Nevoia de trezire

Căci Dumnezeu nu ne-adat un duh de frică, ci de
putere, de dragoste și de chibzuință.
2 Tim. 1:7

 

Trăim într-o vreme în care tot mai mulți dintre noi, creștinii,
suntem într-o stare de adormire spirituală, stăm liniștiți în zona de confort și ne împăcăm din
când în când conștiința cu câte o vizită la biserică sau cu câte o binefacere. În rest, suntem
pasivi, ne ocupăm fiecare de lucrul și afacerile, sau de familiile noast- re. Nu vreau să spun cu
aceasta că nu trebuie să muncim, să în- vățăm sau să avem timp de calitate cu familia, ci vreau să
spun că toate acestea nu sunt DESTULE și nu trebuie să reprezinte TOTUL pentru creștini.
Psalmul 85:4,5 are o întrebare provocantă pentru noi: „Înto- arce-ne iarăși, Dumnezeul mântuirii
noastre! Încetează-Ți mâ- nia împotriva noastră! În veci Te vei mânia pe noi? În veci Îți vei lungi
mânia? Nu ne vei înviora iarăși, pentru ca să se bucure poporul Tău în Tine? “.

E nevoie de înviorare

În această întrebare găsim două cuvinte importante: IARĂȘI și ÎNVIORA. Este de menționat faptul că
fiii lui Core folosesc în acest psalm cuvântul „iarăși”, care înseamnă că ce se întâmpla atunci și
ce se întâmplă acum nu este ceva nou, ci a fost pe vremea lor și se repetă din generație în
generație, mereu și mereu. A fost o vreme în care creștinii erau plini de viață, erau activi, erau
misio- nari și evangheliști, Îl mărturiseau pe Hristos cu orice ocazie. Se pare că am ajuns din nou
în situația în care noi creștinii și Bise- rica celor nou-născuți să trebuiască să fie din nou
ÎNVIORATĂ! Într-o altă traducere, cuvântul ÎNVIORARE (“revival” în engleză) este tradus prin
REVITALIZARE. Alte sensuri și traduceri folosite sunt: renaștere, reînviere, relansare,
redeșteptare, resuscitare, înnoire, trezire, redeșteptare, dezmorțire…

E nevoie de naștere din nou

Cine are nevoie de renaștere (naștere din nou) și de regenera- re ca să poată avea parte la urmă de
înviere? Cine a trăit și trăieș- te în păcat, cine este mort (sau aproape mort) spiritual?
Este nevoie mai mult ca oricând de Duhul Sfânt să ne „injec- teze” din nou cu o doză mare de putere
ca să căpătăm din nou viață ,„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste
și de chibzuință.” (2 Tim. 1:7), ca să-L putem lăuda
și mărturisi pe Domnul nostru, ca să ne putem duce mântuirea
până la capăt. Când Duhul Sfânt ne trezește, el aduce în noi VI- AȚA, ne dă energie nouă, putere
nouă, ne dezmorțește toate mă- dularele, și ne face mădulare vii în Trupul lui Hristos.

E nevoie de trezire

Cine are nevoie de trezire? Cum poate să fie lumea trezită și întoarsă la Domnul, și prin cine dacă
noi CREȘTINII am adormit? Poate ai și TU nevoie de trezire și înviorare astăzi? Ce trebuie să
faci?
În 2 Timotei 1:6-10, Pavel scrie lui Timotei: „De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui
Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. (…) Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisi-
rea Domnului nostru, (…) ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a
mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după
harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin
arătarea Mântuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și
neputrezirea, prin Evanghelie.”

Acum e nevoie!

Se pare că a fost o vreme în care eu și cu tine am fost odată plini de râvnă pentru lucrarea
Domnului, dar am obosit. Este vremea să ÎNFLĂCĂRĂM din nou darul ce l-am primit spre sla- va lui
Dumnezeu și spre folosul semenilor și fraților noștri. Dacă flacăra slujirii tale s-a stins sau
arde doar ca lumina de „veghe”, este vremea ACUM să ceri ca Duhul Sfânt să îți toarne din nou ulei
în candelă, ca lumina ta să fie văzută de toată lumea. Nu lăsa ca focul Duhului Sfânt să se stingă
în tine, ci trezește-te și fă lucrarea la care ai fost chemat, pentru că „El ne-a mântuit și ne-a
dat o chemare sfântă” (2 Timotei 1:9)!
Lasă-l pe Duhul Sfânt să lucreze din nou în tine și vei vedea în curând cum viața ta va căpăta din
nou sens și valoare și te vei bucura în slujire și lucrare. „Arată-ne, Doamne, bunătatea Ta și
dă-ne mântuirea Ta!” (Psalmii 85:7)

Mihai Borze