Revista Apa Vietii

"Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete. Dar celui ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu-i va mai fi sete în veac, ci apa pe care i-o voi da Eu va deveni în el un izvor de apă, ţâşnind spre viaţa veşnică."

FamilieTineretToate

PACEA

 „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţifii ai lui Dumnezeu!Matei 5:9

În mod normal când vorbim despre pace ne gândim la lipsa războiului sau cel puțin la o pauză între două războaie.

„Nu este suficient să vorbești despre pace. Trebuie să crezi în ea. Și nu este suficient să crezi în ea, trebuie să mun-cești pentru ea.” Eleanor Roosevelt „Atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, în lume va fi pace” Jimi HendrixCuvântul pace provine din latinescul pax, cuvânt care definește o stare pozi-tivă, liniștită, lipsită de conflicte milita-re. Un studiu arată că în ultimii trei mii de ani ai omenirii doar două sute cin-cizeci de ani a fost o pace ab

solută. Trăim într-o Europă unită și dacă privim în urmă constatăm că sunt 70 de ani de când nu a mai fost război în țările din EU cu toate că în jurul nostru există conflicte înarmate în care zeci de mii, chiar sute de mii de persoane își pierd viața anual. Bunicii noștri sau chiar și părinții noștri au trăit vremuri de război, cel de-al doilea război mondial, război în care și-au pierdut viața peste 50 de milioane de ființe umane. Noi trăim vre-muri de lux cum poate nici nu am visat vreodată, trăim în pace cu țările vecine și nici nu ne putem închipui un război în EU care are aproximativ jumătate de miliard de locuitori.Dar să ne întoarcem și să privim la individ. Ce înseamnă pacea pentru in-divid? „Pacea în lume înseamnă armonie. Pacea în suflet înseamnă iertare” Nu poți să ai pace fără iertare, ca să ai pace trebuie să învingi răul prin bine, ura prin iubire, minciuna prin adevăr. Orice individ tânjește după pace dar uneori o căutăm din nefericire în altă parte unde nu există: în succes, în visări, în frumu-sețe, carieră, bani, renume… Pacea adevărată o dă numai bunul Dumne-zeu prin Fiul său care a venit în această lume ca „…Domn al păcii” Isaia 9:6b și totuși în lume nu este pace. De ce? Ce fac eu pentru ca să fie pace? Tot ceea ce sunt eu urmărește pacea? Pacea trebuie să înceapă cu mine, cu fiecare din noi, să vină dinlăuntru, pacea începe cu vorbirea mea. Cum vorbesc eu despre semenul meu? Cu ce ton, ce cuvinte folosesc? Pacea are de-a face cu privirea mea. Privirea po-ate ucide sau poate înviora. Pacea se citește pe fața mea. O față senină și un zâmbet exprimă pace. Cel mai mult pa-cea are de-a face cu inima mea: dacă eu am pace interioară dacă sunt împăcat cu mine însumi, dacă am pace în in-imă, atunci ea va izvorâ în afară și îi va inunda pe cei din jurul meu. Pacea este o încredințare personală a inimii că tot ceea ce fac, ce spun sau gândesc este aprobat de Dumnezeu. Pacea este o stare sufletească după care toți tânjim, este o liniște sufletească, este accepta-rea de sine.

Un poet creștin spune: „Să ai pace în mijlocul necazului tău. Să ai pace, căci tu eşti fiu de Dumnezeu.Când cei din jur te vor privi.Cu pacea ta îi vei uimi.Fii plin de pace, vei birui.”Tu ești un împăciuitor. „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” Matei 5:9. Pacea este un proces care durează veșnic. Pacea face parte din roada Duhului Sfânt. În creștinism cuvântul „pace” este folosit ca formă de salut. După înviere Isus Hristos se arată ucenicilor care erau împreună la un loc, cu ușile încuiate de frica iudeilor și îi salută cu „Pace vouă” („Shalom”). E ceva extraordinar, era toc-mai ceea ce le lipsea ucenicilor în acel moment. Aveau nevoie de aceasta. Mă gândesc cum ar fi reacționat ucenicii dacă Isus i-ar fi salutat cu „bună sea-ra”… Cum ne salutăm noi, ca și creștini în ziua de azi? Sigur că „Shalom” spu-ne mult mai mult decât salutul nostru: „Pace”. De fapt shalom înseamnă: inte-gritate, vindecare, sănătate, bunăstare, siguranță, pace și liniște. Când îl saluți pe fratele tău cu „pace” ce îi transmiți? Dacă nu ai pace în inima ta, dacă nu ai liniște sufletească, dacă nu ai pace și li-niște în familia ta salută-l pe fratele tău cel puțin cu „bună ziua”.„Încolo, fraţii mei, tot ce este ade-vărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vred-nic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” Fili-peni 4:8

Puiu Timofte