Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

MISIUNE ÎN JUDEȚUL MEHEDINȚI

„Apoi le-a zis: „Duceți-vă în toată
lumea și propovăduiți Evanghelia la
orice făptură. Cine va crede și se va
boteza va fi mântuit; dar cine nu va
crede va fi osândit.” (Marcu 16:15;16)

”… am fost bolnav și ați venit să mă vedeți” (Matei
25:36).
Cu dorința de a împlini aceste versete și cu ajutorul
Domnului, o echipă de 41 de persoane au
plecat în perioada 22.07-28.07.2017 cu scopul de
a aduce oamenilor vestea minunată, aceea că Isus
Hristos este singurul mântuitor și unicul mijlocitor
între Dumnezeu și oameni.
Misiunea a avut loc în mai multe sate din apropierea
orașului Drobeta Turnu-Severin, județul
Mehedinți. Alegerea satelor în care s-a propovăduit
Evanghelia nu a fost la întâmplare. Frații din Biserica
Maranata Turnu-Severin au stat înaintea Domnului
cu zile de jertfă și rugăciune apoi prin tragere la sorți,
ca în Faptele Apostolilor 1:26, au hotărât locațiile. Unele
din ele au fost la distanțe de peste o oră de oraș,
în locuri de munte, unde Evanghelia este mai rar auzită,
iar celelalte în apropierea orașului.
Prin rotație fiecare persoană a avut oportunitatea
să ia parte la vizitarea bolnaviilor din spitalul județean
Turnu-Severin. Pacienții care au dorit să primească
un dar, li s-au oferit câte un Nou Testament și
alimente. Finalul vizitei se termina cu cântări de încurajare
și chemare la pocăință și cu rugăciune pentru
cei care au cerut.
Mulțumim lui Dumnezeu care a fost cu frații și
surorile în această slujire, le-a dat izbândă în toate
lucrările care au fost făcute spre slava Numelui Său.
Dumnezeu să binecuvinteze și pe cei care i-au
susținut în post și rugăciune ,dar și biserica Elim pentru
tot suportul.

Alex Mitric