Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Manipulare sau convingereManipulare sau convingere

În vremea de astăzi manipularea a ajuns o „artă”, de care mulți oameni se folosesc. Este important să înțelegem ce înseamnă cuvântul: a manipula. Acest cuvânt înseamnă a manevra, adică a mânui un lucru cu scopul de a obține rezultatul dorit. Pentru înțelegerea cuvântului acestuia vă dau un exemplu. Omul care manipulează este ca și paznicul care stă în mijlocul unui labirint, sus pe un post de pază, care vede toate mișcările oamenilor care se frământă să găsească drumul spre ieșire. Acest paznic știe foarte bine drumul ales de acei oameni care vor găsi această ieșire. Cel manipulat este nevoit să aleagă, printr-o sursă străină, drumul pe care va merge.
De regulă când auzim de manipulare ne gândim doar la sensul rău al cuvântului. Dar fiecare dintre noi poate că am manipulat un prieten, aflându-se într-o problemă, pentru a lua o decizie. Dacă persoana respectivă prin influența noastră, a luat o decizie bună, cu siguranță ne-am bucurat împreună de acest succes. Deci manipularea se poate folosi și cu un scop bun. Atunci se pune următoarea întrebare: Cum folosim noi manipularea?
Din scriptură putem extrage următorul verset din Apocalipsa 12:4 „Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, și le arunca pe pământ.” O interpretare a acestui verset spune, că la căderea Satanei, el a tras cu coada a treia parte din îngeri împreună cu el. Putem spune că Satana a manipulat a treia parte din îngerii lui Dumnezeu, prin atitudinea lui, dorind să fie ca și Dumnezeu, și în același timp dându-le și îngerilor această dorință. De multe ori Satana ne pune la dispoziție toate lucrurile păcătoase, oferindu-ne „cadouri cu ambalaje frumoase”, dar interiorul acestor cadouri este de fapt putred și ros de mucegai. Acceptând doar un singur cadou, ne face să acceptăm mai multe din aceste „cadouri”. Când inima noastră se bucură de aceste „daruri”, este un semn al manipulării care vine din partea Satanei. Atunci neapărat avem nevoie să ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu și să cerem ajutorul divin pentru a îndepărta această plăcere din inima noastră și pentru a arunca „darurile” pe care le-am primit.
Un alt semn al manipulării este „spiritul de turmă” sau acțiunea mulțimii, de care suntem și noi afectați de multe ori. Putem observa și în viețile noastre că de cele mai multe ori, atunci când mulțimea face un lucru bun sau rău, suntem tentați să urmăm mulțimea. Doar un caracter integru ne poate ajuta să ieșim din acest „spirit de turmă”. Putem lua exemplul lui Daniel când s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului Babilonului (Daniel 1:8), în timp ce majoritatea tinerilor cu siguranță au acceptat bucuroși invitația împăratului. Nu doar în vremurile lui Daniel s-au făcut manipulări în masă, ci și în vremurile noastre putem observa acest semn al manipulării atunci când oamenii frecventează din ce în ce mai puțin bisericile. Satana încearcă să ne manipuleze prin oboseala fizică, spunându-ne că mai valoroasă este odihna trupească decât cea duhovnicească. Acest semn al manipulării prin oboseală este foarte vizibil și în bisericile creștine, în programele de peste săptămână. Cum Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele împăratului Nebucadnețar, așa și noi trebuie să ne hotărâm să nu ne lăsăm manipulați de Satana.
Privind prin Vechiul Testament în timpul împăratului Iosia, putem vedea o formă de manipulare în sensul bun. În capitolul 23:4-25 din 2 Împărați putem urmări reforma împăratului Iosia. El a scos idolatria din Iuda și a trasat poporului din vremea sa un drum nou, prin intermediul reformei sale. Aceast nou drum a dat un impuls poporului, de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Impulsul a fost un semn al manipulării care a avut un efect pozitiv asupra poporului. Și noi putem folosi manipularea, pentru binele altora ca și Iosia sau pentru folosul nostru ca Nebucadnețar, depinde de noi ce alegem. Totodată putem fi manipulați, și pentru a cunoaște dacă este înspre binele sau răul nostru trebuie să identificăm aceste semne prin călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne dea această călăuzire divină.
Daniel Grigorașînțelegem ce înseamnă cuvântul: a manipula. Acest cuvânt înseamnă a manevra, adică a mânui un lucru cu scopul de a obține rezultatul dorit. Pentru înțelegerea cuvântului acestuia vă dau un exemplu. Omul care manipulează este ca și paznicul care stă în mijlocul unui labirint, sus pe un post de pază, care vede toate mișcările oamenilor care se frământă să găsească drumul spre ieșire. Acest paznic știe foarte bine drumul ales de acei oameni care vor găsi această ieșire. Cel manipulat este nevoit să aleagă, printr-o sursă străină, drumul pe care va merge.
De regulă când auzim de manipulare ne gândim doar la sensul rău al cuvântului. Dar fiecare dintre noi poate că am manipulat un prieten, aflându-se într-o problemă, pentru a lua o decizie. Dacă persoana respectivă prin influența noastră, a luat o decizie bună, cu siguranță ne-am bucurat împreună de acest succes. Deci manipularea se poate folosi și cu un scop bun. Atunci se pune următoarea întrebare: Cum folosim noi manipularea?
Din scriptură putem extrage următorul verset din Apocalipsa 12:4 „Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, și le arunca pe pământ.” O interpretare a acestui verset spune, că la căderea Satanei, el a tras cu coada a treia parte din îngeri împreună cu el. Putem spune că Satana a manipulat a treia parte din îngerii lui Dumnezeu, prin atitudinea lui, dorind să fie ca și Dumnezeu, și în același timp dându-le și îngerilor această dorință. De multe ori Satana ne pune la dispoziție toate lucrurile păcătoase, oferindu-ne „cadouri cu ambalaje frumoase”, dar interiorul acestor cadouri este de fapt putred și ros de mucegai. Acceptând doar un singur cadou, ne face să acceptăm mai multe din aceste „cadouri”. Când inima noastră se bucură de aceste „daruri”, este un semn al manipulării care vine din partea Satanei. Atunci neapărat avem nevoie să ne plecăm genunchii înaintea lui Dumnezeu și să cerem ajutorul divin pentru a îndepărta această plăcere din inima noastră și pentru a arunca „darurile” pe care le-am primit.
Un alt semn al manipulării este „spiritul de turmă” sau acțiunea mulțimii, de care suntem și noi afectați de multe ori. Putem observa și în viețile noastre că de cele mai multe ori, atunci când mulțimea face un lucru bun sau rău, suntem tentați să urmăm mulțimea. Doar un caracter integru ne poate ajuta să ieșim din acest „spirit de turmă”. Putem lua exemplul lui Daniel când s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului Babilonului (Daniel 1:8), în timp ce majoritatea tinerilor cu siguranță au acceptat bucuroși invitația împăratului. Nu doar în vremurile lui Daniel s-au făcut manipulări în masă, ci și în vremurile noastre putem observa acest semn al manipulării atunci când oamenii frecventează din ce în ce mai puțin bisericile. Satana încearcă să ne manipuleze prin oboseala fizică, spunându-ne că mai valoroasă este odihna trupească decât cea duhovnicească. Acest semn al manipulării prin oboseală este foarte vizibil și în bisericile creștine, în programele de peste săptămână. Cum Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele împăratului Nebucadnețar, așa și noi trebuie să ne hotărâm să nu ne lăsăm manipulați de Satana.
Privind prin Vechiul Testament în timpul împăratului Iosia, putem vedea o formă de manipulare în sensul bun. În capitolul 23:4-25 din 2 Împărați putem urmări reforma împăratului Iosia. El a scos idolatria din Iuda și a trasat poporului din vremea sa un drum nou, prin intermediul reformei sale. Aceast nou drum a dat un impuls poporului, de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Impulsul a fost un semn al manipulării care a avut un efect pozitiv asupra poporului. Și noi putem folosi manipularea, pentru binele altora ca și Iosia sau pentru folosul nostru ca Nebucadnețar, depinde de noi ce alegem. Totodată putem fi manipulați, și pentru a cunoaște dacă este înspre binele sau răul nostru trebuie să identificăm aceste semne prin călăuzirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne dea această călăuzire divină.
Daniel Grigoraș