Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

Nu vă fie frică!

Dacă suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru în
lume, suntem și noi tentați să ne întrebăm precum ucenicii
odinioară:
«„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?”
Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă înșele
cineva. Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu și vor zice: „Eu
sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie
și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate
aceste lucruri trebuie să se întâmple.
Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva
altui neam, și o împărăție împotriva altei împărații;
și, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume.
Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor.
Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omori; și veți fi
urâți de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mulți
vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor uri unii pe alții.
Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți.
Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai
mulți se va răci.
Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia
aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca
să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfârșitul.» (Matei 24:3-14)
Semnele lui Dumnezeu.
Isus ne-a spus să nu ne îngrijorăm, să nu ne fie teamă, pentru
că toate aceste lucruri trebuie să se împlinească. Cutremurele
de pământ sunt tot mai dese, furtunile și uraganele apar și la
noi și cresc în frecvență și intensitate. Acestea sunt semnele lui
Dumnezeu pentru noi.
Auzim de foamete în multe părți ale lumii, secetă, inundații,
războaie, boli și viruși necunoscuți și noi încă nu realizăm ce se
întâmplă și nu vrem să credem ce vedem!
Nu este zi de la Dumnezeu în care să nu auzim despre atacuri
teroriste, omoruri, ucideri, crime și totuși noi nu înțelegem
vremurile!
Chemarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne cheamă în slujire, în lucrare, că nu mai este
mult și va reveni să îi ia pe ai Săi. Eşti tu gata!
Ce facem cu darurile, resursele, talentele, talanții și cu Duhul
ce ni l-a dat?
„Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de
dragoste și de chibzuință.” (2 Tim. 1:7)
Doamne ajută-ne!
Doamne ajută-ne să contribuim și noi la propovăduirea și
proclamarea Evangheliei, fiecare în locul în care suntem, în țara
în care locuim și până la marginile pământului, ca să grăbim venirea
Mântuitorului nostru Isus Hristos.

Mihai Borze