Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Înţelegând chemarea LUI!

Cele mai frumoase cuvinte pe care un om le
poate citi, iar În urma citirii să primească un
imbold spre empatie, se găsesc În Biblie.
Citind în Biblie, în Evanghelia după Matei, în cap. 25 vedem
cuvintele Domnului Isus „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de
moșteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea
lumii. Căci am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost
sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin și M-aţi primit; am fost
gol și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav și aţi venit să Mă vedeţi.
Atunci ucenicii s-au întrebat: când am făcut noi toate acestea ?
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste
lucruri unuia din acești foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
Mi le-aţi făcut.“
Ştiind de nevoia de implicare și ajutorare a semenilor noștri
din Ucraina, departamentul de tineret al Bisericii Speranţa Linz
au organizat o misiune în localitatea POROSHKOVO.
Un grup de 20 de tineri au plecat înspre Ucraina, cu dorinţa
ca pe lângă ajutorul material oferit semenilor noștri, să ducă mai
ales şi vestea bună a mântuirii oferită în dar de Dumnezeu prin
jertfa Domnului Isus.
Ajunși acolo, au descoperit o imagine care i-a copleșit: case
sărăcăcioase, fără curent, fără uși, fără încălzire, oameni flămânzi,
copii desculţi, dezbrăcaţi şi mulţi dintre ei bolnavi, fără posibilitatea
financiară de a li se administra un tratament.
Ca urmare a unei dărnicii deosebite a bisericii Speranţa,
suma adunată a fost una frumoasă, ceea ce a permis cumpărarea
mai multor sobe, uși, câteva sute de perechi de încălţăminte
pentru copii, alimente pentru familiile de acolo și medicamente.
Totodată întâlnind acolo şi un caz care necesită intervenţia de
urgenţă prin operaţie la ochii unei fete, s-a hotărât susţinerea
financiară a intervenţiei.
Un obiectiv important a fost și vestirea Cuvântului lui
Dumnezeu. Pentru copii de acolo, peste 600, s-au organizat
programe speciale, iar copii au fost foarte receptivi la povestirile
despre viaţa şi minunile Domnul Isus, înţelegând că El poate
face minuni pentru ei şi familiile lor. În același timp s-au organizat
și servicii de Evanghelizare pentru oamenii din Poroshkovo.
Domnul a mișcat inimile lor și câţiva dintre ei și-au predat viaţa
în Mâna Domnului.
Tinerii au plecat din Ucraina plini de bucurie și recunoștinţă
la adresa lui Dumnezeu pentru că au putut sluji acestor neînsemnaţi
fraţi ai Domnului, dar și cu promisiunea că se vor
întoarce.
Pentru toate aceste lucruri, nu putem spune decât:
TOATĂ SLAVA SĂ FIE A DOMNULUI !
Abel Homoşdean