Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Poezii

MÂNTUIREA

În freamătul de iarnă și-n șuierul de vânt
S-a coborât Mesia cândva pe-acest pământ
S-aducă mântuire la oamenii pierduți
Precum și mângâiere la mulți necunoscuți.
Așa lucrata Tatăl la planul minunat
Prin fiul Său Mesia, Isus s-a întrupat.
În ieslea ce-a săracă Isus a coborât
Înconjurat de îngeri și de păstorii-n câmp.
Maria și cu Iosif au stat și l-au vegheat
Cu multă dăruire și dragoste-au umblat,
De-atunci și până acuma Isus a rezolvat
Problema mântuirii, ieșirea din păcat.
Și te așteaptă astăzi să spui și tu un da,
La mântuirea-ți mare te-așteaptă nu mai sta.
Primește-l azi pe Isus stăpân în viața ta
Și vei avea viață cu El în slava Sa.
Cu Tatăl în mărire cu Fiul Prea Înalt
Vei fi o veșnicie în slavă îmbrăcat,
Și-ți vei primii răsplata atunci în viața ta
Și-n slava ce-a eternă tu fericit vei sta!
Ioan Secheli