Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Lecţii pentru predarea ştafetei

Ștafeta este un concurs sportiv la care o echipă compusă din patru persoane care străbat succesiv distanța repartizată cu obligația de a transmite coechipierului următor un obiect convențional (numit tot ștafetă) care trebuie dus la punctul final. Transmiterea (predarea) obiectului este elementul cheie pentru câștigarea con-cursului. Dacă ștafeta nu este predată în mod corespunzător sau dacă ajunge să cadă la pământ, echipa pierde concursul, indiferent cât de bine au alergat persoanele care o compun.

În Deuteronom 31:1-8 găsim o predare de ștafetă, însă nu la un concurs sportiv ci în conducerea poporului lui Dumnezeu. Bătrânul Moise predă ștafeta mai departe lui Iosua și noii generații de israe-liți. Iosua este acela pe care Dumnezeu l-a ales să conducă poporul Său, după 40 de ani în pustie, peste Iordan, în Țara făgăduită. Pent-ru aceasta Iosua a fost pregătit de Dumnezeu și de Moise, învățând lecții care au rămas valabile și pentru generația tânără din biserica de azi:

1. Înainte de-a conduce pe alții, trebuie să știi să te lași condus. În Numeri 11:28 ne este relatat că Iosua „slujea lui Moise din tinerețea lui”. El a fost supus conducerii și autorității lui Moise și a învățat că înainte de-a conduce trebuie să știi să te lași con-dus. Episcopul Fulton J. Sheen spunea că, ”o civilizație este în pericol când cei care n-au învățat niciodată să asculte, primesc autoritatea să comande.” Tot în privința aceasta remarca și John Maxwell că ”numai liderii care au învățat să urmeze bine pe alții vor conduce bine pe alții. Cei care n-au învățat să se lase conduși o să aibă tendința să fie mândrii, nerealiști, rigizi și autocratici.”

2. Înainte de-a asculta poporul de tine, trebuie ca tu să asculți vocea lui Dumnezeu.Nu este de mirare că în cartea lui Iosua, Dumnezeu începe deja din primul verset să-i vorbească noului lider, să-l încurajeze și să-l îndrume cu privire la noua sa responsabilitate. El a avut deja o relație profundă cu Dumnezeu și a cunoscut înainte gla-sul Domnului. Exod 33:11 ne arată relația profundă a lui Moise cu Dumnezeu. În incinta cortului întâlnirii, ”Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui.” Versetul acesta uimitor descoperă însă și faptul că ”tânărul lui slujitor, Io-sua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.” El stătea în prezența lui Dumnezeu și își dezvolta relația cu El. Prioritățiile lui Dumnezeu sunt întâi relația ta cu Sine Însuși și apoi slujirea, nu invers. Nu putem să fim slujitori eficienți fără o relație personală și profundă cu Dumnezeu prin care El să ne vorbească și să ne călăuzească.

3. Înainte de al înlocui pe Moise trebuie să știi să colaborezi cu Moise.La Refidim s-a dat o luptă. Amalec a venit să-l bată pe Isra-el. Strategia lui Israel a fost unică în istoria strategiilor de război: Moise stătea pe munte cu mâinile ridicate înspre Dumnezeu iar Iosua se lupta în vale (Exod 17:8-16). Moise nu putea lupta, era bătrân. De fapt era așa de slăbit încât Aaron și Hur trebuiau să-i țină mâinile sus pentru ca mijlocirea lui înaintea lui Dumnezeu să asigure biruința lui Israel. Totuși Iosua a înțeles că secretul biruinței a stat în colaborarea cu Moise. Prin această colaborare Dumnezeu l-a pregătit pe Iosua, totodată colaborarea având și rol de filtru de selectare.

4. Înainte de a sta poporul în spatele tău, asigură-te dacă stă Dumnezeu în spatele tău.După moartea lui Moise, poporul a înțeles că Dumnezeu l-a rânduit pe Iosua să-l înlocuiască. Au fost gata să asculte de el, însă au avut niște așteptări foarte specifice de la Iosua: ”Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise!” (Io-sua 1:17). Exact asta a și făcut Dumnezeu: l-a însoțit pe Iosua la trecerea Iordanului și ”în ziua aceea, Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregului Israel.” (Iosua 4:14).Poporul lui Dumnezeu n-a fost atunci și nu va fi nici astăzi impresionat de idei noi ori funcții, ci de o însoțire proaspătă a Duhului lui Dumnezeu în noii lideri și în noua generație. Dumnezeu pregătește generația tânără – și în mod special pe tinerii implicați în lucrările bisericii – pentru predarea ștafetei. Întrebarea care rămâne este doar dacă vom fi o generație care vom repeta tragediile dureroase produse de așa-numitele „con-flicte dintre generații” ori dacă vom învăța principiile lui Dumne-zeu de la Iosua.

 

Ruben Avram