Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

Toate

O ce veste îmbucurătoare!

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul” (Luca 2:14).

 

Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului nostru Isus Hristos este o sărbătoare a bucuriei pentru Bunătatea lui Dumnezeu arătată prin Fiul Său Isus Hristos, care s-a întrupat prin fecioara Maria, aducând eliberarea pentru om din robia păcatului și de consecințele lui (moartea), dăruind, fără plată, Viața Veșnică prin Isus Hristos Domnul nostru, aducând omul la bucuria părtășiei cu Creatorul său, bucurie pierdută prin neascultare. Vestea Nașterii Domnului este un motiv de mare bucurie pentru toți cei care o primesc cu credință, (Ioan 3:16) o bucurie adevărată, deplină, dăruită nouă de Dumnezeu Tatăl, în Fiul Său, Isus Hristos, Mântuitorul, prin lucrarea Sfântului Duh. Această măreață lucrare de mântuire a fost și este un prilej de mare bucurie experimentată de cei care l-au primit pe Hristos, bucuria credinței în Dumnezeu, bucuria împăcării cu Dumnezeu, bucuria trăirii împreună cu Hristos.

Bucuria Mântuirii. Petru scria despre bucuria care-l caracterizează pe cel mântuit, o bucurie „negrăită și strălucită” (1Pet 1:6-8), o bucurie de o calitate deosebită. Bucuria mântuirii se răsfrânge în toate domeniile vieții, până în cele mai mici și neînsemnate activități ale noastre, pentru că viața creștinului se schimbă în momentul nașterii din nou, el devenind o făptură nouă. În Fapte 2:46 Scriptura relatează acest aspect important din viața primilor creștini: „Luau hrana cu bucurie și curăție de inimă”. Da, numai în Hristos găsești adevărata bucurie, căci numai Hristos dăruiește bucurie și mângâiere adevărată. Toți cei care sunt despărțiți de Hristos, nu pot avea o bucurie deplină (Ioan 15:11). David în Psalmul 4:7 spunea: „Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, decât au ei…”

Bucuria creștinului este: adevărată, deplină, veșnică, nesupusă împrejurărilor, încercărilor, sau necazurilor, pentru că viața copiilor lui Dumnezeu este guvernată de Legea Duhului: această bucurie este Roada Duhului Sfânt în viața creștinului (Gal. 5:22). Aceasta este bucuria credinței în Dumnezeu, bucuria trăirii împreună cu Hristos, bucuria pe care o trăiește sufletul în orice împrejurare. Dumnezeu ne-a dăruit bucuria din Duhul Sfânt care nu depinde de situațiile înconjurătoare, ci țâșnește din duhul tău ca după niște izvoare de apă vie. Biblia spune: „Veți scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii” (Isaia 12:3). Duhul Sfânt transformă viața unei persoane înlocuind activitățile zilnice și monotone cu o simfonie a bucuriei. (Sunt destui creștini morocănoși, plini de amărăciune, pururi nemulțumiți și lipsiți de puterea de a iubi și de a se bucura, căci păcatul le-a promis bucuria, pe care tocmai le-a răpit-o, ce s-a întâmplat și în viața lui David, Psalm 51:12, căci păcatul aceasta face). „Bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neemia 8:10). Bucuria Domnului este sursa tăriei noastre în ceasul cel mai întunecat al încercării. Este un toiag puternic pe care ne putem rezema în timp de furtună, când durerea ne apasă greu și suspinăm cu lacrimi amare.

Iov omul neprihănit avea multe motive de bucurie pe care le-a primit de la Domnul, dar a fost o vreme de încercare când rămâne fără copii, fără avere și fără sănătate. Biblia surprinde însă un aspect important din cuvintele spuse de el în Iov 6:10. „Îmi va rămâne… această Bucuria în durerile mele… că niciodată n-am călcat poruncile Celui Sfânt!” Bucuria pe care nu poate să ți-o răpească nimeni. Când ai rămas fără daruri să știi că n-ai pierdut pe Dătător! Psalmistul în Psalmul 119:14 spunea: „Când urmez învățăturile Tale, mă bucur de parc-aș avea toate comorile” (chiar de nu le am pe toate cele trecătoare) nu doar când le ascult, ci când le urmez, bucuria aceasta vine pe calea împliniri Cuvântului lui Dumnezeu. Pavel, spre finalul vieții sale, scria (Fapte 20:24.): „…vreau să îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba…”

Vestea nașterii Mântuitorului a fost și este un motiv de mare bucurie pentru mulți, dar dorim ca la finalul vieții fiecare să auzim Vocea care ne va spune: „…intră în bucuria Stăpânului Tău!” Matei 25:21 (pentru că ai făcut din Mine bucuria vieții tale!) și astfel să fii încununat cu „O Bucurie Veșnică” (Isaia 35:10). Bucurați-vă totdeauna în Domnul!

Daniel Dunca