Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Mânia omului,

MÂNIA OMULUI Există un lucru pe care poate îl facem mereu şi căruia nu-i acordăm aşa mare importanţă, dar care este cu siguranţă un mare pericol în relaţia noastră cu Dumnezeu. Lucrul acesta este mânia. Mânia afectează în mod negativ atât trupul cât şi sufletul. Pe scurt vom vedea câteva aspecte legate de ceea ce se întâmplă când ne mâniem, care sunt consecinţele mâniei pe plan spiritual şi cum să ne raportăm la mânie.

Ce se întâmplă când ne mâniem?

  1. Împlinim pofta firii pământeşti: „…şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile, zavistiile, mâniile…” 5:19-20.
  2. Stârnim certuri: „un om iute la mânie stârneşte certuri” Prov. 15:18.
  3. Nu lucrăm neprihănire: „căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” Iacov 1:20.

Consecinţe ale mâniei.

  1. Pierdem împărăţia lui Dumnezeu „Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” Gal. 5:21b.
  2. Trebuie să fim pedepsiţi (judecaţi): „Eu vă spun că ori şi cine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii…” Mat. 5:22.

Cum să ne raportăm la mânie?

  1. Să nu ne grăbim să ne mâniem. „Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău…” Ecles. 7:9. De ce? Pentru că eşti considerat un viteaz, ne spune proverbe: „cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz”. Prov. 16:32a.
  2. Să potolim mânia, prin felul nostru de vorbire: „un răspuns blând potoleşte mânia” Prov. 15:1a. De ce? Pentru că eşti considerat înţelept „cei uşurateci aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc mânia” Prov. 29:8.

Întrebare: avem dreptul să ne mâniem? Răspunsul: da! Dar dacă totuşi ne mâniem, să ne mâniem aşa cum vrea Dumnezeu: «„Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi”. Să nu apună soarele peste mânia voastră, şi să nu daţi prilej diavolului» Efes. 4:26-27. Deci, concluzia: să nu păcătuim când ne mâniem şi să nu ne supărăm sau să rămânem supăraţi. Însă lucrul cel mai frumos şi plăcut lui Dumnezeu este să facem să dispară mânia, „orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru” Efes. 4:31. Doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute să îndepărtăm orice pericol care ar putea să ne afecteze părtăşia şi relaţia noastră cu El.

Felicia Guiaş