Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Investiția lui Dumnezeu

Învățăm de la societatea zilelor noastre că o investiție va avea mari șanse de succes dacă se face timpuriu. Ca să înțelegem mai bine folosesc aici exemplul binecunoscutei pușculițe cu bani unde copiii adună monede mici și mari în așteptarea zilei în care vor merge la bancă și vor primi în schimb o sumă frumoasă de bani. Apoi să mergem cu gândul în vechime pe vremea sclavagiei unde ne întâlnim cu investiția bogaților în sclavi și unde prețul era cu atât mai mare cu cât sclavul era mai tânăr.
Am amintit aceste mici exemple pentru a conștientiza în deosebi pe cei tineri de marele preț plătit de Dumnezeu prin Isus pentru voi, dar și de investiția lui Dumnezeu prin abilitățile, inteligența, talentele  personale! Dan. 1:4 “…nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească….” Aș vrea ca tinerii care citesc aceste rânduri să-și pună întrebarea “ce a investit Domnul în mine ?”
La una din întâlnirile cu tinerii bisericii locale am pus tocmai această întrebare și am sesizat o tânără care mereu aducea propuneri și diferite recomandări de slujire la adresa altor tineri prezenți. Am întrebat-o însă pe ea personal care este capacitatea ce Dumnezeu a investit-o în ea și răspunsul a fost “…eu am darul de a vedea darul altuia!…” Apostolul Pavel vă îndeamnă: „Vegheaţi fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă” Apelul orei prezente este un apel de consacrare personală: „Alegeţi azi cu-i vreţi să-i slujiţi”.
În mijlocul primejdiilor şi ispitelor, singura voastră scăpare este de a veghea şi de a vă ruga din ce în ce mai mult. Tinerii care îşi găsesc plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu şi în ore de rugăciune vor fi fără încetare împrospătaţi cu apă vie din izvorul vieţii. Ei ajung necontenit mai sus căpătând vederi mai clare despre poziția personală în vasta lucrare a Împărăției cerești. Privind la versetul din Dan.1:4 putem vedea cu toții că toate aceste virtuți întâlnite la tinerii din Babilon îi calificau să slujească împăratului babilonean. Domnul care nu este un Împărat trecător, ci unul veșnic așteaptă slujire din partea tinerilor generației de azi așa cum a primit-o din partea unui Iosif, Samuel, Daniel, Timotei și alții. Investiția e făcută, rămâne doar să fie descoperită de fiecare cu scopul de a o pune în slujba marelui Împărat!
Dan 1:10 ”…ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decât ale celorlalţi tineri de vârsta voastră…” Slujirea lui Dumnezeu nu este un chin ci o bucurie  pentru tinerii ce își înțeleg chemarea! Ghedeon altădată era plin de teamă în fața dușmanului din Madian și se vedea fără importanță în familia sa-“şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu…” dar îngerul Domnului e de altă părere:-”Domnul este cu tine, viteazule!“ Un tânăr care a adus izbăvirea națiunii sale și care a crezut că investiția Domnului în el e mai puternică decât teama provocată de Madian!
Un alt exemplu poate fi Ieremia care zice: ”Ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt un copil”. Dar Domnul mi-a zis: ”Nu zice: sunt un copil, căci te vei duce la toţi aceia la care te voi trimite, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci. Nu te teme de ei, căci Eu sunt cu tine…” Observăm că Dumnezeu e interesat să lucreze cu oamenii de toate vârstele dar cu precădere cu energia tinerescă care trebuie direcționată spre lucrările lui Dumnezeu! “V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.” 1Ioan 2:13

Cristian Kamergruber

Let’s Not Use It Against Us
woolrich said Holly Baird

the Deputy Editor of GQ
Abercrombie & Fitch How To Start a Career in Fashion

All You Need To Know About Laptop Bags
Kalamazoo State Theatre but the two live on together for several weeks

18 bloggers rip the runway for charity
Pandora Charms before the weather gets too hot

Schools with Degrees in Fashion Merchandising
woolrich parka it’s just weird and unkind

Jeans and How to Find a Pair That Really Fit
mcm handbag business to business

National Student Loan Data System NSLDS
burberry online shop designer brand limelight robert geller

6 Movie Special Effects That Have Gotten Worse Over Time
ralph lauren skjorter The Former Elite Model Management President and Champaign