Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Interviu

INTERVIU

Gabriela Bujdei
Scopul dumneavoastră, frate Nelu, în Austria este să participați la graduarea cursanților din cadrul Școlii Biblice Pleroma. Această Școală Biblică este un parteneriat între Organizația Gemeinde Gottes din Austria și Seminarul Penticostal din București. Este un program de studiu de doi ani de zile în cadrul cărora sunt acceptați frați și surori care se pregătesc pentru diferite slujbe din cadrul Bisericii. Pentru departamentul de slujire prin predică pentru frați sau școală duminicală pentru surori, fiecare după măsura și darul pe care îl are din partea lui Dumnezeu.

Care este profilul unui slujitor creștin?

Nelu Brie
Oamenii cu un caracter frumos, integru, ales, cu frică de Dumnezeu, echipați în ce privește cunoștința Scripturii, cu temeinice învățături în Cuvântul Domnului, pe care apoi să le poată da mai departe altora, acolo unde Dumnezeu i-a așezat sau îi va așeza să slujească.

Gabriela Bujdei
Ca președinte al Organizației Pfingstkirche Gemeinde Gottes în Austria, cum vedeți această lucrare și cum motivați tinerii să se implice în această lucrare?

Ionel Vlas
Eu cred că, cu cât ne pregătim mai bine, cu atât vom putea face față mai bine provocărilor care sunt din ce în ce mai mari în vremea aceasta din urmă și cu cât ridicăm ștafeta mai sus, vom avea tineri și slujitori care au un caracter frumos și astfel Biserica se zidește. Eu cred că merită făcut efort, merită să contribuim cu toții. În primul rând cei care sunt simpli membri cu îndemnuri, iar pentru cei care nu vor predica poate niciodată de la amvon, dar dacă sunt bine pregătiți vor face față nevoilor din societate, de a da răspunsurile cele mai corecte la întrebările care li se pun, iar dacă sunt cuprinși într-o lucrare de tineret, de școală duminicală, cu cât sunt mai bine pregătiți, cred că se poate face cât mai bine lucrarea Domnului.

Gabriela Bujdei
Știu că aveți ca viziune realizarea unei școli biblice de grad universitar și în Austria. Care sunt pașii?

Nelu Brie
Această școală biblică deja există. Sărbătorim graduarea celei de-a doua promoții, aici în Austria. Mai avem o grupă în Gleisdorf și a treia grupă în zona Salzburg. Desigur, până a organiza o școală biblică, una care să funcționeze independent față de colaborarea cu alte școli este un drum lung. Este nevoie de un corp profesoral, care să poată să predea cursuri, să fie organizat, oameni pregătiți temeinic.

Obiectivul este să depășim nivelul unei școli biblice de durată scurtă sau medie, să ne ducem către cursuri universitare. Așa visez, ca bisericile Gemeinde Gottes pe viitor să devină un Cult organizat, recunoscut de către statul austriac, și să se poată crea o școală biblică de grad universitar cu toate calificativele necesare. Noi cei de la Institut ne dăm toată silința să contribuim ajutând prin experiența acumulată de noi, prin expertiza pe care o avem acolo cu cadrele noastre didactice, ajutând și încurajând formarea unor lucrători, slujitori. Mă bucur să văd deja niște începuturi aici în biserică, în comunitate, anumiți frați care au activitate didactică și pe parcurs echipa să se întregească, așa cum și la noi la Institut cândva eram doi, trei și acum suntem 16 oameni full-time, implicați în învățământ. Așa să vă ajute Dumnezeu să se întâmple și aici! Așa mă gândesc eu, ca peste cinci, zece ani să avem un protocol de colaborare între două instituții de învățământ superior, Școala Biblică din Austria, a cărui nume o să-l aflăm atunci, și Institutul Teologic Penticostal din București. Este un vis, dar cu siguranță dacă îl păstrăm în atenție, în rugăciune – eu consider că aceasta este voia lui Dumnezeu să facem aceasta – atunci se va realiza 100%. Cred că trebuie să mergem la următoarea etapă în care biserica să-și organizeze propriile structuri de învățământ, de pregătire a slujitorilor, colaborând cu cine consideră de cuviință cu alte organizații. Deci trecem la o altă etapă, dezvoltarea Școlilor Biblice proprii. Acesta ar fi planul.
M-am bucurat să văd deschidere, ideea aceasta nu este a noastră, ci noi doar am primit-o din partea fraților ca pe un strigăt de ajutor. Intenția noastră este să ajutăm și să punem pe picioare această școală biblică.

Gabriela Bujdei
De multe ori visele devin realitate. Cum vedeți această Școală Biblică în zece ani?

Ionel Vlas
Greu de spus dar, nădăjduim că Domnul își va împlini lucrarea prin noi. Desigur totul are de-a face cu vremurile care vor veni și împrejurările pe care le vom trăi dar, dacă este să ne uităm în spate Dumnezeu a dat progrese în lucrarea din Austria, neașteptate sau chiar peste visele noastre. Așa cum spunea și fratele Nelu în cinci, zece ani ne putem gândi la ceva foarte serios și în acest timp unele persoane se vor pregăti și didactic pentru a face față nevoilor care sunt pentru recunoașterea de către statul austriac a acestei Școli Biblice. Astfel cred că în cinci ani de zile vom putea realiza acest proiect în colaborare cu frații noștri de la București să demarăm lucrul acesta.

Cred că, cel mai bine se potrivește versetul din Filipeni 4:13 „Pot totul în Hristos care mă întărește”.

Gabriela Bujdei