Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

MISIUNE ÎN INDIA

Pentru a patra oară o echipă Helping
Hands a slujit din nou pe câmpul de
misiune în colorata Indie pentru o perioadă
de o lună – aprilie 2017 – prin proiecte
medicale şi educaţionale cu scop
evanghelistic. Deşi la începutul anului
proiectul pe 2017 privind echipa şi resursele
necesare erau nefavorabile,
Dumnezeu a făcut să fie unul din cele
mai favorabile şi productive proiecte
de până acum.
Dumnezeu ne-a surprins plăcut când
pe ultima sută de metri a aranjat în aşa fel
lucrurile încât să avem şi echipa completă
şi resursele necesare, ba mai mult, de la
3 persoane a făcut să fim anul acesta în
total 7. Având echipa formată din Gligor
Amos, Gligor Selina, Dămăcuș Mirela şi
Magda Adela şi resursele necesare pe 1
aprilie am pornit spre India nerăbdători
să vedem ce pregătise Dumnezeu pentru
noi acolo.
O primă bucurie a fost reîntâlnirea cu
fratele Dragomir Rafael care a slujit pentru
9 luni în Nepal. El nu a venit singur ci
împreună cu fratele pastor Som Prasad
Rijal şi soţia lui Jessy. Cei doi de asemenea
au fost o mare binecuvântare pentru
lucrare deoarece au făcut mai uşoară comunicarea
cu oamenii (fratele Som trăind
20 ani în India). Ca în fiecare an am fost
implicaţi într-un centru în care se află
peste 400 de persoane care au fost luate
de pe stradă, unii dintre ei cu probleme
medicale foarte mari şi foarte grave, de
asemenea au fost şi oameni cu probleme
psihice. Anul acesta având o studentă la
medicină am reuşit să facem partea medicală
mult mai ordonat şi cu o eficiență
mult mai mare. Din progam nu au lipsit
şi progamele cu copiii şi în fiecare seară
după tratarea rănilor petreceam un timp
cântând vorbind cu ei despre Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut la sfârşitul timpului
petrecut în acel centru ca un om care era
demonizat şi era legat în fiecare seară de
un stâlp să nu îi atace pe ceilalţi să vină
să mărturisească că Dumnezeu ne-a trimis
acolo să se întâlnească cu El şi să îşi
schimbe viaţa. Şi-a manifestat dorinţa să
îi cumpărăm o Biblie şi cu cel mai mare
drag am luat-o a doua zi. De asemenea
prin fratele Som am participat la progamele
mai multor biserici locale unde am
fost implicaţi prin vestirea Cuvântului,
ajutorare şi activităţi cu copiii.
Am fost şi la o Leprozerie unde trăiesc
într-o comunitate izolată peste 34 de familii.
Urmele aceste boli crunte erau foarte
vizibile pe corpurile multora din ei, deşi
sunt sub control. Toţi am fost puternic
mişcaţi de această experienţă.
Dumnezeu ne-a surprins în fiecare zi.
Suntem mulţumitori lui Dumnezeu care
ne-a ajutat şi ne-a binecuvântat cu asemenea
experienţe vii. Tuturor care v-aţi
implicat într-un mod sau altul, Dumnezeu
să reverse din belşugul Lui peste voi.
Următorul proiect misionar la care vă invităm
să vă implicaţi va fi în 2018.
Luca 10:2-3 „Și le-a zis: „Mare este
secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi
dar, pe Domnul secerişului să scoată
lucrători la secerişul Său! Duceţi-vă; iată,
vă trimit …”
Contact: www.helpinghands.life
facebook.com/helpinghands.life
(+43) 660 150 9500

Amos Gligor