Interviu cu fratele Moise Gaode

La 25 de ani de la apariția revistei , august 2018

1. Gabi Bujdei: Anul 1993 a fost un an marcant pentru Bisericile Penticostale române din
Austria, deoa- rece a apărut primul număr al revistei „Apa Vieții”. De unde această idee?

• Moise Gaode: Cuvântul lui Dumnezeu are pu- tere să schimbe oamenii. Am găsit de bine că una
dintre metodele cele mai reale și practice este ma- terialul scris. De aceea împreună cu frații din
con- ducerea bisericii locale și cu gândul de angrenare a tuturor bisericilor din Austria am
hotărât să lucrăm la proiectul unei reviste naționale. O revistă care să reprezinte toate
bisericile, ceea ce urma să devină simbolul unității și a viziunii unitare în lucrarea lui
Dumnezeu.

2. Gabi Bujdei: Revista se numește „Apa Vieții”. Care este sursa acestui nume?

• Moise Gaode: Așa cum se întâmplă de fiecare dată când este vorba despre o nouă revistă, se pro-
pun mai multe nume, se analizează, și se ia în con- siderare cea mai practică propunere. Ținând
cont și de alte biserici, de alte organizații, noi am decis că acesta este un nume reprezentativ al
mesajului pe care vrem ca noi să îl transmitem.

3. Gabi Bujdei: Erați puțini români pe atunci. To- tuși care a fost viziunea dumneavoastră ca
și fondator?

• Moise Gaode: Chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu a fost să vestesc Evanghelia românilor care
sunt plecați de acasă. Am dorit întotdeauna nu numai să-i ajut pe cei care erau în tranzit, deși
aceasta era o misiune glorioasă în ea însăși, dar să fiu sfătuitor, consilier și ajutor practic
pentru cei în
nevoie. Adevărul este că niciodată nu ne-am gândit cât de mulți români vor fi în Austria și dorința
noastră a fost să-l slujim pe Dumnezeu, să zidim o biserică locală și să contribuim la mântuirea
sufle- telor noastre și a familiilor noastre. Dintr-o relație de genul acesta s-au dezvoltat toate
celelalte bine- cuvântări care urmau să vină pentru românii din Austria. În adevăr, lucrarea din
Austria s-a început cu un număr modest de frați, și anume trei familii și încă câteva persoane. Cu
ajutorul Domnului, în anul

1989 s-au mai organizat încă două biserici, iar prin anul 1993 numărul bisericilor penticostale
româ- ne din Austria era destul de semnificativ. Viziunea
noastră a cuprins și viitorul la care noi ne gândeam. Indiferent cât de mult sau de puțin timp eram
în Austria aveam responsabilitatea înaintea lui Dum- nezeu să promovăm Evanghelia, moralitatea și
tot ceea ce este conform împărăției lui Dumnezeu.

4. Gabi Bujdei: Aveați persoane care scriau per- manent sau primeați articole din toată
Austria?

• Moise Gaode: Cum scrisul și tipăritul materi- alului creștin este de obicei o problemă generală,
așa a fost atunci și așa este și astăzi. De obicei sunt prea puțini care sunt gata să își exprime
gândirea, teologia și viziunea spirituală în scris în comparație cu cei care au darul să vestească
Evanghelia. E o responsabilitate mult mai mare și mai delicată și pretinde mult mai mult timp. De
aceea s-a apelat
la toate persoanele care erau membrii bisericilor noastre, să participe cu articole, poezii și
literatură care putea să fie de interes comun, și chiar pentru cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Cu
ocazia aceas- ta vreau să mulțumesc celor care au îmbrățișat responsabilitatea aceasta de a
transmite mesajul Evangheliei în scris prin revista care este subiectul discuției noastre.

5. Gabi Bujdei: Cum vă alegeați tematica?

• Moise Gaode: Ca toți administratorii buni și efi- cace am apelat la resursele intelectuale și
organiz- atorice a celor care ne aflam în conducerea biseri- cilor de atunci. În echipă s-au ales
teme și subiecte care să fie apoi pregătite și tipărite în revista Apa Vieții.

6. Gabi Bujdei: Care era impactul revistei în biserici?

• Moise Gaode: Ca orice lucrare de început impac- tul era pozitiv, plăcut și încurajator pentru
unitatea bisericilor. Pe de altă parte devenea o provocare pentru aspectele teologice care aveau
de-a face cu transmiterea corectă a învățăturii bisericii din care făceam parte.

Desigur că în atenția noastră erau și subiecte care loveau în unitatea
bisericii, în învățătura Bisericii și lucrurile care erau pozitive.
De aceea ocazional subiectele răspundeau nevoilor de adaptare atât spiritual cât și cultural la
contextul societății în care noi ne aflam. Aveam influențe ma- jore din partea bisericilor din jur
dar mai ales pro- vocări cu învățăturile Bisericii naționale austriece. Consider că revista a fost
bine primită și apreciată de membrii bisericilor din Austria.

7. Gabi Bujdei: Cum vedeți revista la 25 de ani?

• Moise Gaode: Cu încrederea că Dumnezeu va binecuvânta tot ce este bun și cu intenții spirituale
am anticipat ca revista să aibă un impact pozitiv
și de ajutor pentru membrii bisericilor. Desigur că această lucrare depinde de chemarea celor
implicați și de destoinicia cu care se lucrează. Din moment ce se continuă până în ziua de astăzi,
e un indiciu clar că e ceva pozitiv care are loc, și că atât
revista cât și responsabilii pentru lucrarea aceasta
au o viziune bună și benefică pentru ceea ce fac.

8. Gabi Bujdei: Un mesaj pentru cititori.

• Moise Gaode: Din moment ce citiți acest mesaj înseamnă că beneficiați de harul cercetării lui
Dumnezeu. Apreciez investiția dumneavoastră în citirea revistei care are scopul primar de a-l onora
pe Dumnezeu și de a chema pe cei nemântuiți la împăcarea cu Dumnezeu. Cea mai înțeleaptă deci- zie
a vieții este ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, să-și predea viața Creatorului și să-l slujească
cu bucuria care vine din relația cu Domnul Isus. Vă îndemn nu amânați restaurarea relației cu
Dumne- zeu, beneficiați de cuvântul care zice “astăzi dacă auziți glasul Meu nu vă împietriți
inima” și cu toții
să căutăm fața lui Dumnezeu ca apoi Dumnezeu să poată să ne binecuvânteze aici pe pământ, și odată
în împărăția Sa.

You may also like...