Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Maria Magdalena biruitoare în Isus Hristos

Există Cineva care știe și cunoaște totul despre noi, dar nu ne condamnă. Ne privește cu dragoste, în ciuda tuturor lucrurilor care sunt în neregulă în viețile noastre. Ne iubește așa cum suntem, dar trezește în noi dorința de a trăi o altfel de viață. Cineva care a schimbat și continuă să schimbe și să transforme viețile noastre, ducându-ne din biruință în biruință. Cineva care ne uimește prin puterea lucrărilor Sale. Mireasma vieții Lui străbate timpul și spațiul ajungând până la noi, ca un izvor de putere și înțelepciune. Ce bucurie! Ce mângâiere! Este Isus! Este Domnul oricărui păcătos, care cere iertare și acceptă harul Său. Este și Domnul Mariei Magdalenei, femeia păcătoasă de pe paginile Scripturilor. „De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult” (Luca 7:47). „Femeie, de ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde L-au pus.“ (Ioan 23:13)

Câtă iubire activă și înțelegere pentru muritori. „Iertate-ți sunt păcatele… du-te în pace“ (Luca 7:48,50). Maria Magdalena, o femeie disprețuită pentru trecutul ei păcătos, se întâlnește cu Fiul lui
Dumnezeu, care o eliberează de apăsarea celui rău, ridicând-o la înaltul titlu nobil de fiică de Împărat.

„Isus umbla din cetate în cetate… cei doisprezece erau cu El, și mai erau și niște femei care fuseseră tămăduite de duhurile rele și de boli, și Maria zis
Magdalena din care ieșiseră șapte draci”. (Marcu 8:13)
Maria Magdalena a devenit biruitoare prin Isus Hristos, ea L-a urmat necurmat de la începutul credinței sale. Oriunde o întâlnim în Scripturi ea se află în legătură nemijlocită cu Domnul. Ea nu a părăsit acest izvor al mântuirii, al harului, al păcii. Ea nu a ezitat nicio clipă, Isus trebuia de acum încolo să fie centrul vieții ei. Ea dorea să trăiască închinându-se Lui. Știa din experiență că nu-și permitea să minimalizeze puterea lui Satan. Dacă nu stătea aproape de Domnul (care este superior Diavolului), de una singură nu se putea apăra împotriva atacurilor celui rău. Deși Maria stătea aproape de Hristos pentru protecție și biruință, ea L-a urmat de asemenea din dragoste și recunoștință. Isus Hristos a strămutat-o din întuneric la lumină, de sub puterea lui Satan sub protecția lui Dumnezeu. Această schimbare avea să-i afecteze tot viitorul. De acum încolo, Maria va recunoaște numai un singur Domn.
Ea a ales să-L urmeze până la sfârșit, oricât de mult ar costa-o.

„Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena“(Ioan 19:25). „Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. (…) Și a văzut doi îngeri în alb (…). „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” (Ioan 20:11-15). Când totul pare de neînțeles, când întrebările nu au răspuns, când de ce-urile continuă să persiste, când moartea pare că a triumfat, totuși Maria primește cea mai minunată veste din istorie: Hristos nu este în mormânt. Hristos a biruit moartea. „Isus, după ce a înviat, (…) S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte draci” (Marcu 16:9). Și astfel, Maria Magdalena, pe care Domnul a ridicat- o „din pulbere cu harul” și pe care a făcut-o între timp un „mărgăritar“, o ucenică a
Domnului, iat-o prima femeie „aducătoare de vești bune”, prima evanghelistă plină de bucurie, alergând să ducă vestea „Domnul meu e viu! A biruit!”.

El i-a descoperit relația nouă, minunată, în care i-a adus pe ai Săi la Dumnezeu. „Mergi la frații Mei și spune-le: „Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, și la
Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru” (Ioan 20:1-18).

Maria Magdalena „și-a ales partea cea bună a lucrurilor”. Alege și tu. Alege să fi biruitor alături de Isus Hristos. Alege ca Isus să fie Domnul vieții tale. Alege ca viața ta să fie cristocentrică.

Trăiește cu Isus. Trăiește cu El, pentru El și prin El. Trăiește pentru ceea ce ai fost creat: biruitor alături de El.
Ramona Murășan