Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Într-o iesle s-a născut Cuvântul

    „După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: Haidem să mergem până la Betleem, și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, și au găsit pe Maria, pe Iosif, și pruncul culcat in iesle“. Luca 2: 15-16.

Îndemnați de aceste cuvinte, în fiecare an creștinătatea de pe întreg pământul sărbătorește Nașterea Domnului, un eveniment deosebit, vizibil atât în vremea aceea, acum 2000 de ani, cât și în zilele noastre. Magii au ajuns la Isus conduși de o stea, care i-a îndrumat spre ieslea Betleemului. Astăzi, după 2000 de ani, Isus nu mai este un prunc într-o iesle, iar pe cer nu mai strălucesc stele care să te ducă la Isus. Astăzi Îl poți găsi în lumina Cuvântului Lui pe care l-a lăsat pentru noi. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”. Matei 11:28.
Prin sărbătorirea acestui eveniment unic în istoria omenirii, adică a Naşterii Domnului denumit popular şi „Crăciunul“ ne amintim încă odată de importanța spirituală a acestei sărbători.Noi de altfel, în calitate de creştini trebuie să avem latura spirituală a lucrurilor pe primul loc în atenţia noastră.    Dacă am înțeles că pruncul din ieslea Betleemului a venit din cer pentru mine și pentru tine, atunci noi prin El avem viață.
Dacă nu îndeplinim aceste lucruri avem cel mult zile libere, mâncare mai deosebită, și mult stres care nu ne folosește la nimic. Fie dar ca sărbătoarea Nașterii Domnului să ne aducă de fiecare dată pace în inimă și lumină în suflet, și bucuria mântuirii să o păstrăm în inimile noastre, pentru că „astăzi în cetatea lui David, vi s-a Născut un Mântuitor,care este Hristos, Domnul.” Amin! Luca 2:11.

Florea Daniel