Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Istoricul biserici Gloria Salzburg

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.“
În toamna anului 2000, s-a înființat o nouă biserică în orașul Salzburg. Prima locație a bisericii Gloria a fost în clădirea bisericii evanghelice austriece, Johanes Kapelle din Liefering-Salzburg. Biserica a fost primită în organizația bisericilor penticostale din Austria, Gemeinde Gottes(GeGo).
Cu ocazia deschiderii bisericii de la Amstetten din anul 2001, patru frați de la Salzburg s-au întâlnit cu frații din Comitetul Executiv al GeGo la Amstetten și au pus bazele acestei biserici. Deschiderea bisericii s-a făcut sub supravegherea fratelui pastor Ioan Varadin, Președintele Gemeinde Gottes Austria și a altor frați lucrători care l-au însoțit.
Prima slujbă religioasă a avut loc oficial  în data de 04.02.2001, iar în data de 18.02.2001 s-a sărbătorit pentru prima dată Cina Domnului în noua biserică: Gloria – Salzburg în prezența fratelui pastor Ioan Varadin și a fratelui pastor Nicu Bura din partea Comitetului Executiv.
Primele alegeri pentru comitetul administrativ au avut loc la data de 21.07.2001, iar numărul membrilor bisericii de atunci era de 18 membrii maturi, 6 copii și 7 aparținători. Dintre frații de atunci amintim: Aurel Toma, Daniel Ungur, Cornel Marc, Radu Bilan, Adrian Poenar, Marius Kremer și Codruț Mureșan.
Odată cu creșterea numerică a bisericii a început tot mai mult să se resimtă nevoia de lucrători. După cum și Domnul nostru Isus Hristos le-a spus ucenicilor: „Mare este secerișul dar puțin sunt lucrătorii” (Matei 9:37). Primul pastor al bisericii Gloria Salzburg, începând din anul 2001, a fost fratele Nicu Bura de la biserica din Wolfseg, care împreună cu biserica locală, după câțiva ani de slujire, i-a propus pe doi frați pentru ordinare în slujba de diacon, în ideea că tot mai bine în doi, funia împletită e mai tare.
După votul bisericii și trecerea examenelor, fratele Adi Poenar și fratele Mihai Bumb au fost ordinați ca diaconi ai bisericii Gloria Salzburg, în data de 08.03.2009. În acea perioadă fratele Adrian Poenar era și conducătorul bisericii, de altfel.
După retragerea fratelui pastor Nicu Bura în anul 2009 a urmat la conducerea bisericii Gloria Salzburg fratele pastor Doru Mircea de la biserica Speranța Linz. Tot în acest timp a fost transferat de la biserica Speranța Linz și fratele Pavel Timoce (un frate neordinat dar cu experiență și dăruire în lucrarea Domnului) ca sprijin pentru lucrarea din Salzburg, unde de altfel a fost ordinat ca diacon.
Conducerea de la Linz hotărăște pe urmă la o ședință cu biserica în prezența fratelui Ioan Varadin să se retragă din Salzburg, iar biserica rămâne fără pastor. În astfel de situații părerile în rândul bisericii sunt împărțite în ce privește plecarea unora și venirea altora pentru că unii nu caută soluții de rezolvare a situației, ci mai repede sunt în căutare de vinovați, dar bun este Dumnezeu cu noi că El nu ne-a lăsat. După retragerea fratelui pastor Doru Mircea și a celorlalți frați de la Linz, la începutul anului 2012, a urmat la conducerea bisericii Gloria fratele pastor Daniel Vițelar de la biserica din Wels, spre sfârșitul anului 2012. Cei doi frați diaconi, încrezându-se în Domnul și în sprijinul Lui și încurajați de noul pastor, merg înainte cerând sprijinul Bisericii în post și rugăciune.
După o vreme de lucrare împreună cu fratele pastor Vițelar, în biserica Gloria se face propunerea ordinării celor doi diaconi în slujba de prezbiteri. După o luptă de aproximativ un an în care a fost sprijin dar și împotrivire pentru această lucrare, s-a împlinit Cuvântul din Romani 8:28 venind marea zi a hotărârilor.
Apostolul Pavel scrie în Tit 1:5 „te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să alegi prezbiteri în fiecare cetate”. Frații din conducerea bisericii Gemeinde Gottes (aici trebuie să menționăm că un mare sprijin încă de la începutul bisericii din Salzburg a fost fratele Ioan Varadin) împreună cu pastorul local fratele Daniel Vițelar au stabilit o dată a ordinării, 19.04.2015; în cadrul serviciului divin de dimineață, în prezența Domnului Isus Hristos, a bisericii Gloria și a fraților veniți special pentru această lucrare: pastor Ionel Vlas (președintele Gemeinde Gottes), pastor Ioan Varadin (primvicepreședinte), prezbiter Marius Mal (casier), și pastorul local Daniel Vițelar. Această lucrare a prilejuit o sărbătoare pentru biserica Gloria, sărbătoare la care au fost prezenți și alți invitați din bisericile din împrejurimi. Serviciul Divin s-a încheiat cu o masă de dragoste la care au fost invitați să rămână toți cei prezenți.
Pe lângă frații prezbiteri Mihai Bumb și Adi Poenar și pastorul local Daniel Vițelar, biserica se mai bucură și de alți frați lucrători ordinați pe care-i vom enumera în ordinea venirii lor în Biserică: diacon Mitică Beza din Spania, pastor Vasile Abucean din Italia și diaconul Lucian Cenan din Spania.
Actualul responsabil de biserică este fratele Mihai Bumb. Provine din Satu-Mare, România dintr-o familie de credincioși ortodocși, însă s-a întors la Domnul în anul 2001 la Conferința de la St. Pölten la predica fratelui Petrică Huțuțui.
Ne rugăm Domnului să ne dea putere să ne unim toată biserica cu acești frați lucrători cu care Domnul ne-a binecuvântat ca să zidim ce mai e de zidit.
Cu această ocazie doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această lucrare a Domnului în Salzburg până acum, prin propunere, accept, post, sfat și rugăciune și totodată binecuvântarea Domnului să fie peste ei și peste toți cei ce vor veni și se vor integra în această biserică.
În încheiere un îndemn sau un gând pentru toți cei implicați: biserica să rămână la forma ei biblică de organizare, (Fil. 1:1; Efes. 4:11), biserica să nu-și părăsească viziunea, (Mat. 28:19-20), iar ca motto: – Dacă nu acum, când? Dacă nu eu, cine? Dacă nu aici, unde? (Ier. 29:11). Esențială este integrarea bisericii în Austria, în sensul de a influența și a nu se lăsa influențată în închinare, slujire, evanghelizare, ucenicizare, părtășie; Ioan 4; Mat. 22:37-40. Iar lucrul acesta să-l facă Domnul atât pentru românii din Austria cât și pentru austriecii cu care vine în contact. Domnul să ne binecuvânteze pe toți.
21.05.2015

 

Mihai Bumb, Biserica
Gloria Salzburg