ÎNVAȚĂ PE COPIL CALEA

Proverbe 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”
Cu siguranță putem spune că acest verset se referă la datoria părinților de a-și învăța copiii să meargă pe calea cea bună, dar tot atât de bine putem spune că se referă la orice învățător de Școală Duminicală și de ce nu chiar și la Biserică.

Biserica are datoria de a face ucenici din toate neamurile (Mat. 28:19-20) și de a-i învăța să meargă pe calea cea bună. Pentru învățătorul de Școală Duminicală, Biserica are un rol semnificativ ca el să fie capabil să învețe pe copil calea cea bună. Poți spune că cursurile pentru învățătorii de Școală Duminicală de la Güsenthal sunt benefice și de mare ajutor pentru orice educator de Școală Duminicală care dorește ca lucrarea lui să aducă rodul dorit de Dumnezeu. Dar pe lângă cursurile făcute educatorul trebuie să fie conștient că: El însuși trebuie să meargă pe cale – nu putem învăța pe cineva calea pe care trebuie să meargă dacă cel ce învață nu cunoaște calea aceasta. Isus a zis „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.”
Trebuie să fie născut din nou – socotesc că acesta este lucrul primordial în viața educatorului pentru a putea călăuzi copiii pe calea care trebuie urmată.

Este nevoie de maturitate spirituală – chiar dacă avem de învățat niște copii, nu ne putem permite să fim imaturi spiritual doar bazându-ne pe faptul că ei sunt prea mici pentru lucrurile mari.
Nu le știe pe toate – chiar dacă suntem capabili să învățăm pe alții cred că fiecare dintre noi mai avem de învățat și experiența ne arată că chiar și de la copii avem de învățat. Într-o împrejurare Isus a luat un copilaș și l-a pus în mijlocul ucenicilor Mat. 18:2-4 îndemnându-i să învețe de la acel copilaș.

Este exemplu pentru grupa pe care o învață – copiii au calitatea aceasta de a copia pe cei din jurul lor: pe părinți, frați mai mari, colegi de școală și chiar pe învățătorii de Școală Duminicală.
Este lucrător împreună cu Dumnezeu – lucrarea pe care o face nu o face după proiectul său, ci după Marele
Proiectant și Ziditor al tuturor lucrurilor. Este drept că este necesar să ne pregătim lecția și să o predăm după un
anumit plan, dar toate acestea trebuie să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu.
Este lucrător împreună cu alți lucrători – educatorul eficient este acela care înțelege că lucrarea nu se face de unul singur. Când Isus a trimis ucenicii în lucrare nu i-a trimis pe fiecare singur, ci doi câte doi.

Lucrarea lui va fi răsplătită – nu este simplu și nici ușor să fii educator. Sunt momente în care ești tentat să dai înapoi datorită faptului că nu se văd roadele sau se întâmplă anumite greutăți în predarea lecțiilor, în disciplinarea copiilor… etc. Dar să nu uităm că acolo sus în cer este Cineva care cântărește greutatea și răsplătește eforturile depuse.

Fie ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze toți educatorii de Școală Duminicală cu bucuria de a culege roadele slujirii lor după voia Lui.

Daniel Raica