Modă la creație

Fiind plecat de acasă de multe ori și stând în hotele, obișnuiesc să caut în camera unde locuiesc
să văd dacă este donată Biblia de către Misiunea Gideonilor. Ultima oară am găsit-o, m-am bucurat și am început să
citesc Psalmul 119. Când am ajuns la versetul 73 am citit: “Mâinile Tale m-au făcut și m-au
întocmit; dă-mi pricepere, ca să învăț porun- cile Tale!”, și am rămas surprins să văd cum este
tradus în engleză în versiunea ESV (English Standard Version): “Your hands have made and fashioned
me; give me understanding that I may learn your commandments.” Dacă traducerea Cornilescu și
Schlachter în germană („Du hast mich mit deinen Händen gemacht; hilf mir zu verstehen, was du
willst!“) spun că am fost creați / făcuți de mâna lui Dumnezeu, în versiunea engleză spune că am
fost făcuți de Dumnezeu și ÎMBRĂCAȚI după MODA Lui! Sigur că fiecare dintre noi putem avea și
avem păreri diferite despre MODĂ, dar aș dori în continuare să vedem cum arată a fi la modă după
standardele lui Dumnezeu. Nu credeam că voi ajunge vreodată să scriu un astfel de articol, dar
consider că este mare nevoie să înțelegem cu toții în aceste vremuri tulburi, și cei mai în
vârstă precum și cei tineri cum descrie Scriptura să fim îmbrăcați din punct de vedere fizic și
spiritual.

A. În primul rând să vorbim despre îmbrăcă-
mintea fizică. Aici trebuie să menționăm mai
multe aspecte:

1. Care să fie atitudinea noastră față de îmbrăcăminte?

“Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp:
ei nici nu torc, nici nu țes…” (Mat. 6:28). Ce înțeleg eu de aici este că noi nu trebuie să ne
facem griji despre acest lucru, pentru că Dumnezeu știe ce ne trebuie, și știe că nu putem umbla
goi (pentru că El este cel ce a făcut îmbrăcăminte lui Adam și Evei), deci El va purta de grijă de
mijloacele prin care să câștigăm suficient pentru a avea îmbrăcămintea necesară și plăcută Lui.

2. Cum să fim îmbrăcați?

„Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială; nu
cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe..“ (1Tim.2:9),
„Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule
de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al ini- mii, în curăția nepieritoare a
unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu.“ (1 Petru 3:3-4) Sigur că
îmbrăcămintea simplă, modestă, cuviincioasă nu este doar pentru femei / surori ci și pentru bărbați
/ frați, atât pentru copii / tineri cât și pentru bătrâni. Îmbrăcămin- tea cuviincioasă nu trebuie
purtată doar la Biserică, ci tot timpul și în orice loc.

3. Cu ce să fim îmbrăcați la lucru, acasă, în biserică și în societate?

“Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești;
căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.” (Deut.
22:5) Sigur că în diferite culturi și națiuni și în diferite locuri de activitate, sunt diferite
fe- luri de haine, dar fiecare în cultura și zona în care trăiește știe care este îmbrăcămintea de
femei și care este de băr- bați, care este “uniformă” de lucru, și este bine dacă ne îmbrăcăm
corespunzător.

4. Riscurile / păcatele purtării unei îmbrăcăminți provocante.

“Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, care cred în Mine, ar fi mai
de folos să i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul marii.” (Mat.
18:6) Când cineva, bărbat sau femeie, soră sau frate se îmbracă provocant (cu haine prea scur- te,
care nu acoperă ce trebuie să acopere, sau cu haine prea strâmte / mulate pe corp, care scot în
evidență unele părți ale corpului) acesta sau aceasta face un păcat care se adaugă la păcatul celei
sau celui ce a fost provocat să se uite la celălalt și vor fi pedepsiți / judecați și unul și
celălalt pentru acel păcat.

 

B. În al doilea rând spiritual. Noi, ca mădula-
re în Trupul lui Hristos, trebuie să ținem cont de
mai multe pasaje din Scriptură:

1. Îmbrăcămintea noastră este dreptatea și neprihănirea:

“Mă îmbrăcam cu dreptatea și-i slujeam de îmbrăcă- minte, neprihănirea îmi era manta și turban.”
(Iov. 29:14)

2. Creștinii sunt echipați cu toată armura lui Dumnezeu:

“Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să pu- teți ține piept împotriva uneltirilor
diavolului… De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea
și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu
ade- vărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei
păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate
săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mân- tuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul
lui Dumnezeu.“ (Efeseni 6:11,13-17)

3. Modestia

Modestia este o trăsătură de caracter a creștinilor, mai importantă decât multe altele, fiind o
atitudine a in- imii ascultătoare de Dumnezeu care spune: recunosc că nu sunt complet, că am nevoie
de alții și de Dumnezeu pentru a-mi duce mântuirea până la capăt, sunt deschis pentru colaborare și
comunicare, sunt dispus să învăț și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru cum sunt și pentru ceea ce
sunt. Când noi încercăm să ne modificăm sau să îmbunătățim / schimbăm aspectul nostru fizic îl
întristăm pe Dumnezeu și îi spunem că nu suntem de acord cu El și cu felul cum ne-a creat (după
chipul și asemănarea Lui)! “Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Și toți, în
legăturile voastre, să fiți împodobiți (îmbrăcați) cu smerenie. Căci ‘Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar celor smeriți le dă har’.” (1 Petru 5:5) “Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu,
sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu
blândețe, cu îndelungă răbdare.” (Col. 3:12)

4. Dragostea

Și dacă dorim cu adevărat să trăim curați și o viață plă- cută Domnului și plăcuți unii altora,
fără să ne ispitim unii pe alții atunci apelăm la unealta cea mai practică și mai eficientă,
DRAGOSTEA. “Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura
desăvârșirii.” (Col. 3:14)
Doamne ajută-ne ca simpla noastră prezența la Biserică și în afara ei în societate, să fie o laudă
și o jertfă plăcută la adresa lui Dumnezeu fără să fim o pricină de poticnire unii pentru alții. De
aceea suntem în Biserica = Ekklesia = CEI SCOȘI AFARĂ, ca SĂ FIM ALTFEL!

“Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare.”
Coloseni 3:12

Mihai Borze