Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

Întâlnirea cu Isus la piață

Miercuri dimineață. Mă aflu într-o clădire agricolă la
etajul doi la un seminar. Când deschid geamul într-o pau- ză lăsând să intre aer curat, privirea
mea se oprește la un domn mai în vârstă care era jos lângă strada principală la piață. El avea o
măsuță cu niște cărți. În mine s-a făcut pe loc o curiozitate, ce fel de cărți ar avea? La
oportunitatea următoare am mers la domnul respectiv și l-am întrebat, ce fel de cărți sunt acestea?
Răspunsul lui era: „sunt cărți creștine”. După o convorbire mai lungă mi-a spus că el își predase
viața lui Isus Hristos. Lucrul acesta m-a făcut foarte confuz. Nu puteam să înțeleg așa ceva. Dar
în mo- mentul acela Dumnezeu m-a invitat să-l primesc în inima mea.

Întâlnirea cu Isus

Au durat multe luni, până am putut să-l primesc pe Dumnezeu în inimă, să mă botez în apă și să fiu
botezat cu Duhul lui cel Sfânt. Slavă Domnului pentru îndurarea și blândeția Lui, de a se comporta
cu noi oameni răi. Astăzi știu că Isus m-a invitat să-L urmez, prin domnul acela mai în vârstă pe
nume „Erich“ de la piață.

Slujesc în piață

De câteva luni, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-i
slujesc acolo, unde mi-a ieșit în cale. De atunci îi slujesc
la piață prin împărțirea de materiale creștine, biblii, rugă- ciuni pentru vindecare și eliberare.
Dar și prin multe con- vorbire despre credință, speranță și mila lui Isus Hristos. Dumnezeu
lucrează prin semne și minuni. Dumnezeu taie legăturile satanei, vindecă bolnavi, tămăduie rănile
sufle- tești și mântuiește. Slavă Domnului!
Cu cine credeți că a îngăduit Dumnezeu să slujesc la piață? Cu acela prin care Isus mi-a vorbit
mie, cu Erich. În Luca 10:1 scrie „Dupa aceea Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a
trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă
El.”

La ce lucrare ești chemat?

Ce se întâmplă dacă Dumnezeu ne rânduiește pe noi să facem o lucrare, și noi nu o facem? Dumnezeu
rânduiește pe altcineva, și noi rămânem în spate. De aceea Dumnezeu să ne cerceteze, și dacă ne
rânduiește la o lucrare să știm că tot prin Duhul lui cel Sfânt își desfășoară planul Său.
Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți
Evanghelia la orice făptură”. Marcu 16:15
Dumnezeu să vă binecuvânteze cu harul și pacea Lui!

Ionuț-Lucian Olaeru