slujesc Domnului vorbesc cu dragoste. E nevoie de multă înțelepciune!
d
Ura: „Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș…” (1 Ioan 3:15). Dacă ura ne divizează, unitatea ne strânge împreună. Ideea de unitate, nu este ceva opțional, e important să înceapă, adică să pornească de la mine. Să nu stăm prea mult pe gânduri, așteptând ca altul să facă unitate, ci să lăsăm pe Duhul Sfânt în inima noastră să stârnească unitatea, iar tu și eu doar să dorim ca această unitate să se creeze. Unitatea înseamnă a ne accepta așa cum suntem fiecare în Hristos.
3.CE BENEFICII ARE
UNITATEA ÎN HRISTOS?
a.Unitate în rugăciune.
Prin rugăciune ne exprimăm dependența de Dumnezeu, stăm de vorbă cu El. Evan-ghelistul Matei ne relatează cât se poate de clar: „căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” Prin rugăciune ne exprimăm părtășia unii cu alții. Domnul Isus se prezintă acolo unde este unitate cu El.
Rugăciunea prin Duhul produce unitate. Indiferent dacă îmbrățișăm aceeași convingere doctrinală sau nu, ne putem ruga împreună, unii pentru alții. Când ne rugăm, se produce o unitate, pe care o face Duhul. La rugăciunea adevărată, unde se intensifică unitatea, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Psalmistul spune: „Iată, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună” (Ps. 133:1). Este greu să te rogi pentru oamenii pe care i-ai vorbit de rău, pe care i-ai criticat, pe care îi urăști, etc. Așadar, rugându-ne unii pentru alții vom dovedi adevărata dragoste de Dumnezeu și de semenii noștri.
b.Unirea Duhului Sfânt
Unirea este propovăduită de Domnul Isus în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan unde spune: „Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele” (Ioan 15:5). Unirea dintre viță și mlădițe este dătătoare de viață. Tulpina și mlădițele sunt legate laolaltă prin aceeași sevă. Aceeași viață se găsește în tulpină și în mlădițe. Există o unire legată în Hristos.
Unirea cea mai mare pe care Dumnezeu a făcut−o este dintre trup și suflet. Ce unitate desăvârșită între ființe omenești și Domnul Slavei! Există o unitate între suflet și un trup de carne, „… i−a suflat în nări suflare de viață, și omul s−a făcut astfel un suflet viu”(Gen. 2:7b). Atâta timp cât sufletul locuiește în trupul de carne este o ființă vie, poate să gândească și să vorbească.
Conferințele anuale ale Bisericilor Penticostale din Austria reprezintă un mod de unitate al tuturor bisericilor creștine. Creșterea bisericilor din Austria se produce cu ajutorul Duhului Sfânt. Să ne gândim la unitate și să o dorim în Biserică, familie și chiar în viața noastră.
Unirea prin Duhul ne face un singur duh cu Dumnezeu „dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu El” (1 Cor. 6:17). Ajută-ne Doamne să fim urzitorii unității!
Ghiță Bujdei