Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Judecata lui Dumnezeu

Judecata lui Dumnezeu (Romani 2:1-16)

JUDECATA SE BAZEAZĂ PE ADEVĂR v. 2-5
Primul standard divin al judecății este adevărul. Judecata finală nu se va face în funcție de părerile și evaluările oamenilor ci potrivit cu adevărul. Judecata se va întemeia pe standardul adevărului. Adevărul este că Dumnezeu este bun și prin această bunătate se face omului o invitație la pocăință și mântuire.
JUDECATA SE FACE ÎN FUNCȚIE DE FAPTELE NOASTRE v. 6-10
Faptele care sunt cu adevărat de la Dumnezeu, făcute pentru Dumnezeu și care Îi sunt plăcute Lui sunt rezultatul credinței.
Ceea ce cere Dumnezeu însă, este ca oamenii să creadă mai întâi în El și să lucreze pentru El, iar apoi să întindă o mână unei lumi pierdute și în nevoie. Faptele bune ale unui om arată că inima lui a fost regenerată, schimbată de Cuvântul viu. Oamenii nu dobândesc viața veșnică prin strădanii perseverente ci căutând viața o vor găsi în Hristos și aceasta înseamnă credință.

JUDECATA NU ARE ÎN VEDERE FAȚA OMULUI v. 11-15
Judecata este fără părtinire și fără prejudecăți, El nu are favoriți, nu nedreptățește pe nimeni. Dumnezeu nu favorizează pe nimeni, toți sunt egali înaintea Lui. Judecata va fi făcută cu imparțialitate, Dumnezeu nu ține seama de apartenența etnică sau descendența genealogică. Dumnezeu nu iubește mai mult pe evreu decât pe cel dintre neamuri. Apartenența la o anumită etnie nu va fi un criteriu după care vor fi judecați oamenii.
JUDECATA VA FI EFECTUATĂ DE ISUS ȘI EVANGHELIA LUI v. 16
Judecata va veni, ea este deja stabilită. În ziua aceea secretele oamenilor vor fi judecate. Isus va fi Acela care va judeca. Evanghelia va fi standardul după care oamenii vor fi judecați. Întrebarea va fi: Ce ai făcut cu Evanghelia lui Hristos?
În acest paragraf din Romani Dumnezeu este considerat Creatorul și Suveranul universului, care controlează comportarea morală a tuturor oamenilor. Cum te vei prezenta oare în fața Lui atunci la judecată?
Poarta de intrare în mântuire a omului se găsește în Romani 3:21-24.
Toți au păcătuit, și nu numai că au păcătuit dar toți sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Pentru că situația era așa de tragică a intervenit Dumnezeu. Din cauza păcatului omului, Dumnezeu a intervenit prin Hristos acordând neprihănirea Sa pentru ca toți cei care cred,pentu ca ei să fie socotiți drepți. O ce har măreț!

Fedor Covaci