Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Misiune în Oltenia

În numele grupului de Misiune Oltenia Neudau vreau
să Îi mulțumesc mai întâi lui Dumnezeu, care ne-a păzit până la întoarcere, apoi și fraților din
Neudau care ne-au susținut în rugăciune. Domnul Isus să le răsplătească și să îi binecuvânteze.

În luna august, noi, un grup de frați, tinerii și fanfara bi- sericii Filadelfia Neudau am trăit o
săptămână de misiune în Oltenia, în Județul Mehedinți și Dolj. Fratele Chira, care a condus această
lucrare, ne-a împărțit pe fiecare la lucru după abilitățile noastre, și sora Chira s-a îngrijit ca
o mamă de copiii ei pentru a hrăni zilnic 23 de suflete. Domnul să le răsplătească și să îi
încurajeze și pe viitor.

Localități evanghelizate

Pe tot timpul misiunii am fost cazați în biserica din Uni- rea, la familia Pintea. Sâmbătă am avut
o slujbă în curtea bisericii din Unirea. Duminică ne-am bucurat în Biserica Filadelfia Oprișor
(sora bisericii Neudau), unde au fost botezate în apă 3 suflete. În ziua de luni ne-am bucurat în
mod deosebit împreună cu frații și surorile din Jea- na Veche, fiind prezenți și prieteni ai casei
Domnului, iar marți am avut părtășie în localitatea Nicolae Bălcescu. Miercuri, prin harul
Domnului, ne-am aflat în biserica din Poiana Mare, unde frații I-au mulțumit lui Dumnezeu pen- tru
„reîmprospătarea“ pe care le-o adusese Domnul prin noi, aceasta fiind o mare încurajare pentru noi,
slăvit să fie Domnul! Joi a fost ultima zi în care am slujit în Oltenia, mai precis în localitatea
Valea Anilor. În acea seară au fost suflete care și-au predat viața lui Dumnezeu, Domnul Isus să îi
binecuvânteze! Pentru că sărăcia este foarte mare în Oltenia, în multe localități nu există
posibilitatea de a fi ridicată o biserică, de aceea am slujit Domnului chiar și în aer liber.
Condițiile de acolo ne-au învățat să renunțăm la confortul pe care îl avem acasă și să prețuim tot
ceea ce ne-a dat Dumnezeu.

Experiențe frumoase

În toate aceste localități pe care le-am enumerat în scu- rte cuvinte, fiecare din noi a avut
experiențe frumoase. Am putut vesti Cuvântul Evangheliei atât fraților, cât și oamenilor care
erau curioși să vadă ce este în noi. Fanfa- ra fratelui Ioachim Todoran a adus prin imnurile
cântate mari bucurii fraților noștri în toate aceste adunări. Prin harul Domnului, surorile
noastre tinere s-au ocupat de copiii din acele zone, și reușeau în scurt timp să îi învețe pe acei
copii sărmani cântări spre lauda Domnului. După evanghelizare copiii au fost «răsplătiți» cu un mic
cadou și toți au avut posibilitatea de a servi cozonac. De asemenea, persoanelor care au dorit să
primească o Biblie, li s-a ofe- rit una la sfârșitul slujbei.
În toate locurile în care ne-am dus am fost primiți cu
drag, iar pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu, însă ceea ce am văzut în toate locurile m-a făcut
să ajung la o concluzie finală: „Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul
lui!” (Matei 9:38)

Să privim la roadele suferințelor lui Hristos

Știu că noi nu vom reuși să hrănim sau să acoperim ne- voile sufletelor din Oltenia, dar putem
planta o sămânță care să ajungă într-un pământ „de-al patrulea” cum spu- ne scriptura. Acest pământ
pot fii copiii de acolo, care să vadă și să cunoască că există un Dumnezeu în ceruri care îi vede,
îi știe și că îi poate ajuta. Dorința noastră este ca bisericile din Austria să se roage mai mult
pentru Oltenia, ca Dumnezeu să îi întoarcă cu fața spre El. Și vă încurajez să vă rugați, pentru a
se vedea roade, chiar dacă par mici sau slabe, sunt roadele suferințelor lui Hristos.

 

Beniamin Aitonean