Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

Nașterea Domnului, un mister


Ideea nașterii lui Mesia, pentru poporul Israel, nu a fost un mister, dimpotrivă reprezenta una din cele mai mari speranțe ale sale. Faptul acesta poate fi văzut foarte clar și în conversația dintre Isus și femeia samariteancă, când aceasta a exclamat: „Știu… că are să vină Mesia!”. De asemenea și în Evanghelia după Luca 2. 25-32 găsim un om cu numele Simeon care aștepta și el venirea lui Mesia.

Ceea ce constituie misterul nașterii Do-mnului Isus este faptul că, în timp ce Israel vedea în Mesia un om trimis de Dumnezeu, Mesia avea să fie Dumnezeu întrupat, moment în care Dumnezeu era în același timp Creator și creație. În ceea ce privește natura misiunii Sale pe pământ, poporul Israel aștepta ca Mesia să fie un conducător politic puternic care să elibereze națiunea de sub ocupația romană. Dar, de fapt, misiunea lui Mesia era eliberarea oamenilor de sub stăpânirea celui rău.

Felul în care s-a născut Mântuitorul este unul cât se poate de contrar așteptărilor poporului Israel. Arhanghelul Gabriel, nu este trimis cu mesajul divin la mai marii poporului (preoți), ci este trimis direct la fecioara Maria. În aceeași idee, Mesia nu se naște într-o familie cu vază, înstărită, ci la într-o familie de condiție relativ modestă. Iar nașterea Lui a avut loc în condiții extrem de umile (nu într-o casă regală ci într-o iesle).

Iacob Isip