Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Misiune în județul Argeș

Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți.”
(Exod 14:14). Este motto-ul cu care am plecat în lucrarea de evanghelizare. Dar nu liniștiți în
casele noastre, nu liniș- tiți în Bisericile noastre și nu liniștiți în familiile noastre, ci
rugându-L pe Domnul Isus să fie cu noi în lucrarea de mi- siune. Anul acesta din data de 13 până
pe 20 iulie 2018 am fost în lucrarea de misiune în Județul Argeș, în localitățile: Pitești,
Petroaia, Stolnici, Sălătrucu, Uda de Sus, Uda de Jos, Tătărăști, Mărăcineni și Ștefănești.

Dumnezeu a fost cu noi la plecare și la sosire. Prin harul Lui am fost împreună cu frați și surori
din Bisericile: Elim din Viena, Maranatha din Wiener-Neustadt și El-Betel din Amstetten. Scopul
nostru a fost chemarea oamenilor la pocăință. Evanghelia a fost primită de cei mai mulți, dar ca
întotdeauna, am fost și respinși de alții, și chiar brutalizați.
Dar Domnul Isus spune: „Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată
că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20). „Apoi le-a
zis:
«Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va
boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit.»” (Marcu 16:15,16).
Mulțumim Domnului Isus pentru purtarea de grijă. În curajez pe cei ce ezită să meargă în lucrarea
de misiune și vorbesc ceea ce nu știu. Eu vă spun din toată inima că se merită, pentru că într-o zi
vom fi răsplătiți pentru tot ceea ce am făcut pentru El. Și nu va rămânea nimic și chiar nimic să
nu fie răsplătit de Marele Stăpân la marea venire a Lui.
Mulțumiri încă o dată Domnului Isus și tuturor tinerilor dragi care s-au implicat în marele seceriș
la care am fost trimiși. Marelui Stăpân îi rămâne slava, gloria și cinstea.

 

Ghiță Soporan