Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

TineretToate

MUZICA DUHOVNICEASCĂ – TERAPIE PENTRU SUFLET

Notele, durata, pauzele, măsura,
ritmul, sincopele sunt „ingrediente“
de bază în muzica contemporană,
care trebuie îndeplinite pentru ca
o melodie să poată fi apreciată și
corectă din punct de vedere muzical.
Cum stau oare lucrurile în ce
privește muzica duhovnicească? Este
oare această „rețetă“ suficientă pentru
a îndeplini scopul pe care muzica
îl are în biserică? Dar mai întâi
haideți să vedem, care este scopul
cântărilor în biserică?

Muzica ar trebui să fie una dintre
modalitățile prin care închinătorul (cel care cântă)
îmbracă sentimentele și trăirile lui într-o haină care
este adusă ca închinare înaintea Lui Dumnezeu și
totodată poate fi folositoare celor care îl ascultă. În
direcția aceasta, apostolul Pavel îi îndeamnă pe cei
din Corint să vegheze ca tot ceea ce ei fac, începând
chiar cu cântarea, să aibă ca scop zidirea sufletească
(1 Cor. 14:26).
Pe lângă acestea este imperios necesar să
mai adăugăm o „viață nouă“ (pocăința și nașterea
din nou), și vom experimenta că muzica
duhovnicească este mai mult decât ce ne
promite muzica seculară: o adevărată terapie
pentru suflet. În acest context nu putem să
nu ne amintim de al doilea împărat al lui
Israel, de David, care este chemat înaintea
împăratului Saul, pentru că acesta era
muncit de un duh rău. Psalmistul David, cel
care își cânta chiar și rugăciunile (exemple
în cartea psalmilor), odată ajuns să cânte
înaintea împăratului demonstrează puterea
duhovnicească a cântării: „David lua harpa
și cânta cu mâna lui; Saul răsufla atunci mai
ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca
de la el.“(1 Sam. 16:23). Nu pot să nu observ
faptul că atitudinea lui David de a se manifesta,
felul deosebit în care cânta și
iscusința cu care mânuia instrumentul
nu sunt scoase în evidență, ci ne
este evidențiat doar efectul: Saul era
ușurat de suferință.
Cu câteva luni în urmă,
o soră bolnavă de la noi din
biserică, datorită sănătății precare
și a riscului de a se infecta cu
virusul Covid 19, a fost nevoită
să urmărească serviciuul de
închinare online. Sora ne-a
mărturisit că atunci când asculta
cântările cântate live în biserică nu
mai simțea nicio durere, era eliberată de suferință,
însă după ce se terminau cântările durerile reveneau.
Pentru mine e dovada vie că Dumnezeu lucrează
prin cântările duhovnicești în viața copiilor Săi.
În încheiere aș vrea să ne concentrăm
atenția asupra câtorva aspecte importante, care pot
face din cântările noastre cântări duhovnicești, care
să aibă efect ziditor sau vindecător pentru cei ce le
ascultă:
01
Aceste cântări (versurile) trebuie să abunde de Cuvântul
Lui Dumnezeu (Col. 3:16). Mereu trebuie să
avem în minte că puterea Cuvântului lui Dumnezeu
a creat această lume, și în orice împrejurare
puterea Cuvântului o va putea schimba.
Nu linia melodică conferă „duhovnicitate“
cântării, ci Cuvântul!
02
Aceste cântări (linia melodică și ritmică) nu au ca
efect manipularea sentimentelor, inducerea unor
stări psihologice prin anumite trucuri (lumini,
intensitatea sunetelor, structuri melodice
repetitive), ci cântarea duhovnicească pentru
cel care o cântă este deja efectul, ea fiind deja
inspirată de Duhul Sfânt, cauzat de puterea lui
Dumnezeu.
03
Dragi frați și surori, este important
să nu uităm, că la orice lucrare pe care
o facem, fie cântare, rugăciune, vestirea
Cuvântului sau ajutorare, rezultatul și
răspunsul vin de la Dumnezeu, iar minunile
se întâmplă nu atunci când noi
lucrăm pentru El, ci atunci când El
lucrează pentru noi.
Vorbiți între voi cu psalmi, cu
cântări de laudă și cu cântări
duhovnicești, și cântați și aduceți
din toată inima laudă Domnului.
(Efes. 5:19)

Cosmin Jugaru