Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Modelul lui Pavel de evanghelizare

Transparență în trăire

„De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. “ (Fapte 24:16)

Înainte de a propovădui, Pavel a putut dovedi întotdeauna transparență în ce privea viața personală de credință, punând o mare valoare pe păstrarea unui cuget curat, atât înaintea oamenilor cât și înaintea lui Dumnezeu. Deoarece mărturia lui era vie, și ceea ce spunea și împlinea, își putea consolida adesea mărturia publică apelând la propria strădanie de a-și păstra un cuget curat în cel mai mic lucru, nelăsând loc de îndoială nimănui, asemenea modelului lui Isus Hristos.
Pavel a avut parte de nenumărate situații în care a trebuit să se apere împotriva unei mulțimi care îl acuza pe nedrept. Când ai un cuget curat și trebuie să te aperi, nu intri în panică, deoarece știi că oricât ai fi cercetat, vei ieși tot cu fruntea sus, pentru că nu există niciun lucru pentru care să existe un reproș. A avea un cuget curat nu este ceva ce se obține ușor, ci ține de antrenament, practică, exersare, și aceasta nu câteodată, ci în mod continuu, fiind o luptă care se duce în fiecare zi. A ne sili să avem o conștiință curată nu stă însă numai în puterea noastră, ci o putem face doar prin harul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care te curăță.
Transparență în propovăduire
à „Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.” (Fapte 24:25)
Pavel a atras adesea atenția cu privire la învățăturile false sau o Evanghelie alterată, care să mulțumească omul și să îl pună în centrul atenției, iar în propovăduirea lui, urmând călăuzirea lui Dumnezeu, nu s-a ferit să vorbească despre adevărurile Bibliei cu privire la păcat și judecată.
Atunci când Pavel a fost audiat de către Felix, în mod ironic, deși Pavel era cel judecat, Felix e cel care se îngrozește. Vedem astfel că sentința spirituală dată de Pavel era una mai îngrozitoare decât cea care îl aștepta pe Pavel pe pământ. Pavel a știut, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, cum să pună accentul atunci când a vorbit cu un roman corupt și păcătos, așa că l-a străpuns în adâncul inimii. El nu a prezentat numai partea bună a Evangheliei, ci a vorbit clar despre păcat și consecințele rămânerii în păcat. Astfel a apărut condamnarea în sufletul lui Felix, care se pare că avea conștiința trează, motiv pentru care s-a și îngrozit.
Dragoste față de cei evanghelizați
à „Pavele, eşti nebun! (…)” – „Nu sunt nebun, preaalesule Festus” (Fapte 26:24,25)
Festus i se adresează lui Pavel cu apelativul ”ești nebun”. Pavel îi răspunde lui Festus cu apelativul ”preaalesule Festus”. Standardul după care trăiește Pavel nu se pliază pe situațiile prin care trece. Nu răspunde și nu alimentează aparențele provocări. Să îi iubim pe oameni! Noi ducem Evanghelia mai departe tocmai pentru că îi iubim pe oameni. Toate lucrurile să se axeze pe dragoste, pentru a nu cădea în atitudini greșite, dragostea fiind și firul roșu în întreaga Biblie.

Daniela Rodilă