Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieToate

Nevoia rugăciunii în odăiță

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage
stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să
fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplată. Ci tu,
când te rogi, întră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău,
care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.
Matei 6:5-6

În ultimul timp Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc des-pre rugăciune. Mi-am dat seama că o problemă fundamentală, de care suferă relația tinerilor creștini cu Dumnezeu în ziua de astăzi: lipsa rugăciunii în odăiță. Vreau în cuvintele următoare să
mă adresez într-un mod special tinerilor, care au nevoie de rugăciuni personale și sincere cu
Dumnezeu, ca să poată trăi o viață după voia Lui.

Lipsa rugăciunii în odăiță – o problemă a tinerilor

Înainte de a enumera câteva beneficii concrete ale acestui tip de rugăciune, vreau să înțelegem că
astfel de rugăciuni ne per- mit să avem o relație de intimitate cu Dumnezeu. Atunci când ești doar
tu cu Dumnezeu, poți să Îi spui cu sinceritate tot ce se petrece în adâncul inimii tale. Așa cum
între relația soț și soție este nevoie de astfel de momente, tot așa este și în relația ta cu
Dumnezeu.
Un al doilea aspect, pe care vreau să îl scot în evidență, este faptul că rugăciunea de această
natură ne ajută să rămânem concentrați la Dumnezeu. În Daniel 6:11 aflăm că Daniel se ruga de trei
ori pe zi în odăița lui. Prin aceasta cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne transmită, că nimic din
exterior nu are voie să ne dis- tragă atenția de la comunicarea cu Dumnezeu. Oprește tot din jurul
tău, ca să te poți ruga în liniște! Apoi în Matei 6:1-6 vedem diferența între fățarnici, cărora le
place să fie văzuți rugându-se în templu, la colțurile ulițelor etc. și celor cărora nu le pasă de
ceea ce spun alții despre ei, rugându-se în odăița lor. Iar Pavel în Galateni 1:10 ne învață să nu
căutăm să placem oamenilor, ci Domnului. Dumnezeu vrea ca prin această rugăciune noi să ne smerim,
ca El să crească în viața noastră.

Beneficiile rugăciunii

Acum vreau să ne uităm la câteva beneficii din care putem să profităm dacă rugăciunile noastre în
odăiță au la bază sincerita- tea și smerenia.
În primul rând, trebuie să înțelegem că rugăciunea în odăiță ne ajută să biruim ispitele la care
suntem supuși. În Matei 4:1-11 vedem cum Isus Hristos biruiește ispitele prin cuvântul lui Dum-
nezeu, după ce a postit și s-a rugat singur 40 de zile în pustie. Trăim într-o lume, unde
perversiunile sexuale au atins cote ex- trem de mari. Pur și simplu suntem invadați cu poze obscene
și perverse prin mass media. Ca să putem rezista acestor ispite,
avem nevoie de putere spirituală, pe care o putem obține rugân- du-ne Tatălui în ascuns.
În al doilea rând rugăciunea în odăița ta îți va da capabilitatea să iei decizii importante după
voia lui Dumnezeu. În Luca 6:12 ni se spune că Isus Hristos a petrecut toată noaptea singur pe mun-
te, ca să se roage la Tatăl, înainte să aleagă pe cei doisprezece apostoli. Dacă Isus a avut nevoie
de această rugăciune pentru alegerea celor doisprezece, cu cât mai mult avem noi nevoie de
rugăciune să putem fi călăuziți de Dumnezeu în toate deciziile noastre.
În al treilea rând rugăciunea în intimitate ne ajută să ac- ceptăm voia lui Dumnezeu cu privire la
viața noastră. În grădina Ghetsimani Isus se află într-o situație în care se ruga singur, în timp
ce cei mai apropiați ucenici ai Lui dormeau. În aceste rugă- ciuni El a avut de dus lupte grele cu
frica și descurajarea, fiind conștient de faptul că va lua asupra lui păcatele întregii lumi. Isus
a reușit să câștige aceste lupte, acceptând voia lui Dumne- zeu pentru că a perseverat și a
insistat în rugăciune la Tatăl. Dacă te afli în aceeași situație ca și Isus fiind cuprins de o
stare de de- scurajare și de frică, du-te într-un loc unde nu te poate deranja nimeni și roagă-te
lui Dumnezeu cu stăruință, iar El te va elibera de această stare și astfel vei putea accepta voia
lui Dumnezeu în viața ta.

Nu uita rugăciunea din odăiță!

Retrăgându-ne mereu la locul nostru obișnuit din odăiță, vom primi suficientă putere să putem călca
pe urmele lui Isus. Dacă ne uităm cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu, putem constata că viața lui
Isus a fost una de rugăciune personală cu Dumnezeu. Luptele împotriva puterilor întunericului pe
cruce el le-a câștigat dinainte, petrecând nopți întregi pe munți în rugăciune. Vreau să te provoc
să îți iei timp în fiecare zi pentru rugăciune în odăița ta, dacă crezi că ai nevoie de ajutorul
lui Dumnezeu în fiecare domeniu al vieții tale. Vei rămâne sur- prins cât de pasionate vor deveni
rugăciunile tale, dacă vei lua în considerare fiecare aspect din viața ta. Făcând așa, relația
ta cu Dumnezeu va crește, în așa fel încât nu vei mai putea trăi fără astfel de rugăciuni.

Maximilian Țurcaș